Określanie działań aplikacji ScanSnap Home

Określ działania podczas włączania skanera ScanSnap i podczas skanowania dokumentu.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. W [Działanie podczas skanowania] w zakładce [Ogólne] określ działania wykonywane podczas skanowania dokumentów.
  • Pole wyboru [Pokazuj okno skanowania automatycznie po włączeniu skanera ScanSnap]

   Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie wyświetlać okno skanowania, po włączeniu skanera ScanSnap.

   Jednak, jeśli w obszarze powiadomień na pasku zadań wyświetlisz którekolwiek menu z ikony ScanSnap Home, okno skanowania nie wyświetli się nawet po włączeniu zasilania skanera ScanSnap.

  • Pole wyboru [Pokaż program ScanSnap Home/Eksplorator plików zgodnie z ustawieniem profilu]

   Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, aplikacja ScanSnap Home lub eksplorator plików uruchomi się, zgodnie z ustawieniami profilu użytego do zeskanowania dokumentu.

  • Pole wyboru [Pokazuj okno postępu w trakcie skanowania]

   Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, wyświetli się okno pokazujące postęp skanowania (od czasu rozpoczęcia skanowania dokumentu do czasu zapisania zeskanowanych obrazów).

  • Pole wyboru [Powiadamiaj użytkownika o zakończeniu zapisywania zeskanowanych danych]

   Zaznacz to pole wyboru, aby po zakończeniu skanowania otrzymywać powiadomienia o typie dokumentu, nazwie folderu miejsca docelowego zapisu oraz o liczbie skanowanych arkuszy dokumentów.

  • Pole wyboru [Zapisz dane RAW]

   Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć dane RAW przed przetworzeniem obrazu, kiedy skanujesz dokument, a następnie zachowaj dane RAW przez dwa tygodnie.

   Danych RAW używa się do zmiany typu dokumentu dla obrazu, którego typ dokumentu został automatycznie wykryty. Kiedy zmienisz typ dokumentu, zostanie utworzony obraz w oparciu o dane RAW, zgodnie z ustawieniami dla profilu, który został użyty do skanowania dokumentów.

   Jeśli wybrano [Komputer (Skanuj do pliku)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami] w ustawieniach dla profilu, który jest używany do skanowania dokumentu, dane RAW nie zostaną utworzone.

  • Pole wyboru [Zapisz dane RAW]

   Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć dane RAW przed przetworzeniem obrazu, kiedy skanujesz dokument, a następnie zachowaj dane RAW przez dwa tygodnie.

   Jeśli wybrano [Komputer (Skanuj do pliku)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami] w ustawieniach dla profilu, który jest używany do skanowania dokumentu, dane RAW nie zostaną utworzone.

 4. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno preferencji.

Działania podczas skanowania dokumentów zostały ustawione.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. W [Działanie podczas skanowania] w zakładce [Ogólne] określ działania wykonywane podczas skanowania dokumentów.
  • Pole wyboru [Pokazuj okno skanowania automatycznie po włączeniu skanera ScanSnap]

   Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie wyświetlać okno skanowania, po włączeniu skanera ScanSnap.

  • Pole wyboru [Pokaż ikonę ScanSnap Home na pasku menu]

   Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić ikonę ScanSnap Home na pasku menu.

   Aby poznać szczegóły dotyczące ikony ScanSnap Home, zapoznaj się z Ikona ScanSnap Home i menu ScanSnap Home.

  • Pole wyboru [Pokaż program ScanSnap Home/Finder zgodnie z ustawieniem profilu]

   Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, aplikacja ScanSnap Home lub Finder uruchomi się zgodnie z ustawieniami profilu użytego do zeskanowania dokumentu.

  • Pole wyboru [Pokazuj okno postępu w trakcie skanowania]

   Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, wyświetli się okno pokazujące postęp skanowania (od czasu rozpoczęcia skanowania dokumentu do czasu zapisania zeskanowanych obrazów).

  • Pole wyboru [Powiadamiaj użytkownika o zakończeniu zapisywania zeskanowanych danych]

   Zaznacz to pole wyboru, aby po zakończeniu skanowania otrzymywać powiadomienia o typie dokumentu, nazwie folderu miejsca docelowego zapisu oraz o liczbie skanowanych arkuszy dokumentów.

  • Pole wyboru [Zapisz dane RAW]

   Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć dane RAW przed przetworzeniem obrazu, kiedy skanujesz dokument, a następnie zachowaj dane RAW przez dwa tygodnie.

   Danych RAW używa się do zmiany typu dokumentu dla obrazu, którego typ dokumentu został automatycznie wykryty. Kiedy zmienisz typ dokumentu, zostanie utworzony obraz w oparciu o dane RAW, zgodnie z ustawieniami dla profilu, który został użyty do skanowania dokumentów.

   Jeśli wybrano [Mac (Skanuj do pliku)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami] w ustawieniach dla profilu, który jest używany do skanowania dokumentu, dane RAW nie zostaną utworzone.

  • Pole wyboru [Zapisz dane RAW]

   Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć dane RAW przed przetworzeniem obrazu, kiedy skanujesz dokument, a następnie zachowaj dane RAW przez dwa tygodnie.

   Jeśli wybrano [Mac (Skanuj do pliku)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami] w ustawieniach dla profilu, który jest używany do skanowania dokumentu, dane RAW nie zostaną utworzone.

 4. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno preferencji.

Działania podczas skanowania dokumentów zostały ustawione.