Modyfikowanie ustawień profilu

Zmodyfikuj ustawienia profilu używanego podczas skanowania dokumentu pomocy skanera ScanSnap.

W profilu określa się typ dokumentu do skanowania, ustawienia skanowania, takie jak tryb koloru, miejsce docelowe zapisu zeskanowanych obrazów i aplikacje, które chcesz uruchamiać do zarządzania zeskanowanymi obrazami.

W tej części zmodyfikuj ustawienia dla profilu, w którym miejsce docelowe zapisu dla skanowanych obrazów zostało ustawione jako folder lokalny lub folder sieciowy. Jeden z folderów lokalnych to folder zsynchronizowany z usługą w chmurze.

WSKAZÓWKA
 • Nie można modyfikować ani kopiować ustawień dla profilu, który został utworzony przy pomocy innego komputera.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić Okno [Edytuj profile].
 3. Z listy profili wybierz profil, dla którego modyfikujesz ustawienia.
  WSKAZÓWKA
  • Tworząc nowy profil w oparciu o istniejący, najpierw skopiuj oryginalny profil, po czym zmodyfikuj ustawienia.

   Aby skopiować profil, wybierz oryginalny profil, po czym kliknij [Edytuj] [Kopiuj] w menu.

 4. Zmodyfikuj ustawienia skanowania.

  Aby zmodyfikować ustawienia skanowania, kliknij poniższe pozycje.

 5. Określ folder do zapisywania zeskanowanych obrazów.

  Wybierz folder docelowy w oknie, które pojawi się po kliknięciu przycisku [Przeglądaj], który znajduje się z prawej strony, obok pola wprowadzania [Zapisz do].

 6. Wybierz aplikację, którą chcesz uruchomić.

  W [Wyślij do] w [Aplikacja] wybierz aplikację, którą chcesz uruchomić.

  Kliknij przycisk [Ustawienia], aby zmienić ustawienia dla aplikacji, którą chcesz uruchomić.

 7. Kiedy skończysz modyfikację ustawień dla profilu, kliknij przycisk [Zapisz].

Zmodyfikowane ustawienia dla profilu zostały zapisane.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić Okno [Edytuj profile].
 3. Z listy profili wybierz profil, dla którego modyfikujesz ustawienia.
  WSKAZÓWKA
  • Tworząc nowy profil w oparciu o istniejący, najpierw skopiuj oryginalny profil, po czym zmodyfikuj ustawienia.

   Aby skopiować profil, wybierz oryginalny profil, po czym kliknij [Edytuj] [Kopiuj] na pasku menu.

 4. Zmodyfikuj ustawienia skanowania.

  Aby zmodyfikować ustawienia skanowania, kliknij poniższe pozycje.

 5. Określ folder do zapisywania zeskanowanych obrazów.

  Wybierz folder docelowy w oknie, które pojawi się po kliknięciu przycisku [Przeglądaj], który znajduje się z prawej strony, obok pola wprowadzania [Zapisz do].

 6. Wybierz aplikację, którą chcesz uruchomić.

  W [Wyślij do] w [Aplikacja] wybierz aplikację, którą chcesz uruchomić.

  Kliknij przycisk [Ustawienia], aby zmienić ustawienia dla aplikacji, którą chcesz uruchomić.

 7. Kiedy skończysz modyfikację ustawień dla profilu, kliknij przycisk [Zapisz].

Zmodyfikowane ustawienia dla profilu zostały zapisane.