Numery części arkuszy (nośnych)

Podczas skanowania dokumentów, które mogą z łatwością ulec uszkodzeniu użyj opcjonalnego arkusza nośnego lub arkusza nośnego do zdjęć. Dokumenty większe niż formatu A4 (np. A3, B4 i Double letter) można skanować za pomocą arkusza nośnego. Podczas skanowania dokumentów, które mogą z łatwością ulec uszkodzeniu użyj opcjonalnego arkusza nośnego, arkusza nośnego do zdjęć lub arkusza nośnego do broszur. Dokumenty większe niż formatu A4 (np. A3, B4 i Double letter) można skanować za pomocą arkusza nośnego.

Przed zakupem arkusza nośnego sprawdź jego numer części.

WSKAZÓWKA
  • Kiedy tryb podawania ustawiono na [Skanowanie ręczne] na ekranie głównym panelu dotykowego, dokumenty większe niż formatu A4 można skanować bezpośrednio, bez użycia arkusza nośnego.

    Złóż na pół dokument o formacie większym niż A4 i zeskanuj go. Zeskanowane obrazy lewej i prawej strony dokumentu zostaną automatycznie scalone.

    Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentów większych niż formatu A4 lub Letter.

Arkusze nośne

Numer części: PA03360-0013

Ilość: 5 arkuszy

Arkusze nośne
Arkusze nośne do zdjęć

Numer części: PA03770-0015

Ilość: 3 arkuszy

Arkusz nośny do zdjęć
Arkusz nośny do broszur

Numer części: PA03795-0018

Ilość: 1 arkusz

Arkusz nośny do broszur

Arkusz (nośny) należy wymieniać średnio co 500 skanowań.

Arkusz (nośny) należy wymienić po osiągnięciu maksymalnej liczby skanowań, jak podano poniżej.

  • Arkusz nośny / Arkusz nośny do zdjęć: 500 skanowań

  • Arkusz nośny do broszur: 2 500 skanowań

Jednak, w razie dostrzegalnych uszkodzeń lub zabrudzeń, wymień je.

Szczegóły dotyczące zakupu arkuszy (nośnych) podano w "Dostawcy materiałów eksploatacyjnych / części opcjonalnych" w Wsparcie klienta.