Zasilanie skanera ScanSnap

W tej części opisano statusy zasilania (włączony, wyłączony, tryb uruchamiania i tryb uśpienia) skanera ScanSnap oraz funkcję automatycznego wyłączania. W tej części opisano statusy zasilania (włączony, wyłączony i tryb uśpienia) skanera ScanSnap oraz funkcję automatycznego wyłączania. W tej części opisano statusy zasilania (włączony, wyłączony i tryb uśpienia) skanera ScanSnap.

Włączanie i wyłączanie skanera ScanSnap

Włączanie skanera ScanSnap

Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

Włączanie
Włączanie
Włączanie
Włączanie
Włączanie
Włączanie
Włączanie
Włączanie skanera ScanSnap

Skaner ScanSnap włączy się, gdy wykonasz jedną z następujących operacji.

 • Przytrzymując podajnik papieru ADF (pokrywa) z prawej strony, w celu jego otwarcia

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Włączanie
 • Naciśnięcie przycisku [Scan]

  Włączanie
 • Wkładając dokument do podajnika ręcznego

  Po włożeniu dokumentu do podajnika ręcznego dokument zostaje podany do skanera ScanSnap i mocno przytrzymany.

  Po naciśnięciu przycisku [Scan], przy jednoczesnym, mocnym przytrzymaniu dokumentu przez skaner ScanSnap, rozpocznie się skanowanie.

  Włączanie
  WSKAZÓWKA
  • Jeśli skaner ScanSnap został ustawiony na włączanie się po włożeniu dokumentu do podajnika ręcznego, włożenie dokumentu takiego jak dokument półprzezroczysty (np. kalka techniczna), cienki dokument lub arkusz przezroczysty, może nie spowodować włączenia skanera.

   Jeśli skaner ScanSnap nie jest włączony, aby go włączyć, wykonaj jedną z następujących czynności.

   • Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

   • Naciśnięcie przycisku [Scan]

Wyłączanie skanera ScanSnap

Zamknij podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby wyłączyć zasilanie.

Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest zamknięty, przedłużenie powróci automatycznie do położenia początkowego w podajniku papieru ADF (pokrywa).

Zamknij podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby wyłączyć zasilanie.

Skaner ScanSnap można wyłączyć, naciskając przycisk [Stop] przez ponad trzy sekundy, dopóki dioda LED zasilania skanera nie wyłączy się.

Wyłączanie
Wyłączanie
Wyłączanie
Wyłączanie
Wyłączanie
Wyłączanie
Wyłączanie

Tryb uruchamiania skanera ScanSnap

Działanie, jakie podejmuje skaner ScanSnap po otwarciu podajnika papieru ADF (pokrywa) i włączeniu skanera, zależy od ustawienia trybu uruchamiania.

Skaner ScanSnap posiada dwa tryby uruchamiania, opisane poniżej.

 • Szybki

  Skaner ScanSnap jest gotowy do użycia. Skaner ScanSnap przejdzie w tryb uśpienia (gotowości) po zamknięciu podajnika papieru ADF (pokrywa).

 • Normalny

  Skaner ScanSnap jest włączony. Skaner ScanSnap wyłączy się po zamknięciu podajnika papieru ADF (pokrywa).

Procedurę zmiany ustawienia trybu uruchamiania skanera ScanSnap opisano poniżej:

 1. Naciśnij Ustawienia na ekranie głównym panelu dotykowego skanera ScanSnap, aby wyświetlić ekran [Ustawienia].

 2. Naciśnij Ustawienia skanera, aby wyświetlić ekran [Ustawienia skanera].

 3. Naciśnij [Tryb uruchamiania], aby wyświetlić ekran [Tryb uruchamiania].

 4. Zmień ustawienie.

 5. Naciśnij Ekran główny, aby powrócić do ekranu głównego.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustaw] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.

 3. Kliknij przycisk [Ustawienia zasilania] w [Informacje o skanerze] w zakładce [Skaner], aby wyświetlić okno [Ustawienia zasilania].

 4. Zmień ustawienia dla [Tryb uruchamiania] a następnie kliknij przycisk [OK].

 5. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno preferencji.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.

 3. Kliknij przycisk [Ustawienia zasilania] w [Informacje o skanerze] w zakładce [Skaner], aby wyświetlić okno [Ustawienia zasilania].

 4. Zmień ustawienia dla [Tryb uruchamiania] a następnie kliknij przycisk [OK].

 5. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno preferencji.

 

Tryb uśpienia skanera ScanSnap

Kiedy skaner ScanSnap jest włączony, ale jest nieużywany przez 15 minut, przechodzi w stan uśpienia (stan gotowości).

Kiedy skaner ScanSnap jest włączony, ale jest nieużywany przez 14 minut, przechodzi w stan uśpienia (stan gotowości).

Kiedy skaner ScanSnap jest włączony, ale jest nieużywany przez 1 minut, przechodzi w stan uśpienia (stan gotowości).

Aby wznowić pracę skanera ScanSnap z trybu uśpienia (gotowości), wykonaj jedną z następujących czynności.

 • Załaduj dokument do skanera ScanSnap

 • Załaduj dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa) lub włóż dokument do podajnika ręcznego

 • Naciśnij panel dotykowy skanera ScanSnap

 • Naciśnij przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap

 • Naciśnij przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap

 • Naciśnij przycisk [Stop] na skanerze ScanSnap

 • Naciśnij przycisk [Scan/Stop] na skanerze ScanSnap

 • Zamknij podajnik papieru ADF (pokrywa), po czym otwórz go ponownie

 • Zamknij prowadnicę podajnika, po czym otwórz ją ponownie

Automatyczne wyłączanie zasilania skanera ScanSnap

Kiedy skaner ScanSnap jest włączony, ale przez określony czas nie będzie używany, wyłączy się samoczynnie.

Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby włączyć skaner ScanSnap.

 • Naciśnij panel dotykowy skanera ScanSnap

 • Naciśnij przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap

 • Naciśnij przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap

 • Naciśnij przycisk [Stop] na skanerze ScanSnap

 • Naciśnij przycisk [Scan/Stop] na skanerze ScanSnap

 • Zamknij podajnik papieru ADF (pokrywa), po czym otwórz go ponownie

 • Zamknij prowadnicę podajnika, po czym otwórz ją ponownie

WSKAZÓWKA
 • Bez względu na ustawienie czasu automatycznego wyłączenia skanera ScanSnap, jeśli podajnik papieru ADF (pokrywa) zostanie zamknięty, skaner wyłączy się automatycznie po minucie bezczynności.

 • Przy ustawieniu trybu uruchamiania skanera ScanSnap na [Szybki], skaner nie wyłączy się i pozostanie w stanie uśpienia (gotowości).

W celu zmiany czasu skanera ScanSnap na automatyczne wyłączanie lub zmiany ustawień tak, aby nie wyłączał się automatycznie, wykonaj czynności opisane w poniższej procedurze:

 1. Naciśnij Ustawienia na ekranie głównym panelu dotykowego skanera ScanSnap, aby wyświetlić ekran [Ustawienia].

 2. Naciśnij Ustawienia skanera, aby wyświetlić ekran [Ustawienia skanera].

 3. Naciśnij [Automatyczne wyłączenie], aby wyświetlić ekran [Automatyczne wyłączenie].

 4. Naciśnij pole ustawień dla [Skaner ScanSnap automatycznie się wyłączy], aby wyświetlić listę.

 5. Zmień ustawienie.

 6. Naciśnij Ekran główny, aby powrócić do ekranu głównego.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustaw] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.

 3. Kliknij przycisk [Ustawienia zasilania] w [Informacje o skanerze] w zakładce [Skaner], aby wyświetlić okno [Ustawienia zasilania].

 4. Zmień ustawienia dla [Czas do automatycznego wyłączenia] a następnie kliknij przycisk [OK].

 5. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno preferencji.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.

 3. Kliknij przycisk [Ustawienia zasilania] w [Informacje o skanerze] w zakładce [Skaner], aby wyświetlić okno [Ustawienia zasilania].

 4. Zmień ustawienia dla [Czas do automatycznego wyłączenia] a następnie kliknij przycisk [OK].

 5. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno preferencji.