Skanowanie dokumentów większych niż formatu A4 lub Letter

Dokumenty formatu A3, B4 lub Double Letter złóż na pół i zeskanuj za pomocą skanera ScanSnap. Obrazy lewej i prawej strony dokumentu złożonego na pół są automatycznie scalane podczas skanowania dokumentu. Dokumenty większe niż formatu A4 (np. A3, B4 i Double Letter) można skanować za pomocą skanera ScanSnap przy użyciu arkusza nośnego. Zeskanuj arkusz nośny z dokumentem złożonym na połowę, umieszczonym wewnątrz, aby automatycznie scalić obrazy obydwóch stron dokumentu. Dokumenty większe niż formatu A4 (np. A3, B4 i podwójny listowy) można skanować za pomocą skanera ScanSnap, przy użyciu opcjonalnego arkusza nośnego. Zeskanuj arkusz nośny z dokumentem złożonym na połowę, umieszczonym wewnątrz, aby automatycznie scalić obrazy obydwóch stron dokumentu.

UWAGA

Zwróć uwagę, iż w skanerze ScanSnap można za jednym razem załadować i zeskanować kilka arkuszy nośnych.

 • Zeskanowane obrazy zostaną automatycznie scalone tylko wtedy, gdy na linii składania złożonego dokumentu występuje tekst, schemat lub tabela.

  • Dokumenty, których zeskanowane obrazy są automatycznie scalane

   Dokumenty, których zeskanowane obrazy są automatycznie scalane
  • Dokumenty, których zeskanowane obrazy nie są automatycznie scalane

   Dokumenty, których zeskanowane obrazy nie są automatycznie scalane
 • Jeśli zeskanowane obrazy nie są automatycznie scalane, po zeskanowaniu możesz scalić obraz przedniej strony z obrazem tylnej strony w obraz arkusza dwustronicowego.

  Szczegóły można znaleźć w Tworzenie obrazu arkusza dwustronicowego przy pomocy scalania dwóch stron.

 • W przypadku dokumentu, którego zeskanowane obrazy nie są scalane automatycznie, możesz użyć opcjonalnego arkusza nośnego do zeskanowania dokumentu i automatycznego scalenia obrazów.

 1. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Włączanie
 2. Wysuń przedłużenie i zasobnik na podajniku papieru ADF (pokrywa). Wysuń przedłużenie na podajniku papieru ADF (pokrywa) i otwórz zasobnik. Wysuń przedłużenie.
  Wysuwanie przedłużenia
  Wysuwanie przedłużenia
  Wysuwanie przedłużenia i otwieranie zasobnika
  Wysuwanie przedłużenia
 3. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

   

 4. Na Ekran główny panelu dotykowym wybierz profil z listy profili. Z listy profili wybierz profil.

  Możesz utworzyć nowy profil lub zmodyfikować ustawienia profilu, zgodnie z celem skanowania dokumentów.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  WSKAZÓWKA
  • W przypadku, gdy kilku użytkowników korzysta z jednego urządzenia ScanSnap, upewnij się, nie został wybrany profil utworzony na innym komputerze.

   Możesz się przełączyć do listy profili, na której wyświetlane są wyłącznie profile utworzone na komputerze, który używa skanera ScanSnap.

   Szczegóły można znaleźć w Zmiana użytkowników w celu wyświetlania własnych profili użytkowników.

 5. Określ metodę podawania.

  Kiedy ikona ustawienia trybu podawania, wyświetlana z prawej strony przycisku [Scan] na panelu dotykowym to Skanowanie normalne lub Skanowanie ciągłe, wybierz [Skanowanie ręczne] na ekranie [Ustawienie trybu podawania] wyświetlanym po naciśnięciu ikony.

  Kiedy ikona ustawienia trybu podawania, wyświetlana z prawej strony przycisku [Scan] na panelu dotykowym to Skanowanie normalne lub Skanowanie ciągłe, wybierz [Skanowanie ręczne] na ekranie [Ustawienie trybu podawania] wyświetlanym po naciśnięciu ikony.

 6. Załaduj dokument do skanera ScanSnap.
  1. Złóż dokument na pół, stronami, które mają być zeskanowane skierowanymi na zewnątrz.
   Składanie dokumentu na pół
   UWAGA
   • Złóż dokument na pół dłuższą krawędzią. Jeśli lewy i prawy obszar złożonego dokumentu różnią się rozmiarem, zeskanowane obrazy mogą nie zostać automatycznie scalone.

  2. Załaduj dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa). Włóż górną stronę dokumentu prosto do środka podajnika ręcznego. Włóż dokument prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap, stroną skanowania skierowaną do góry.

   Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

   Ładowanie dokumentu
   Ładowanie dokumentu
   UWAGA
   • Podczas skanowania dokument wychodzi z tyłu skanera ScanSnap.

    Zostaw wolne miejsce (mniej więcej długości dokumentu) z tyłu skanera ScanSnap.

   WSKAZÓWKA
   • Możesz skanować dokument z zamkniętym podajnikiem papieru ADF (pokrywa).

   Wkładanie dokumentu
   Wkładanie dokumentu
   UWAGA
   • Jeśli skanujesz dokument złożony na pół z otwartą prowadnicą wyjściową, może dojść do zakleszczenia papieru. Podczas skanowania dokumentu złożonego na pół upewnij się, że prowadnica wyjściowa została zamknięta.

    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
  3. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentu.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem.

   Ustawianie prowadnic bocznych
 7. Aby zeskanować dokument, naciśnij przycisk [Scan] na ekranie głównym, na panelu dotykowym. Naciśnij przycisk [Scan], aby rozpocząć skanowanie dokumentu. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.
  UWAGA
  • Aby kontynuować skanowanie, załaduj kolejny dokument do skanera ScanSnap po wyświetleniu komunikatu "Załaduj następny dokument." na panelu dotykowym. Jeśli załadujesz następny dokument podczas, gdy na panelu dotykowym wyświetla się "Skanowanie", skanowanie rozpocznie się natychmiast, co może doprowadzić do przekrzywienia skanowanego dokumentu.

   Jeśli podczas skanowania dokumenty ulegną przekrzywieniu, mogą wystąpić następujące problemy:

   • Może brakować części zeskanowanego obrazu

   • W zeskanowanym obrazie wystąpią przekrzywione linie

   • Rozmiar zeskanowanego dokumentu będzie się różnić od rozmiaru oryginału

   • Obrazy lewej i prawej strony dokumentu złożonego na pół nie są scalane.

   • Obrazy lewej i prawej strony dokumentu złożonego na pół nie są ze sobą dobrze połączone w scalonej części.

   • Występują zakleszczenia papieru

  WSKAZÓWKA
  • Możesz zmienić metodę podawania, naciskając na ekranie ikonę ustawienia trybu podawania, w celu sprawdzenia, czy należy kontynuować skanowanie.

   W celu skanowania wielu arkuszy dokumentów, takich jak papier biurowy, zmień tryb podawania na [Skanowanie ciągłe].

  Aby kontynuować skanowanie, włóż kolejny dokument do skanowania. Skanowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dokumentu.

  WSKAZÓWKA
  • Aby rozpocząć skanowanie ręczne, naciskając przycisk [Scan] po włożeniu dokumentu do podajnika ręcznego, wyczyść pole wyboru [Automatycznie skanuj drugi i kolejne arkusze podczas skanowania ciągłego] w zakładce [Otwór ścieżki powrotu] w Okno [Opcja podawania], gdy konfigurujesz ustawienia dla profilu.

   Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu.

 8. Naciśnij przycisk [Zakończ]. W oknie ScanSnap Home, wyświetlony jest komunikat "Załaduj następny dokument." Kliknij przycisk [Zakończ skanowanie]. W oknie aplikacji ScanSnap Home, gdzie wyświetlany jest komunikat "Załaduj następny dokument." kliknij przycisk [Zakończ skanowanie] lub naciśnij przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap, aby zakończyć skanowanie dokumentu.
 9. Odwróć dokument i włóż go w sposób opisany w kroku 4 (b).
  UWAGA
  • Upewnij się, że zostaną zeskanowane kolejno strony przednia i tylna dokumentu złożonego na pół.

 10. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentu.
 11. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Włączanie
 12. Pociągnij zasobnik do siebie.
  Pociąganie zasobnika do siebie
 13. Wysuń przedłużenie i zasobnik na podajniku papieru ADF (pokrywa). Wysuń przedłużenie na podajniku papieru ADF (pokrywa) i otwórz zasobnik. Wysuń przedłużenie.
  Wysuwanie przedłużenia
  Wysuwanie przedłużenia
  Wysuwanie przedłużenia i otwieranie zasobnika
  Wysuwanie przedłużenia
 14. Skonfiguruj ustawienia dla profilu.
  1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

   Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

    

  2. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić Okno [Edytuj profile].
  3. Z listy profili wybierz profil, dla którego chcesz zmodyfikować ustawienia.
   WSKAZÓWKA
   • Tworząc nowy profil, kliknij Dodaj profile.

    Z listy szablonów Okno [Dodaj nowy profil], która pojawia się po kliknięciu Dodaj profile, wybierz profil szablonu i zmodyfikuj ustawienia.

  4. Wybierz [Automatycznie wykrywa typ dokumentu jako "Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia" i skanuje dokument z odpowiednimi ustawieniami skanowania] lub [Wszystkie arkusze zostaną zeskanowane jako dokumenty] dla [Wykrywanie typu dokumentu].
  5. Wybierz [Dwustronnie] dla [Strona skanowania].
  6. Kliknij przycisk [Opcja] dla [Podawanie] w celu wyświetlenia Okno [Opcja podawania].
  7. Wybierz [Automatyczne wykrywanie] dla [Rozmiar dokumentu].
  8. Kliknij przycisk [Arkusz nośny], aby wyświetlić okno [Ustawienia arkusza nośnego].
  9. Wybierz [jeden obraz arkusza dwustronicowego] w [Zapisz jako] i kliknij przycisk [OK].
   WSKAZÓWKA
   • Jeśli określono [Wybór automatyczny] dla [Rozmiar papieru], z dostępnych rozmiarów standardowych zostanie automatycznie wybrany optymalny rozmiar w [Rozmiar papieru]. Zwróć uwagę, iż rozmiar obrazu może być mniejszy niż oryginalny dokument, w zależności od dokumentu.

   • Po wybraniu opcji [Automatycznie wykrywa typ dokumentu jako "Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia" i skanuje dokument z odpowiednimi ustawieniami skanowania] dla [Wykrywanie typu dokumentu] w ustawieniach dla profilu, funkcja wykrywania dokumentu może zawieść, jeśli rozmiar obrazu do zapisania będzie mniejszy niż rozmiar dokumentu.

    Jeśli typ zeskanowanego dokumentu różni się od typu dla rekordu danych zawartości wyświetlonego w oknie głównym ScanSnap Home, zmień typ dokumentu rekordu danych zawartości.

  10. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno [Opcja podawania].
  11. Kliknij przycisk [Zapisz], aby zamknąć okno [Edytuj profile].
  12. Na liście profili w oknie skanowania wybierz skonfigurowany przez siebie profil.
 15. Załaduj dokument do skanera ScanSnap.
  1. Złóż dokument na pół, stroną, która ma być skanowana skierowaną na zewnątrz.

   Złóż go mocno i wyrównaj wszelkie zagięcia.

   Składanie dokumentu
  2. Otwórz arkusz nośny, aby związać dokument.

   Zauważ, że przednia część arkusza nośnego do zdjęć posiada czarno-biały wzór u góry i grubą pionową linię w prawym górnym narożniku.

   Wyrównaj linię górną i linię złożenia dokumentu z arkuszem nośnym tak, aby w prawym górnym narożniku arkusza nośnego nie było wolnego miejsca.

   Umieszczanie dokumentu wewnątrz arkusza nośnego
  3. Załaduj arkusz nośny stroną z czarno-białym wzorem jako krawędzią wprowadzającą do podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap. Włóż część z czarno-białym wzorem prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap, przednią częścią arkusza nośnego skierowaną do góry.

   Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch końców arkusza nośnego.

   Ładowanie dokumentu do skanera ScanSnap
   Ładowanie dokumentu do skanera ScanSnap

   Upewnij się, że arkusz nośny został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

   Wkładanie dokumentu do skanera ScanSnap
   UWAGA
   • Skanowanie arkusza nośnego z otwartą prowadnicą wyjściową skanera ScanSnap powoduje zakleszczenie papieru. Skanuj arkusz nośny z zamkniętą prowadnicą wyjściową.

    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
 16. Aby zeskanować dokument, naciśnij przycisk [Scan]. Aby zeskanować dokument, naciśnij przycisk [Scan]. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.
 17. Odwróć arkusz nośny i włóż go w sposób opisany w kroku 3 (c).
  UWAGA
  • Upewnij się, że zostaną zeskanowane kolejno strony przednia i tylna arkusza nośnego w takiej kolejności.

 18. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentu.

Obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu zostaje zapisany w folderze, określonym dla [Zapisz do] w profilu.

WSKAZÓWKA