Co to jest profil?

W profilu zapisywane są preferowane ustawienia skanowania, miejsce docelowe zapisu zeskanowanych obrazów i aplikacje, które chcesz uruchamiać. Możesz skanować dokumenty, wkładając je do skanera ScanSnap, wybierając profil z listy profili na panelu dotykowym lub w oknie skanowania aplikacji ScanSnap Home oraz naciskając przycisk [Scan]. W profilu zapisywane są preferowane ustawienia skanowania, miejsce docelowe zapisu zeskanowanych obrazów i aplikacje, które chcesz uruchamiać. Możesz skanować dokumenty, wkładając je do skanera ScanSnap, wybierając profil z listy profili na w oknie skanowania aplikacji ScanSnap Home oraz naciskając przycisk [Scan].

Dodawanie nowych profili i modyfikowanie ustawień profili jest możliwe w Okno skanowania.

Profile domyślne

Niektóre z powszechnie używanych ustawień w profilach są oferowane domyślnie w aplikacji ScanSnap Home.

ScanSnap Home ScanSnap Home

Wyświetla się po kliknięciu Komputer/Mac w oknie skanowania.

Jest to profil konfigurowany do automatycznego wykrywania typu dokumentu z "Dokumentów", "Wizytówek", "Rachunków" i "Zdjęć" i skanowania dokumentów z odpowiednimi ustawieniami skanowania, w zależności od każdego typu dokumentu.

Rekordy danych zawartości tworzone z zeskanowanych dokumentów są wyświetlane w Okno główne aplikacji ScanSnap Home.

Szybkie menu Szybkie menu

Wyświetla się po kliknięciu Komputer/Mac w oknie skanowania.

Jest to profil skonfigurowany w taki sposób, aby można było wybrać aplikację zgodnie z zamierzonym użyciem dla skanowanego obrazu, w Szybkim menu, które wyświetla się po zeskanowaniu dokumentów.

Aby poznać szczegóły dotyczące Szybkiego menu, zapoznaj się z Szybkie menu wyboru aplikacji do przeprowadzenia konkretnej czynności.

Czasopismo w formacie PDF Czasopismo w formacie PDF

Jest to profil najlepiej nadający się do skanowania ksiąg, takich jak czasopisma.

Skanuj książkę używając funkcji wykrywania odwrócenia strony, która automatycznie uruchamia skanowanie po odwróceniu strony w książce.

Rekordy danych zawartości tworzone z zeskanowanych czasopism są wyświetlane w Okno główne aplikacji ScanSnap Home.

Szybkie menu Szybkie menu

Jest to profil skonfigurowany w taki sposób, aby można było wybrać aplikację zgodnie z zamierzonym użyciem dla skanowanego obrazu, w Szybkim menu, które wyświetla się po zeskanowaniu dokumentów.

Aby poznać szczegóły dotyczące Szybkiego menu, zapoznaj się z Szybkie menu wyboru aplikacji do przeprowadzenia konkretnej czynności.

Scan to Folder Scan to Folder

Wyświetla się po kliknięciu Komputer/Mac w oknie skanowania.

Jest to profil konfigurowany do wyboru folderu do zapisywania zeskanowanych obrazów dokumentów i do określania tytułu dla zeskanowanych obrazów podczas skanowania dokumentów.

Nawet folder, który nie jest zarządzany w aplikacji ScanSnap Home można określić jako miejsce docelowe zapisu dla skanowanych obrazów.

Kiedy dla miejsca docelowego zapisu skanowanych obrazów zostanie podany folder, którym zarządza aplikacja ScanSnap Home, rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych dokumentów będą wyświetlane w oknie głównym aplikacji ScanSnap Home.

Scan to Email Scan to Email

Wyświetla się po kliknięciu Komputer/Mac w oknie skanowania.

Jest to profil służący do załączania obrazów utworzonych z zeskanowanego dokumentu do poczty e-mail i do wysyłania go.

Kiedy skanujesz dokument, uruchamia się program e-mail i zeskanowany obraz zostaje załączony do poczty e-mail.

Zapisz zdjęcia Album zdjęć (*1)

Wyświetla się po kliknięciu Komputer/Mac w oknie skanowania.

Jest to profil najlepiej dostosowany do skanowania zdjęć.

Obrazy utworzone z zeskanowanych zdjęć są zapisywane jako pliki JPEG w folderze Zdjęcia.

Kiedy skanujesz zdjęcie osoby, aplikacja ScanSnap Home wykrywa twarz osoby i automatycznie poprawia orientację zeskanowanego obrazu.

Zarządzanie wizytówkami Wizytówki (*1)

Wyświetla się po kliknięciu Komputer/Mac w oknie skanowania.

Jest to profil najlepiej dostosowany do skanowania wizytówek.

Informacje tekstowe wydrukowane na wizytówkach są rozpoznawane i wyodrębniane jako metainformacje. Metainformacje wyodrębniane z zeskanowanych wizytówek można udostępniać za pomocą aplikacji PIM (menedżer informacji osobistych), takich jak Outlook.

Rekordy danych zawartości tworzone z zeskanowanych wizytówek są wyświetlane w oknie głównym aplikacji ScanSnap Home.

Rachunki Rachunki

Wyświetla się po kliknięciu Komputer/Mac w oknie skanowania.

Jest to profil najlepiej dostosowany do skanowania rachunków.

Informacje tekstowe wydrukowane na rachunkach są rozpoznawane i wyodrębniane jako metainformacje. Jeśli do metainformacji wyodrębnianych z zeskanowanych rachunków dodamy znaczniki używane do kategoryzacji wydatków, wydatkami można będzie zarządzać według kategorii.

Rekordy danych zawartości tworzone z zeskanowanych rachunków są wyświetlane w oknie głównym aplikacji ScanSnap Home.

Scan to Cloud Scan to Cloud

Wyświetla się po kliknięciu Chmura w oknie skanowania.

Jest to profil, konfigurowany do zapisania zeskanowanego obrazu w usłudze w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud, w wyniku zwykłego skanowania dokumentu.

Można jej używać do automatycznego wykrywania typu obrazu ("Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia") utworzonego ze skanowanego dokumentu i sortowania oraz zapisywania zeskanowanych obrazów do usługi w chmurze, którą określiłeś dla poszczególnych typów dokumentów.

Rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych dokumentów są przechowywane przez dwa tygodnie na serwerze ScanSnap Cloud i wyświetlane w oknie głównym aplikacji ScanSnap Home.

Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

WSKAZÓWKA
*1:

Ten profil może się nie wyświetlać, w zależności od regionu, w którym używany jest skaner ScanSnap.