Tworzenie obrazu arkusza dwustronicowego przy pomocy scalania dwóch stron

Scal dwie strony w jeden obraz, aby utworzyć jeden obraz arkusza dwustronicowego w oknie przeglądarki ScanSnap Home. Edytować można jedynie obraz wielostronicowy w formacie PDF lub JPEG.

Aby utworzyć obraz arkusza dwustronicowego, dwie strony obrazu, które chcesz ze sobą scalić, muszą spełniać następujące warunki.

 • Rozmiary i orientacja obydwóch obrazów są takie same

 • Rozmiar każdego z obrazów nie przekracza podanych niżej kryteriów

  • W przypadku scalania pionowego: rozmiar poziomy to 305 mm, a pionowy to 440 mm

  • W przypadku scalania poziomego: rozmiar poziomy to 440 mm, a pionowy to 305 mm

WSKAZÓWKA
 • W celu usunięcia danych roboczych, zaznacz pole wyboru [Finalizuj] w oknie zapisywania lub nadpisywania obrazu, po czym zapisz obraz.

 • Jeśli w obrazach zostały przechwycone palce, zanim utworzysz obraz arkusza dwustronicowego, wypełnij przechwycone obszary palców za pomocą przeglądarki obrazów książek.

 • Jeśli w wybranym obrazie w formacie PDF jest osadzona informacja tekstowa, utworzony obraz arkusza dwustronicowego nie będzie zawierał informacji tekstowej z oryginalnego obrazu.

  Osadzając informację tekstową w obrazie arkusza dwustronicowego, który utworzyłeś za drugim razem, zapoznaj się z Konwertowanie rekordów danych zawartości w rekordy z możliwością wyszukiwania.

 • Jeśli scalasz obrazy plików PDF, które są zgodne z PDF/A, scalony obraz nie będzie zgodny z PDF/A.

 • Jeśli wyświetliłeś okno przeglądarki w oknie Okno [Scan to Folder], Okno [Scan to Email] lub [Scan to Print], które wyświetla się po zeskanowaniu dokumentu, nie będzie można scalić dwóch stron ze sobą w celu utworzenia obrazu arkusza dwustronicowego.

  Po zapisaniu obrazów wyświetl okno przeglądarki w oknie głównym oprogramowania ScanSnap Home.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. W widoku rekordów listy danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z obrazem wielu stron, zawierającym dwie strony, które chcesz ze sobą scalić.
 3. Wybierz [Otwórz w przeglądarce ScanSnap Home] w menu, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości do wyświetlenia w oknie przeglądarki.
 4. Kliknij [Przełącz widok] w zakładce [Ekran główny], aby wyświetlić podmenu i wybierz [Pokaż wszystko] lub [Pokaż panel stron].
 5. Wybierz dwie strony do scalenia.

  Wybierz strony, trzymając wciśnięty klawisz [Ctrl] lub [Shift].

 6. W zakładce [Edytuj] kliknij Scal strony, po czym kliknij [W pionie] lub [W poziomie].
 7. Wybierz układ strony po scaleniu stron w oknie [Układ scalania].
 8. Kliknij przycisk [OK].
 9. Kliknij zakładkę [Plik] i wybierz [Zapisz] lub [Zapisz jako] w menu pliku.

Obraz z dwiema stronami scalonymi w stronę arkusza dwustronicowego został zapisany

Scal dwie strony w obraz wielostronicowy, aby utworzyć jeden obraz arkusza dwustronicowego w [Scal strony] w aplikacji ScanSnap Home. Możesz edytować jedynie obrazy w formacie PDF lub JPEG utworzone przez zeskanowanie kilku dokumentów za pomocą skanera ScanSnap.

Aby utworzyć obraz arkusza dwustronicowego, dwie strony obrazu, które chcesz ze sobą scalić, muszą spełniać następujące warunki.

 • Rozmiary i orientacja obydwóch obrazów są takie same

 • Rozmiar każdego z obrazów nie przekracza podanych niżej kryteriów

  • W przypadku scalania pionowego: rozmiar poziomy to 305 mm, a pionowy to 440 mm

  • W przypadku scalania poziomego: rozmiar poziomy to 440 mm, a pionowy to 305 mm

WSKAZÓWKA
 • [Scal strony] jest dostępne po wybraniu rekordów danych zawartości, spełniając następujące warunki.

  • Wybierając folder w folderze [Mac] w widoku listy folderów, w oknie głównym

   Zwróć uwagę, iż [Scal strony] jest niedostępne po wybraniu [Typ dokumentu], [Znacznik], lub [Historia skanowania] w widoku listy folderów.

  • Nie wyszukując rekordów danych zawartości w pasku wyszukiwania na pasku zadań

 • Po scaleniu dwóch obrazów ze sobą, maksymalny dopuszczalny rozmiar scalonego obrazu wynosi 440 × 602 mm.

 • Nie można scalać obrazów w formacie PDF, które są chronione za pomocą ustawień zabezpieczeń takich jak hasło, nawet jeśli zostały zeskanowane przy pomocy skanera ScanSnap.

  Wyczyść ustawienia zabezpieczeń w oprogramowaniu do edycji PDF, takim jak Kofax Power PDF Standard for Mac lub Nuance Power PDF Standard for Mac.

  Wyczyść ustawienia zabezpieczeń w oprogramowaniu do edycji PDF, takim jak lub Nuance Power PDF Standard for Mac.

  Wyczyść ustawienia zabezpieczeń w oprogramowaniu do edycji PDF.

 • W przypadku użycia innego oprogramowania do edycji obrazu w formacie PDF, utworzenie obrazu arkusza dwustronicowego może się okazać niemożliwe.

 • Jeśli w obrazach zostały przechwycone palce, zanim utworzysz obraz arkusza dwustronicowego, wypełnij przechwycone obszary palców za pomocą przeglądarki obrazów książek.

 • Jeśli w wybranym obrazie w formacie PDF jest osadzona informacja tekstowa, utworzony obraz arkusza dwustronicowego nie będzie zawierał informacji tekstowej z oryginalnego obrazu.

  Osadzając informację tekstową w obrazie arkusza dwustronicowego, który utworzyłeś za drugim razem, zapoznaj się z Konwertowanie rekordów danych zawartości w rekordy z możliwością wyszukiwania.

 • Jeśli scalasz obrazy plików PDF, które są zgodne z PDF/A, scalony obraz nie będzie zgodny z PDF/A.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na liście widoku folderów wybierz folder, w którym zapisano obrazy, które chcesz scalić.
 3. W widoku rekordów listy danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z obrazem wielu stron, zawierającym dwie strony, które chcesz ze sobą scalić.
 4. W menu, które pojawi się po kliknięciu rekordów danych zawartości, kiedy trzymasz wciśnięty klawisz [control], wybierz [Narzędzia] [Scal strony].
 5. Wybierz dwie strony do scalenia na Panelu stron wyświetlanym w oknie [Łączenie stron ScanSnap].

  Zaznacz strony, trzymając wciśnięty klawisz [command polecenie] lub [Shift].

 6. Kliknij przycisk [Scal strony], aby przełączyć Podgląd do widoku arkusza dwustronicowego.

  Zmień układ pionowy/poziomy stron, aby scalony obraz wyglądał w sposób, w jaki chcesz.

 7. Kliknij przycisk [Połącz], aby scalić wybrane strony.
 8. Kliknij przycisk [Zapisz].
 9. Kliknij nazwę tytułu, a następnie przycisk [Zapisz].

Obraz z dwiema stronami scalonymi w stronę arkusza dwustronicowego został zapisany