Okno [Edytuj profile]

Okno [Edytuj profile] aplikacji ScanSnap Home to okno, w którym można modyfikować ustawienia dla wybranego profilu, zmieniać kolejność profili na liście profili lub usunąć profil.

W tej części opisano elementy ustawienia dostępne, gdy dla zeskanowanych obrazów miejscem docelowym zapisu jest folder lokalny lub folder sieciowy. Jeden z folderów lokalnych to folder zsynchronizowany z usługą w chmurze.

UWAGA
 • Nie można skanować dokumentów za pomocą skanera ScanSnap podczas, gdy wyświetla się okno [Edytuj profile].

Okno [Edytuj profile]
Okno [Edytuj profile]
Okno [Edytuj profile]
Okno [Edytuj profile]
Okno [Edytuj profile]
Okno [Edytuj profile]
Okno [Edytuj profile]
Lista profili (1)

Wyświetla dostępne profile dla podłączonego skanera ScanSnap.

Wybierz profil, aby zmodyfikować, skopiować lub usunąć ustawienia.

Profile podane domyślnie w ScanSnap Home różnią się, w zależności od regionu, w którym ScanSnap jest używany. Szczegóły można znaleźć w Co to jest profil?.

Możesz zmienić kolejność profili na liście profili, wybierając profil i przeciągając go w lewo lub w prawo.

Nazwa profilu
Ikona (2)

Wyświetla ikonę profilu dla wybranego profilu.

W oknie [Wybór ikony], które pojawi się po kliknięciu ikony, można zmienić ikonę na wybraną przez siebie ikonę.

Nazwa profilu (3)

Tutaj wyświetla się nazwa profilu. Aby zmienić nazwę profilu, kliknij nazwę profilu.

Opis (4)

Wyświetla opis wybranego profilu. Kliknij opis, aby go zmodyfikować.

Wykrywanie typu dokumentu

Używane do ustawiania, czy automatycznie wykrywać typ skanowanego dokumentu, zgodnie z poszczególnymi dokumentami do skanowania, czy też ustawić typu skanowanego dokumentu.

Można ustawić następujące typy skanowanych dokumentów.

 • Automatycznie wykrywa typ dokumentu jako "Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia" i skanuje dokument przy pomocy odpowiednich ustawień skanowania

 • Wszystkie arkusze zostaną zeskanowane jako dokumenty

 • Wszystkie arkusze zostaną zeskanowane jako wizytówki

 • Wszystkie arkusze zostaną zeskanowane jako rachunki

 • Wszystkie arkusze zostaną zeskanowane jako zdjęcia

Ustawienia skanowania
Zakładka (5)

Jeśli wybrano opcję [Automatycznie wykrywa typ dokumentu jako "Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia" i skanuje dokument z odpowiednimi ustawieniami skanowania] dla [Wykrywanie typu dokumentu] można wybrać zakładkę dla typu dokumentu. Przełączając zakładki, można określić ustawienia skanowania dla każdego typu dokumentu.

W ustawieniach skanowania można zmienić następujące pozycje:

W przypadku, gdy typ dokumentu to [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki]
 • Tryb koloru

 • Strona skanowania

 • Jakość obrazu

 • Obrót

 • Format pliku

 • Tytuł lub nazwa pliku

 • Ustawienia szczegółowe

WSKAZÓWKA
 • Pozycje w ustawieniach skanowania różnią się, w zależności od typu dokumentu.

W przypadku, gdy typ dokumentu to [Zdjęcia]
 • Ustawienia obrazu

 • Strona skanowania

 • Obrót

 • Ustawienia szczegółowe

WSKAZÓWKA
 • Można zmienić następujące ustawienia skanowania w oknie [Ustawienia szczegółowe], które wyświetli się po kliknięciu przycisku [Ustawienia szczegółowe].

  • Tryb koloru

  • Jakość obrazu

  • Format pliku

  • Tytuł lub nazwa pliku

 

Tryb koloru
W przypadku, gdy typ dokumentu to [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki]

Wyświetla wybrane ustawienie koloru.

To ustawienie ma wpływ na [Tryb koloru] w zakładce [Skanuj] okna [Ustawienia szczegółowe].

Dostępne są następujące ustawienia.

 • Auto

  Automatycznie wykrywa kolor każdego dokumentu i skanuje w kolorze, skali szarości lub czarno-białym.

 • Kolor

  Zawsze zapisuje zeskanowany obraz w kolorze.

 • Skala szarości

  Zawsze zapisuje zeskanowany obraz w skali szarości.

 • Monochromatyczny

  Zawsze zapisuje zeskanowany obraz w kolorze czarno-białym.

  Odpowiedni do skanowania dokumentów czarno-białych, zwierających wyłącznie tekst.

W przypadku, gdy typ dokumentu to [Zdjęcia]

Możesz określić tryb koloru dla skanowanych dokumentów w [Tryb koloru] w zakładce [Skanuj], w oknie [Ustawienia szczegółowe], które wyświetli się po kliknięciu przycisku [Ustawienia szczegółowe].

 

Ustawienia obrazu

Pojawia się, kiedy typ dokumentu to [Zdjęcia].

Kolory na zdjęciach są dostosowywane tylko, gdy skanowane są zdjęcia kolorowe.

WSKAZÓWKA
 • Poniższe modele obsługują funkcję dostosowywania kolorów w [Ustawienia obrazu].

  • ScanSnap iX1600

  • ScanSnap iX1500

  • ScanSnap iX1400

  • ScanSnap iX1300

  • ScanSnap iX100

Pole wyboru [Automatyczne ulepszanie]

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje dostosowanie kontrastu zdjęcia, nadając mu głębszą barwę.

Pole wyboru [Korekcja efektu czerwonych oczu]

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykrycie twarzy osoby i usunięcie efektu czerwonych oczu na zdjęciu.

WSKAZÓWKA
 • W systemie Windows 7 ta opcja nie pokazuje się, ponieważ funkcja wykrywania twarzy nie jest obsługiwana.

Pole wyboru [Korekcja blaknięcia]

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje poprawę zdjęcia z wyblakłymi kolorami, nadając mu głębszą barwę.

Strona skanowania

Wyświetla wybraną stronę skanowania.

To ustawienie ma wpływ na [Strona skanowania] w zakładce [Skanuj] okna [Ustawienia szczegółowe].

Dostępne są następujące ustawienia.

 • Dwustronnie

  Skanuje obydwie strony dokumentu.

  Kiedy typ dokumentu to "Wizytówki", zeskanuj przednią stronę, po czym tylną stronę wizytówki, aby utworzyć z zeskanowanych obrazów obydwu stron wizytówki jeden rekord danych zawartości.

  Kiedy typ dokumentu to "Dokumenty", "Rachunki", lub "Zdjęcia", nie można wybrać opcji [Dwustronnie].

 • Jednostronnie

  Skanuje tylko jedną stronę dokumentu.

Jakość obrazu
W przypadku, gdy typ dokumentu to [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki]

Wyświetla jakość wybranego obrazu (rozdzielczość).

Prędkość skanowania zależy od jakości obrazu.

Szczegóły można znaleźć w Specyfikacja skanera ScanSnap.

To ustawienie ma wpływ na [Jakość obrazu] w zakładce [Skanuj] okna [Ustawienia szczegółowe].

Dostępne są następujące ustawienia.

 • Auto

  Skanuje dokumenty w optymalnej rozdzielczości, zgodnie z rozmiarem papieru dokumentów.

  Jakość obrazu jest zdeterminowana w oparciu o długą lub krótką krawędź dokumentu.

  • Kiedy krótka krawędź jest dłuższa niż 115 mm: Lepsza

  • Kiedy krótka krawędź wynosi 115 mm lub mniej: Najlepsza

 • Normalna

  Skanowanie odbywa się w rozdzielczości 150 dpi, gdy opcję [Ustawienie trybu koloru] ustawiono na kolorowy lub skala szarości, i 300 dpi w przypadku ustawienia na czarno-biały.

 • Lepsza

  Skanowanie odbywa się w rozdzielczości 200 dpi, gdy opcję [Ustawienie trybu koloru] ustawiono na kolorowy lub skala szarości, i 400 dpi w przypadku ustawienia na czarno-biały.

 • Najlepsza

  Skanowanie odbywa się w rozdzielczości 300 dpi, gdy opcję [Ustawienie trybu koloru] ustawiono na kolorowy lub skala szarości, i 600 dpi w przypadku ustawienia na czarno-biały.

 • Doskonała

  Skanowanie odbywa się w rozdzielczości 600 dpi, gdy opcję [Ustawienie trybu koloru] ustawiono na kolorowy lub skala szarości, i 1200 dpi w przypadku ustawienia na czarno-biały.

  Wybór jakości [Doskonała] może spowolnić prędkość skanowania dokumentów, w zależności od środowiska systemowego.

  Jeśli włączono automatyczne wykrywanie typów dokumentów z wybraną opcją [Doskonała] dla jakości obrazu w ustawieniach skanowania dla jednego z typów dokumentów spośród czterech ("Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia"), prędkość skanowania ulegnie spowolnieniu, bez względu na typ dokumentu.

W przypadku, gdy typ dokumentu to [Zdjęcia]

Możesz określić jakość obrazu (rozdzielczość) dla skanowanych dokumentów w [Jakość obrazu] w zakładce [Skanuj], w oknie [Ustawienia szczegółowe], które wyświetli się po kliknięciu przycisku [Ustawienia szczegółowe].

 

Obrót

Wyświetla aktualnie wybrany sposób rotacji.

To ustawienie ma wpływ na [Obrót] w zakładce [Skanuj] okna [Ustawienia szczegółowe].

Dostępne są następujące ustawienia.

 • Nie obracaj

  Nie powoduje obrócenia obrazu.

 • Auto

  Pojawia się, kiedy typ dokumentu to [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki].

  Powoduje automatyczny obrót obrazu gdy skanujesz dokument bokiem lub do góry nogami.

  Ponieważ ta opcja determinuje orientację strony w oparciu o ciągi znaków wydrukowanych na dokumencie, podczas skanowania następujących dokumentów wybierz opcję inną niż [Auto].

  • Dokumenty z wieloma bardzo dużymi lub małymi znakami

  • Dokumenty, w których odstępy pomiędzy liniami lub znakami są bardzo wąskie lub, w których znaki nakładają się na siebie

  • Dokumenty z wieloma znakami, które stykają się z podkreśleniami lub obramowaniami

  • Dokumenty zawierające wiele zdjęć lub rysunków, z małą liczbą znaków

  • Dokumenty ze znakami na nierównomiernie wybarwionym tle, jak na przykład cieniowane znaki.

  • Dokumenty z wieloma zdobionymi znakami, jak na przykład znaki wytłaczane lub obramowane

  • Dokumenty ze znakami na wzorzystym tle, takim jak znaki nakładające się na ilustracje lub diagramy

  • Dokumenty zawierające znaki drukowane w różnych kierunkach, jak np. rysunki

  • Dokumenty zapisane wyłącznie dużymi literami

  • Dokumenty zawierające znaki pisane odręcznie

  • Dokumenty przekrzywione

  • Dokumenty o skomplikowanym układzie

  • Dokumenty o dużej ilości szumów

  • Dokumenty zawierające niewyraźne znaki

  • Dokumenty zawierające wyblakłe znaki

 • [Automatycznie (za pomocą rozpoznawania twarzy)]

  Pojawia się, kiedy typ dokumentu to [Zdjęcia].

  Powoduje automatyczny obrót obrazu, gdy skanujesz zdjęcie bokiem lub do góry nogami.

  Obrazy są obracane zgodnie z orientacją twarzy osoby na zdjęciu. Jeśli zdjęcie nie przestawia osoby, np. jest to zdjęcie krajobrazu, obraz nie będzie się obracać.

  WSKAZÓWKA
  • Dla systemu Windows 7 wyświetla się [Auto], a nie [Automatycznie (za pomocą rozpoznawania twarzy)], ponieważ nie jest obsługiwana funkcja obrotu skanowanych obrazów zgodnie z orientacja twarzy osoby na zdjęciu.

 • Obróć o 90° w prawo / Obróć o 180° / Obróć o 90° w lewo

  Powoduje obrócenie obrazu pod odpowiednim kątem.

  Jeśli dla [Strony skanowania] wybrano [Dwustronnie], możesz określić, w którą stronę obracać obrazy skanowane przodem lub tyłem, odpowiednio.

  Obrót

  Sposób obrotu obrazów

  Obróć o 90° w prawo (oprawa w pionie)

  Przód: Obróć o 90° w prawo

  Tył: Obróć o 90° w lewo

  Obróć o 90° w prawo (oprawa w poziomie)

  Obydwie strony: Obróć o 90° w prawo

  Obróć o 90° w prawo

  Obróć o 90° w prawo

  Obróć o 180° w prawo (oprawa w pionie)

  Obydwie strony: Obróć o 180°

  Obróć o 180° w prawo (oprawa w poziomie)

  Przód: Obróć o 180°

  Tył: Nie obracaj

  Obróć o 180°

  Obróć o 180°

  Obróć o 90° w lewo (oprawa w pionie)

  Przód: Obróć o 90° w lewo

  Tył: Obróć o 90° w prawo

  Obróć o 90° w lewo (oprawa w poziomie)

  Obydwie strony: Obróć o 90° w lewo

  Obróć o 90° w lewo

  Obróć o 90° w lewo

Format pliku
W przypadku, gdy typ dokumentu to [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki]

Wyświetla format pliku skanowanego obrazu.

To ustawienie ma wpływ na [Format pliku] w zakładce [Format pliku] okna [Ustawienia szczegółowe].

Dostępne są następujące ustawienia.

 • PDF (*.pdf)

  Zapisuje zeskanowany obraz w formacie PDF (*.pdf).

 • JPEG (*.jpg)

  Zapisuje zeskanowany obraz w formacie JPEG (*.jpg).

  W przypadku skanowania wielu dokumentów, wiele zeskanowanych obrazów jest zapisywanych w formacie JPEG w postaci pojedynczego obrazu wielostronicowego.

Przycisk [Opcja]

Kliknij, aby wyświetlić Okno [Opcja pliku PDF].

W przypadku wybrania [JPEG (*.jpg)] w [Format pliku], ten przycisk jest nieaktywny.

W przypadku, gdy typ dokumentu to [Zdjęcia]

Możesz określić format pliku dla skanowanego obrazu w [Format pliku] w zakładce, w oknie [Ustawienia szczegółowe], które wyświetli się po kliknięciu przycisku [Ustawienia szczegółowe].

 

Tytuł
W przypadku, gdy typ dokumentu to [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki]

Wyświetla się, gdy wybrano [Komputer (Zarządzaj w programie ScanSnap Home)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami].

Wyświetla format ustawionego tytułu.

Kliknij go, aby wyświetlić zakładkę [Tytuł] w Okno [Ustawienia szczegółowe] i ustawić szczegóły tytułu.

W przypadku, gdy typ dokumentu to [Zdjęcia]

Kiedy dla opcji [Typ] zostanie wybrany [Komputer (Zarządzaj w programie ScanSnap Home)] w [Zarządzanie opcjami], będzie można określić szczegóły tytułu rekordu danych zawartości wyświetlanego w oknie głównym ScanSnap Home.

Możesz określić szczegóły tytułu w zakładce [Tytuł], w oknie [Ustawienia szczegółowe], które wyświetli się po kliknięciu przycisku [Ustawienia szczegółowe].

 

Nazwa pliku
W przypadku, gdy typ dokumentu to [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki]

Wyświetla się, gdy wybrano [Komputer (Skanuj do pliku)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami].

Wyświetla format ustawionej nazwy pliku.

Kliknij tę opcję, aby wyświetlić zakładkę [Nazwa pliku] w oknie [Ustawienia szczegółowe] i ustawić szczegóły nazwy pliku.

W przypadku, gdy typ dokumentu to [Zdjęcia]

Kiedy dla opcji [Typ] zostanie wybrany [Komputer (Skanuj do pliku)] w [Zarządzanie opcjami], będzie można określić szczegóły tytułu rekordu danych zawartości wyświetlanego w oknie głównym ScanSnap Home.

Możesz określić szczegóły tytułu pliku w zakładce [Nazwa pliku], w oknie [Ustawienia szczegółowe], które wyświetli się po kliknięciu przycisku [Ustawienia szczegółowe].

 

Przycisk [Ustawienia szczegółowe]

Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

W oknie [Ustawienia szczegółowe] możesz określić szczegóły dotyczące następujących ustawień skanowania.

 • Tytuł lub nazwa pliku

 • Format pliku

 • Skanuj

 • Rozmiar pliku

Podawanie

Wyświetla obecnie wybraną metodę podawania.

To ustawienie ma wpływ na [Podawanie] w oknie [Opcja podawania].

Dostępne są następujące ustawienia.

 • Skanowanie normalne

  Skanowanie kończy się automatycznie, gdy wszystkie załadowane dokumenty do skanera ScanSnap zostaną zeskanowane.

  Skanowanie kończy się automatycznie, gdy wszystkie załadowane dokumenty do skanera ScanSnap zostaną zeskanowane.

  Skanowanie kończy się automatycznie, gdy wszystkie załadowane dokumenty do skanera ScanSnap zostaną zeskanowane.

 • Skanowanie ciągłe

  Skanuje dokumenty w trybie ciągłym, w wielu partiach.

  Wybierz tę metodę podawania do skanowania dokumentów w liczbie większej niż można załadować do podajnika papieru ADF (pokrywa) w skanerze ScanSnap.

  WSKAZÓWKA
  • Każdorazowo po zakończeniu skanowania dokumentów załadowanych do podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, można zmienić metodę podawania.

   Aby skanować następujące typy dokumentów, naciśnij na ekranie ikonę ustawienia trybu podawania, aby sprawdzić, czy kontynuować skanowanie i zmienić ustawienie trybu podawania na [Skanowanie ręczne].

   • Dokumenty złożone na pół

   • Koperty

   • Dokumenty z dołączonymi karteczkami samoprzylepnymi

   • Dokumenty o wielu arkuszach nakładających się na siebie, takie jak papier przebitkowy

   • Dokumenty o długich stronach, takie jak długie rachunki

   • Karty plastikowe

 • Skanowanie ręczne

  Skanuj załadowane dokumenty jeden po drugim.

  Wybierz tę metodę podawania do skanowania dokumentów, które mogą z łatwością ulec uszkodzeniu, takich jak zdjęcia, dokumenty z zachodzącymi na siebie powierzchniami, jak np. koperty lub dużych dokumentów (większych niż rozmiaru A4/Letter) złożonych na pół.

Przycisk [Opcja]

Kliknij, aby wyświetlić Okno [Opcja podawania].

Możesz określić szczegóły dotyczące metody podawania dla dokumentów w oknie [Opcja podawania].

Ustawienie trybu podawania

Wyświetla obecnie wybraną metodę podawania.

To ustawienie ma wpływ na [Podawanie] w oknie [Opcja podawania].

Dostępne są następujące ustawienia.

ADF
 • Skanowanie normalne

  Skanowanie zakończy się automatycznie, gdy wszystkie załadowane dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap zostaną zeskanowane.

 • Skanowanie ciągłe

  Skanuje dokumenty w trybie ciągłym, w wielu partiach.

  Wybierz tę metodę podawania do skanowania dokumentów w liczbie większej niż można załadować do podajnika papieru ADF (pokrywa) w skanerze ScanSnap.

  Jeśli skanujesz dokumenty po wykonaniu pierwszego skanowania, do skanowania możesz użyć podajnika papieru ADF (pokrywa) lub podajnika ręcznego.

Przycisk [Opcja]

Kliknij ją, aby wyświetlić zakładkę [ADF] w Okno [Opcja podawania].

Możesz określić szczegóły dotyczące metody podawania dla dokumentów w oknie [Opcja podawania].

Podajnik ręczny
 • Skanowanie normalne

  Skanowanie zakończy się automatycznie, gdy dokument umieszczony w podajniku ręcznym skanera ScanSnap zostanie zeskanowany.

 • Skanowanie ciągłe

  Skanuje dokumenty w trybie ciągłym, w wielu partiach.

  Jeśli skanujesz dokumenty po wykonaniu pierwszego skanowania, do skanowania możesz użyć podajnika papieru ADF (pokrywa) lub podajnika ręcznego.

Przycisk [Opcja]

Kliknij ją, aby wyświetlić zakładkę [Podajnik ręczny] w Okno [Opcja podawania].

Możesz określić szczegóły dotyczące metody podawania dla dokumentów w oknie [Opcja podawania].

Zarządzanie opcjami
Typ

Wyświetla miejsce docelowe zapisu dla skanowanych obrazów.

Dostępne są następujące ustawienia.

 • Komputer (Zarządzaj w programie ScanSnap Home)

  Obrazami i metainformacjami utworzonymi z zeskanowanych dokumentów zarządza się w aplikacji ScanSnap Home, jako rekordami danych zawartości.

  Rekordy danych zawartości wyświetlane są w widoku listy rekordów danych zawartości, w oknie głównym.

 • Komputer (Skanuj do pliku)

  Obrazy tworzone z zeskanowanych dokumentów są zapisywane jako pliki. Ponieważ tymi obrazami nie zarządza się w ScanSnap Home, nie są one wyświetlane w widoku listy rekordów danych zawartości w oknie głównym. Aby sprawdzić zeskanowany obraz, otwórz folder określony dla miejsca docelowego zapisu w eksploratorze plików.

  Zaznacz pole wyboru jeśli nie chcesz zachować informacji o zeskanowanych dokumentach za pomocą skanera ScanSnap w aplikacji ScanSnap Home i jeśli chcesz użyć zeskanowanego obrazu w aplikacji lub w usłudze innej niż ScanSnap Home.

 • Chmura

  Dla elementów wyświetlanych po wybraniu [Chmura] zapoznaj się z Okno [Dodaj nowy profil] (używając ScanSnap Cloud).

Znacznik

Wyświetla się, gdy wybrano [Komputer (Zarządzaj w programie ScanSnap Home)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami].

Wyświetla ustawione znaczniki. Dla profilu można ustawić maksymalnie 10 znaczników.

Ustawienie znaczników umożliwia sortowanie i wyświetlanie rekordów danych zawartości według znacznika za pomocą opcji [Znacznik] w widoku listy folderów, w oknie głównym.

 • Aby dodać znacznik

  Wprowadź nowy znacznik w polu wprowadzania, które wyświetli się po kliknięciu [Dodaj znacznik], po czym naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze.

  Podczas wprowadzania znacznika, znacznik ustawiony dla profilu lub znacznik ustawiony dla rekordu danych zawartości może być wyświetlany jako sugestia znacznika.

 • Aby usunąć znacznik

  Kliknij Usuń znacznik, aby usunąć znacznik.

Zapisz do

Wyświetla ścieżkę miejsca docelowego zapisu, w którym będą zapisywane zeskanowane obrazy.

Kliknij przycisk [Przeglądaj], aby zmienić miejsce docelowe zapisu.

Możesz zapisywać zeskanowane obrazy w usłudze w chmurze przy pomocy folderu aplikacji klienta dla usługi w chmurze, jako miejsca docelowego zapisu.

Usługi w chmurze, z którymi możesz ustanowić łącze, są następujące:

 • Dropbox

 • Google Drive

 • OneDrive

Pole wyboru [Zapisz obrazy z nowymi nazwami po zeskanowaniu]

Wyświetla się, gdy wybrano [Komputer (Skanuj do pliku)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami].

Jeśli to pole wyboru zostanie wybrane, pojawi się okno służące do określania miejsca docelowego zapisu pliku obrazu i nazwy pliku po zeskanowaniu dokumentu, aby można było zapisać obraz z nazwą pliku według własnego wyboru.

Jeśli jednak którakolwiek z poniższych opcji zostanie ustawiona dla [Wyślij do] w [Aplikacja], to pole wyboru będzie nieaktywne.

 • Scan to Folder

 • Aplikacja dodana przez użytkownika, którą można powiązać z danym wizytówki

Aplikacja
Wyślij do

Wyświetla wybraną aplikację.

Dostępne są następujące ustawienia.

 • Brak (Skanuj do pliku)

  Możesz zapisać obraz w folderze, bez uruchamiania jakiejkolwiek aplikacji.

 • Pokaż za pomocą programu ScanSnap Home

  Uruchamia ScanSnap Home, aby można było sprawdzić rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych dokumentów.

  Wyświetla się, gdy wybrano [Komputer (Zarządzaj w programie ScanSnap Home)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami].

 • Pokaż za pomocą Eksploratorze plików

  Uruchamia Eksplorator plików, aby można było sprawdzić obrazy utworzone z zeskanowanych dokumentów.

  Wyświetla się, gdy wybrano [Komputer (Skanuj do pliku)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami].

 • Szybkie menu

  Możesz wybrać aplikacje do wykonania konkretnego działania w Szybkim menu, które wyświetla się po zeskanowaniu dokumentów.

 • Scan to Folder

  Możesz zapisywać pliki obrazów w określonym przez siebie folderze.

  Pliki można udostępniać, gdy zostały zapisane w folderze sieciowym.

  W Okno [Scan to Folder], które wyświetli się po zeskanowaniu dokumentu możesz użyć Podglądu, aby sprawdzić obraz, w celu zmiany orientacji stron, usunięcia niepotrzebnych stron lub wyświetlić okno przeglądarki w celu edycji obrazu przed jego zapisaniem.

 • Wyślij e-mail

  Możesz załączyć pliki obrazów do wiadomości e-mail.

  W Okno [Scan to Email], które wyświetli się po zeskanowaniu dokumentu możesz użyć Podglądu, aby sprawdzić obraz w celu zmiany orientacji stron, usunięcia niepotrzebnych stron lub wyświetlić okno przeglądarki w celu edycji obrazu przed jego załączeniem do poczty e-mail.

 • Scan to Print

  Zeskanowane obrazy można wydrukować za pomocą drukarki.

  W oknie [Scan to Print], które wyświetli się po zeskanowaniu dokumentu, możesz użyć Podglądu, aby sprawdzić obraz, w celu zmiany orientacji stron, usunięcia niepotrzebnych stron lub wyświetlić okno przeglądarki w celu edycji obrazu przed jego wydrukowaniem.

 • Scan to Word

  Możesz konwertować obraz, który jest w formacie PDF, do pliku Word.

  Wyświetla się, gdy zainstalowano aplikację ABBYY FineReader for ScanSnap.

  Możesz skonfigurować takie ustawienia, jak język tekstu do rozpoznawania i ustawienia dla operacji po wykonaniu konwersji w oknie ustawień, dla aplikacji, która pojawi się po kliknięciu przycisku [Ustaw].

  W celu poznania szczegółów dot. okna ustawień dla aplikacji, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika ABBYY FineReader for ScanSnap.

 • Scan to Excel

  Możesz konwertować obraz, który jest w formacie PDF, do pliku Excel.

  Wyświetla się, gdy zainstalowano aplikację ABBYY FineReader for ScanSnap.

  Możesz skonfigurować takie ustawienia, jak język tekstu do rozpoznawania i ustawienia dla operacji po wykonaniu konwersji w oknie ustawień, dla aplikacji, która pojawi się po kliknięciu przycisku [Ustaw].

  W celu poznania szczegółów dot. okna ustawień dla aplikacji, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika ABBYY FineReader for ScanSnap.

 • Scan to PowerPoint(R)

  Możesz konwertować obraz, który jest w formacie PDF, do pliku PowerPoint.

  Wyświetla się, gdy zainstalowano aplikację ABBYY FineReader for ScanSnap.

  Możesz skonfigurować takie ustawienia, jak język tekstu do rozpoznawania i ustawienia dla operacji po wykonaniu konwersji w oknie ustawień, dla aplikacji, która pojawi się po kliknięciu przycisku [Ustaw].

  W celu poznania szczegółów dot. okna ustawień dla aplikacji, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika ABBYY FineReader for ScanSnap.

 • ABBYY Scan to Searchable PDF

  Możesz konwertować obraz, który jest w formacie PDF, do PDF z możliwością wyszukiwania.

  Wyświetla się, gdy zainstalowano aplikację ABBYY FineReader for ScanSnap.

  Możesz skonfigurować takie ustawienia, jak język tekstu do rozpoznawania i ustawienia dla operacji po wykonaniu konwersji w oknie ustawień, dla aplikacji, która pojawi się po kliknięciu przycisku [Ustaw].

  W celu poznania szczegółów dot. okna ustawień dla aplikacji, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika ABBYY FineReader for ScanSnap.

 • Dropbox

  Możesz zapisywać pliki obrazów w Dropbox.

 • Evernote

  Możesz zapisywać pliki obrazów w Evernote.

 • Google Drive

  Możesz zapisywać pliki obrazów w Google Drive.

 • OneDrive

  Możesz zapisywać pliki obrazów w OneDrive.

 • Acrobat(R)

  Uruchomi się program Acrobat i zostanie wyświetlony obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu.

 • Acrobat(R) Reader(R)

  Uruchomi się program Acrobat Reader i zostanie wyświetlony obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu.

 • Power PDF

  Jeśli zainstalowano program Kofax Power PDF Standard lub Nuance Power PDF Standard, zainstalowany program się uruchomi i wyświetli się obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu.

 • Dodaj lub usuń

  Możesz dodać wybraną przez siebie aplikację lub ja usunąć z listy aplikacji, które chcesz uruchamiać.

Przycisk [Ustawienia]

Wyświetla okno ustawień dla wybranej aplikacji.

Kiedy zostanie wybrana aplikacja, która nie ma żadnego elementu ustawienia, przycisk [Ustawienia] zostanie dezaktywowany.

Przycisk [Zapisz]

Aktualizuje ustawienia dla profilu i synchronizuje się z połączonym skanerem ScanSnap, aby zamknąć okno.

Przycisk [Anuluj]

Zamyka okno, bez aktualizowania ustawień dla profilu.

Okno [Edytuj profile]
Okno [Edytuj profile]
Okno [Edytuj profile]
Okno [Edytuj profile]
Okno [Edytuj profile]
Okno [Edytuj profile]
Okno [Edytuj profile]
Lista profili (1)

Wyświetla dostępne profile dla podłączonego skanera ScanSnap.

Wybierz profil, aby zmodyfikować, skopiować lub usunąć ustawienia.

Profile podane domyślnie w ScanSnap Home różnią się, w zależności od regionu, w którym ScanSnap jest używany. Szczegóły można znaleźć w Co to jest profil?.

Możesz zmienić kolejność profili na liście profili, wybierając profil i przeciągając go w lewo lub w prawo.

Nazwa profilu
Ikona (2)

Wyświetla ikonę profilu dla wybranego profilu.

W oknie [Wybór ikony], które pojawi się po kliknięciu ikony, można zmienić ikonę na wybraną przez siebie ikonę.

Nazwa profilu (3)

Tutaj wyświetla się nazwa profilu. Aby zmienić nazwę profilu, kliknij nazwę profilu.

Opis (4)

Wyświetla opis wybranego profilu. Kliknij opis, aby go zmodyfikować.

Wykrywanie typu dokumentu

Używane do ustawiania, czy automatycznie wykrywać typ skanowanego dokumentu, zgodnie z poszczególnymi dokumentami do skanowania, czy też ustawić typu skanowanego dokumentu.

Można ustawić następujące typy skanowanych dokumentów.

 • Automatycznie wykrywa typ dokumentu jako "Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia" i skanuje dokument przy pomocy odpowiednich ustawień skanowania

 • Wszystkie arkusze zostaną zeskanowane jako dokumenty

 • Wszystkie arkusze zostaną zeskanowane jako wizytówki

 • Wszystkie arkusze zostaną zeskanowane jako rachunki

 • Wszystkie arkusze zostaną zeskanowane jako zdjęcia

Ustawienia skanowania
Zakładka (5)

Jeśli wybrano opcję [Automatycznie wykrywa typ dokumentu jako "Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia" i skanuje dokument z odpowiednimi ustawieniami skanowania] dla [Wykrywanie typu dokumentu] można wybrać zakładkę dla typu dokumentu. Przełączając zakładki, można określić ustawienia skanowania dla każdego typu dokumentu.

W ustawieniach skanowania można zmienić następujące pozycje:

W przypadku, gdy typ dokumentu to [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki]
 • Tryb koloru

 • Strona skanowania

 • Jakość obrazu

 • Obrót

 • Format pliku

 • Tytuł lub nazwa pliku

 • Ustawienia szczegółowe

WSKAZÓWKA
 • Pozycje w ustawieniach skanowania różnią się, w zależności od typu dokumentu.

W przypadku, gdy typ dokumentu to [Zdjęcia]
 • Ustawienia obrazu

 • Strona skanowania

 • Obrót

 • Ustawienia szczegółowe

WSKAZÓWKA
 • Można zmienić następujące ustawienia skanowania w oknie [Ustawienia szczegółowe], które wyświetli się po kliknięciu przycisku [Ustawienia szczegółowe].

  • Tryb koloru

  • Jakość obrazu

  • Format pliku

  • Tytuł lub nazwa pliku

 

Tryb koloru
W przypadku, gdy typ dokumentu to [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki]

Wyświetla wybrane ustawienie koloru.

To ustawienie ma wpływ na [Tryb koloru] w zakładce [Skanuj] okna [Ustawienia szczegółowe].

Dostępne są następujące ustawienia.

 • Auto

  Automatycznie wykrywa kolor każdego dokumentu i skanuje w kolorze, skali szarości lub czarno-białym.

 • Kolor

  Zawsze zapisuje zeskanowany obraz w kolorze.

 • Skala szarości

  Zawsze zapisuje zeskanowany obraz w skali szarości.

 • Monochromatyczny

  Zawsze zapisuje zeskanowany obraz w kolorze czarno-białym.

  Odpowiedni do skanowania dokumentów czarno-białych, zwierających wyłącznie tekst.

W przypadku, gdy typ dokumentu to [Zdjęcia]

Możesz określić tryb koloru dla skanowanych dokumentów w [Tryb koloru] w zakładce [Skanuj], w oknie [Ustawienia szczegółowe], które wyświetli się po kliknięciu przycisku [Ustawienia szczegółowe].

 

Ustawienia obrazu

Pojawia się, kiedy typ dokumentu to [Zdjęcia].

Kolory na zdjęciach są dostosowywane tylko, gdy skanowane są zdjęcia kolorowe.

WSKAZÓWKA
 • Poniższe modele obsługują funkcję dostosowywania kolorów w [Ustawienia obrazu].

  • ScanSnap iX1600

  • ScanSnap iX1500

  • ScanSnap iX1400

  • ScanSnap iX1300

  • ScanSnap iX100

Pole wyboru [Automatyczne ulepszanie]

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje dostosowanie kontrastu zdjęcia, nadając mu głębszą barwę.

Pole wyboru [Korekcja efektu czerwonych oczu]

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykrycie twarzy osoby i usunięcie efektu czerwonych oczu na zdjęciu.

Pole wyboru [Korekcja blaknięcia]

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje poprawę zdjęcia z wyblakłymi kolorami, nadając mu głębszą barwę.

Strona skanowania

Wyświetla wybraną stronę skanowania.

To ustawienie ma wpływ na [Strona skanowania] w zakładce [Skanuj] okna [Ustawienia szczegółowe].

Dostępne są następujące ustawienia.

 • Dwustronnie

  Skanuje obydwie strony dokumentu.

  Kiedy typ dokumentu to "Wizytówki", zeskanuj przednią stronę, po czym tylną stronę wizytówki, aby utworzyć z zeskanowanych obrazów obydwu stron wizytówki jeden rekord danych zawartości.

  Kiedy typ dokumentu to "Dokumenty", "Rachunki", lub "Zdjęcia", nie można wybrać opcji [Dwustronnie].

 • Jednostronnie

  Skanuje tylko jedną stronę dokumentu.

Jakość obrazu
W przypadku, gdy typ dokumentu to [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki]

Wyświetla jakość wybranego obrazu (rozdzielczość).

Prędkość skanowania zależy od jakości obrazu.

Szczegóły można znaleźć w Specyfikacja skanera ScanSnap.

To ustawienie ma wpływ na [Jakość obrazu] w zakładce [Skanuj] okna [Ustawienia szczegółowe].

Dostępne są następujące ustawienia.

 • Auto

  Skanuje dokumenty w optymalnej rozdzielczości, zgodnie z rozmiarem papieru dokumentów.

  Jakość obrazu jest zdeterminowana w oparciu o długą lub krótką krawędź dokumentu.

  • Kiedy krótka krawędź jest dłuższa niż 115 mm: Lepsza

  • Kiedy krótka krawędź wynosi 115 mm lub mniej: Najlepsza

 • Normalna

  Skanowanie odbywa się w rozdzielczości 150 dpi, gdy opcję [Ustawienie trybu koloru] ustawiono na kolorowy lub skala szarości, i 300 dpi w przypadku ustawienia na czarno-biały.

 • Lepsza

  Skanowanie odbywa się w rozdzielczości 200 dpi, gdy opcję [Ustawienie trybu koloru] ustawiono na kolorowy lub skala szarości, i 400 dpi w przypadku ustawienia na czarno-biały.

 • Najlepsza

  Skanowanie odbywa się w rozdzielczości 300 dpi, gdy opcję [Ustawienie trybu koloru] ustawiono na kolorowy lub skala szarości, i 600 dpi w przypadku ustawienia na czarno-biały.

 • Doskonała

  Skanowanie odbywa się w rozdzielczości 600 dpi, gdy opcję [Ustawienie trybu koloru] ustawiono na kolorowy lub skala szarości, i 1200 dpi w przypadku ustawienia na czarno-biały.

  Wybór jakości [Doskonała] może spowolnić prędkość skanowania dokumentów, w zależności od środowiska systemowego.

  Jeśli włączono automatyczne wykrywanie typów dokumentów z wybraną opcją [Doskonała] dla jakości obrazu w ustawieniach skanowania dla jednego z typów dokumentów spośród czterech ("Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia"), prędkość skanowania ulegnie spowolnieniu, bez względu na typ dokumentu.

W przypadku, gdy typ dokumentu to [Zdjęcia]

Możesz określić jakość obrazu (rozdzielczość) dla skanowanych dokumentów w [Jakość obrazu] w zakładce [Skanuj], w oknie [Ustawienia szczegółowe], które wyświetli się po kliknięciu przycisku [Ustawienia szczegółowe].

 

Obrót

Wyświetla aktualnie wybrany sposób rotacji.

To ustawienie ma wpływ na [Obrót] w zakładce [Skanuj] okna [Ustawienia szczegółowe].

Dostępne są następujące ustawienia.

 • Nie obracaj

  Nie powoduje obrócenia obrazu.

 • Auto

  Pojawia się, kiedy typ dokumentu to [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki].

  Powoduje automatyczny obrót obrazu gdy skanujesz dokument bokiem lub do góry nogami.

  Ponieważ ta opcja determinuje orientację strony w oparciu o ciągi znaków wydrukowanych na dokumencie, podczas skanowania następujących dokumentów wybierz opcję inną niż [Auto].

  • Dokumenty z wieloma bardzo dużymi lub małymi znakami

  • Dokumenty, w których odstępy pomiędzy liniami lub znakami są bardzo wąskie lub, w których znaki nakładają się na siebie

  • Dokumenty z wieloma znakami, które stykają się z podkreśleniami lub obramowaniami

  • Dokumenty zawierające wiele zdjęć lub rysunków, z małą liczbą znaków

  • Dokumenty ze znakami na nierównomiernie wybarwionym tle, jak na przykład cieniowane znaki.

  • Dokumenty z wieloma zdobionymi znakami, jak na przykład znaki wytłaczane lub obramowane

  • Dokumenty ze znakami na wzorzystym tle, takim jak znaki nakładające się na ilustracje lub diagramy

  • Dokumenty zawierające znaki drukowane w różnych kierunkach, jak np. rysunki

  • Dokumenty zapisane wyłącznie dużymi literami

  • Dokumenty zawierające znaki pisane odręcznie

  • Dokumenty przekrzywione

  • Dokumenty o skomplikowanym układzie

  • Dokumenty o dużej ilości szumów

  • Dokumenty zawierające niewyraźne znaki

  • Dokumenty zawierające wyblakłe znaki

 • [Automatycznie (za pomocą rozpoznawania twarzy)]

  Pojawia się, kiedy typ dokumentu to [Zdjęcia].

  Powoduje automatyczny obrót obrazu, gdy skanujesz zdjęcie bokiem lub do góry nogami.

  Obrazy są obracane zgodnie z orientacją twarzy osoby na zdjęciu. Jeśli zdjęcie nie przestawia osoby, np. jest to zdjęcie krajobrazu, obraz nie będzie się obracać.

 • Obróć o 90° w prawo / Obróć o 180° / Obróć o 90° w lewo

  Powoduje obrócenie obrazu pod odpowiednim kątem.

  Jeśli dla [Strony skanowania] wybrano [Dwustronnie], możesz określić, w którą stronę obracać obrazy skanowane przodem lub tyłem, odpowiednio.

  Obrót

  Sposób obrotu obrazów

  Obróć o 90° w prawo (oprawa w pionie)

  Przód: Obróć o 90° w prawo

  Tył: Obróć o 90° w lewo

  Obróć o 90° w prawo (oprawa w poziomie)

  Obydwie strony: Obróć o 90° w prawo

  Obróć o 90° w prawo

  Obróć o 90° w prawo

  Obróć o 180° w prawo (oprawa w pionie)

  Obydwie strony: Obróć o 180°

  Obróć o 180° w prawo (oprawa w poziomie)

  Przód: Obróć o 180°

  Tył: Nie obracaj

  Obróć o 180°

  Obróć o 180°

  Obróć o 90° w lewo (oprawa w pionie)

  Przód: Obróć o 90° w lewo

  Tył: Obróć o 90° w prawo

  Obróć o 90° w lewo (oprawa w poziomie)

  Obydwie strony: Obróć o 90° w lewo

  Obróć o 90° w lewo

  Obróć o 90° w lewo

Format pliku
W przypadku, gdy typ dokumentu to [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki]

Wyświetla format pliku skanowanego obrazu.

To ustawienie ma wpływ na [Format pliku] w zakładce [Format pliku] okna [Ustawienia szczegółowe].

Dostępne są następujące ustawienia.

 • PDF (*.pdf)

  Zapisuje zeskanowany obraz w formacie PDF (*.pdf).

 • JPEG (*.jpg)

  Zapisuje zeskanowany obraz w formacie JPEG (*.jpg).

  W przypadku skanowania wielu dokumentów, wiele zeskanowanych obrazów jest zapisywanych w formacie JPEG w postaci pojedynczego obrazu wielostronicowego.

Przycisk [Opcja]

Kliknij, aby wyświetlić Okno [Opcja pliku PDF].

W przypadku wybrania [JPEG (*.jpg)] w [Format pliku], ten przycisk jest nieaktywny.

W przypadku, gdy typ dokumentu to [Zdjęcia]

Możesz określić format pliku dla skanowanego obrazu w [Format pliku] w zakładce, w oknie [Ustawienia szczegółowe], które wyświetli się po kliknięciu przycisku [Ustawienia szczegółowe].

 

Tytuł
W przypadku, gdy typ dokumentu to [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki]

Wyświetla się, gdy wybrano [Mac (Zarządzaj w programie ScanSnap Home)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami].

Wyświetla format ustawionego tytułu.

Kliknij go, aby wyświetlić zakładkę [Tytuł] w Okno [Ustawienia szczegółowe] i ustawić szczegóły tytułu.

W przypadku, gdy typ dokumentu to [Zdjęcia]

Kiedy dla opcji [Typ] zostanie wybrany [Mac (Zarządzaj w programie ScanSnap Home)] w [Zarządzanie opcjami], będzie można określić szczegóły tytułu rekordu danych zawartości wyświetlanego w oknie głównym ScanSnap Home.

Możesz określić szczegóły tytułu w zakładce [Tytuł], w oknie [Ustawienia szczegółowe], które wyświetli się po kliknięciu przycisku [Ustawienia szczegółowe].

 

Nazwa pliku
W przypadku, gdy typ dokumentu to [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki]

Wyświetla się, gdy wybrano [Mac (Skanuj do pliku)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami].

Wyświetla format ustawionej nazwy pliku.

Kliknij tę opcję, aby wyświetlić zakładkę [Nazwa pliku] w oknie [Ustawienia szczegółowe] i ustawić szczegóły nazwy pliku.

W przypadku, gdy typ dokumentu to [Zdjęcia]

Kiedy dla opcji [Typ] zostanie wybrany [Mac (Skanuj do pliku)] w [Zarządzanie opcjami], będzie można określić szczegóły tytułu rekordu danych zawartości wyświetlanego w oknie głównym ScanSnap Home.

Możesz określić szczegóły tytułu pliku w zakładce [Nazwa pliku], w oknie [Ustawienia szczegółowe], które wyświetli się po kliknięciu przycisku [Ustawienia szczegółowe].

 

Przycisk [Ustawienia szczegółowe]

Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

W oknie [Ustawienia szczegółowe] możesz określić szczegóły dotyczące następujących ustawień skanowania.

 • Tytuł lub nazwa pliku

 • Format pliku

 • Skanuj

 • Rozmiar pliku

Podawanie

Wyświetla obecnie wybraną metodę podawania.

To ustawienie ma wpływ na [Podawanie] w oknie [Opcja podawania].

Dostępne są następujące ustawienia.

 • Skanowanie normalne

  Skanowanie kończy się automatycznie, gdy wszystkie załadowane dokumenty do skanera ScanSnap zostaną zeskanowane.

  Skanowanie kończy się automatycznie, gdy wszystkie załadowane dokumenty do skanera ScanSnap zostaną zeskanowane.

  Skanowanie kończy się automatycznie, gdy wszystkie załadowane dokumenty do skanera ScanSnap zostaną zeskanowane.

 • Skanowanie ciągłe

  Skanuje dokumenty w trybie ciągłym, w wielu partiach.

  Wybierz tę metodę podawania do skanowania dokumentów w liczbie większej niż można załadować do podajnika papieru ADF (pokrywa) w skanerze ScanSnap.

  WSKAZÓWKA
  • Każdorazowo po zakończeniu skanowania dokumentów załadowanych do podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, można zmienić metodę podawania.

   Aby skanować następujące typy dokumentów, naciśnij na ekranie ikonę ustawienia trybu podawania, aby sprawdzić, czy kontynuować skanowanie i zmienić ustawienie trybu podawania na [Skanowanie ręczne].

   • Dokumenty złożone na pół

   • Koperty

   • Dokumenty z dołączonymi karteczkami samoprzylepnymi

   • Dokumenty o wielu arkuszach nakładających się na siebie, takie jak papier przebitkowy

   • Dokumenty o długich stronach, takie jak długie rachunki

   • Karty plastikowe

 • Skanowanie ręczne

  Skanuj załadowane dokumenty jeden po drugim.

  Wybierz tę metodę podawania do skanowania dokumentów, które mogą z łatwością ulec uszkodzeniu, takich jak zdjęcia, dokumenty z zachodzącymi na siebie powierzchniami, jak np. koperty lub dużych dokumentów (większych niż rozmiaru A4/Letter) złożonych na pół.

Przycisk [Opcja]

Kliknij, aby wyświetlić Okno [Opcja podawania].

Możesz określić szczegóły dotyczące metody podawania dla dokumentów w oknie [Opcja podawania].

Ustawienie trybu podawania

Wyświetla obecnie wybraną metodę podawania.

To ustawienie ma wpływ na [Podawanie] w oknie [Opcja podawania].

Dostępne są następujące ustawienia.

ADF
 • Skanowanie normalne

  Skanowanie zakończy się automatycznie, gdy wszystkie załadowane dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap zostaną zeskanowane.

 • Skanowanie ciągłe

  Skanuje dokumenty w trybie ciągłym, w wielu partiach.

  Wybierz tę metodę podawania do skanowania dokumentów w liczbie większej niż można załadować do podajnika papieru ADF (pokrywa) w skanerze ScanSnap.

  Jeśli skanujesz dokumenty po wykonaniu pierwszego skanowania, do skanowania możesz użyć podajnika papieru ADF (pokrywa) lub podajnika ręcznego.

Przycisk [Opcja]

Kliknij ją, aby wyświetlić zakładkę [ADF] w Okno [Opcja podawania].

Możesz określić szczegóły dotyczące metody podawania dla dokumentów w oknie [Opcja podawania].

Podajnik ręczny
 • Skanowanie normalne

  Skanowanie zakończy się automatycznie, gdy dokument umieszczony w podajniku ręcznym skanera ScanSnap zostanie zeskanowany.

 • Skanowanie ciągłe

  Skanuje dokumenty w trybie ciągłym, w wielu partiach.

  Jeśli skanujesz dokumenty po wykonaniu pierwszego skanowania, do skanowania możesz użyć podajnika papieru ADF (pokrywa) lub podajnika ręcznego.

Przycisk [Opcja]

Kliknij ją, aby wyświetlić zakładkę [Podajnik ręczny] w Okno [Opcja podawania].

Możesz określić szczegóły dotyczące metody podawania dla dokumentów w oknie [Opcja podawania].

Zarządzanie opcjami
Typ

Wyświetla miejsce docelowe zapisu dla skanowanych obrazów.

Dostępne są następujące ustawienia.

 • Mac (Zarządzaj w programie ScanSnap Home)

  Obrazami i metainformacjami utworzonymi z zeskanowanych dokumentów zarządza się w aplikacji ScanSnap Home, jako rekordami danych zawartości.

  Rekordy danych zawartości wyświetlane są w widoku listy rekordów danych zawartości, w oknie głównym.

 • Mac (Skanuj do pliku)

  Obrazy tworzone z zeskanowanych dokumentów są zapisywane jako pliki. Ponieważ tymi obrazami nie zarządza się w ScanSnap Home, nie są one wyświetlane w widoku listy rekordów danych zawartości w oknie głównym. Aby sprawdzić zeskanowany obraz, otwórz folder określony dla miejsca docelowego zapisu w aplikacji Finder.

  Zaznacz pole wyboru jeśli nie chcesz zachować informacji o zeskanowanych dokumentach za pomocą skanera ScanSnap w aplikacji ScanSnap Home i jeśli chcesz użyć zeskanowanego obrazu w aplikacji lub w usłudze innej niż ScanSnap Home.

 • Chmura

  Dla elementów wyświetlanych po wybraniu [Chmura] zapoznaj się z Okno [Dodaj nowy profil] (używając ScanSnap Cloud).

Znacznik

Wyświetla się, gdy wybrano [Mac (Zarządzaj w programie ScanSnap Home)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami].

Wyświetla ustawione znaczniki. Dla profilu można ustawić maksymalnie 10 znaczników.

Ustawienie znaczników umożliwia sortowanie i wyświetlanie rekordów danych zawartości według znacznika za pomocą opcji [Znacznik] w widoku listy folderów, w oknie głównym.

 • Aby dodać znacznik

  Wprowadź nowy znacznik w polu wprowadzania, które wyświetli się po kliknięciu [Dodaj znacznik], po czym naciśnij klawisz [Return] na klawiaturze.

  Podczas wprowadzania znacznika, znacznik ustawiony dla profilu lub znacznik ustawiony dla rekordu danych zawartości może być wyświetlany jako sugestia znacznika.

 • Aby usunąć znacznik

  Kliknij Usuń znacznik, aby usunąć znacznik.

Zapisz do

Wyświetla ścieżkę miejsca docelowego zapisu, w którym będą zapisywane zeskanowane obrazy.

Kliknij przycisk [Przeglądaj], aby zmienić miejsce docelowe zapisu.

Możesz zapisywać zeskanowane obrazy w usłudze w chmurze przy pomocy folderu aplikacji klienta dla usługi w chmurze, jako miejsca docelowego zapisu.

Usługi w chmurze, z którymi możesz ustanowić łącze, są następujące:

 • Dropbox

 • Google Drive

 • OneDrive

Aplikacja
Wyślij do

Wyświetla wybraną aplikację.

Dostępne są następujące ustawienia.

 • Brak (Skanuj do pliku)

  Możesz zapisać obraz w folderze, bez uruchamiania jakiejkolwiek aplikacji.

 • Pokaż za pomocą programu ScanSnap Home

  Uruchamia ScanSnap Home, aby można było sprawdzić rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych dokumentów.

  Wyświetla się po wybraniu [Mac (Zarządzaj w programie ScanSnap Home)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami].

 • Pokaż w aplikacji Finder

  Uruchamia aplikację Finder, aby można było sprawdzić obrazy utworzone z zeskanowanych i zapisanych dokumentów.

  Wyświetla się, gdy wybrano [Mac (Skanuj do pliku)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami].

 • Szybkie menu

  Możesz wybrać aplikacje do wykonania konkretnego działania w Szybkim menu, które wyświetla się po zeskanowaniu dokumentów.

 • Scan to Folder

  Możesz zapisywać pliki obrazów w określonym przez siebie folderze.

  Pliki można udostępniać, gdy zostały zapisane w folderze sieciowym.

  W Okno [Scan to Folder], które wyświetli się po zeskanowaniu dokumentu, możesz użyć Podglądu, aby sprawdzić obraz w celu zmiany orientacji stron lub usunięcia niepotrzebnych stron przed zapisaniem obrazu.

 • Wyślij e-mail

  Możesz załączyć pliki obrazów do wiadomości e-mail.

  W Okno [Scan to Email], które wyświetli się po zeskanowaniu dokumentu, możesz użyć Podglądu, aby sprawdzić obraz w celu zmiany orientacji stron lub usunięcia niepotrzebnych stron przed załączeniem go do wiadomości e-mail.

 • Scan to Print

  Zeskanowane obrazy można wydrukować za pomocą drukarki.

 • Scan to Word

  Możesz konwertować obraz, który jest w formacie PDF, do pliku Word.

  Wyświetla się, gdy zainstalowano aplikację ABBYY FineReader for ScanSnap.

  Możesz skonfigurować takie ustawienia, jak język tekstu do rozpoznawania i ustawienia dla operacji po wykonaniu konwersji w oknie ustawień, dla aplikacji, która pojawi się po kliknięciu przycisku [Ustaw].

  W celu poznania szczegółów dot. okna ustawień dla aplikacji, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika ABBYY FineReader for ScanSnap.

 • Scan to Excel

  Możesz konwertować obraz, który jest w formacie PDF, do pliku Excel.

  Wyświetla się, gdy zainstalowano aplikację ABBYY FineReader for ScanSnap.

  Możesz skonfigurować takie ustawienia, jak język tekstu do rozpoznawania i ustawienia dla operacji po wykonaniu konwersji w oknie ustawień, dla aplikacji, która pojawi się po kliknięciu przycisku [Ustaw].

  W celu poznania szczegółów dot. okna ustawień dla aplikacji, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika ABBYY FineReader for ScanSnap.

 • Scan to PowerPoint(R)

  Możesz konwertować obraz, który jest w formacie PDF, do pliku PowerPoint.

  Wyświetla się, gdy zainstalowano aplikację ABBYY FineReader for ScanSnap.

  Możesz skonfigurować takie ustawienia, jak język tekstu do rozpoznawania i ustawienia dla operacji po wykonaniu konwersji w oknie ustawień, dla aplikacji, która pojawi się po kliknięciu przycisku [Ustaw].

  W celu poznania szczegółów dot. okna ustawień dla aplikacji, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika ABBYY FineReader for ScanSnap.

 • ABBYY Scan to Searchable PDF

  Możesz konwertować obraz, który jest w formacie PDF, do PDF z możliwością wyszukiwania.

  Wyświetla się, gdy zainstalowano aplikację ABBYY FineReader for ScanSnap.

  Możesz skonfigurować takie ustawienia, jak język tekstu do rozpoznawania i ustawienia dla operacji po wykonaniu konwersji w oknie ustawień, dla aplikacji, która pojawi się po kliknięciu przycisku [Ustaw].

  W celu poznania szczegółów dot. okna ustawień dla aplikacji, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika ABBYY FineReader for ScanSnap.

 • Dropbox

  Możesz zapisywać pliki obrazów w Dropbox.

 • Evernote

  Możesz zapisywać pliki obrazów w Evernote.

 • Google Drive

  Możesz zapisywać pliki obrazów w Google Drive.

 • OneDrive

  Możesz zapisywać pliki obrazów w OneDrive.

 • Podgląd

  Uruchomi się podgląd i zostanie wyświetlony obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu.

 • Acrobat(R)

  Uruchomi się program Acrobat i zostanie wyświetlony obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu.

 • Acrobat(R) Reader(R)

  Uruchomi się program Acrobat Reader i zostanie wyświetlony obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu.

 • Power PDF

  Jeśli zainstalowano program Kofax Power PDF Standard lub Nuance Power PDF Standard, zainstalowany program się uruchomi i wyświetli się obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu.

 • Konwerter PDF

  Jeśli zainstalowano Nuance PDF Converter for Mac, uruchomi się on i zostanie wyświetlony obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu.

 • Dodaj lub usuń

  Możesz dodać wybraną przez siebie aplikację lub ja usunąć z listy aplikacji, które chcesz uruchamiać.

Przycisk [Ustawienia]

Wyświetla okno ustawień dla wybranej aplikacji.

Kiedy zostanie wybrana aplikacja, która nie ma żadnego elementu ustawienia, przycisk [Ustawienia] zostanie dezaktywowany.

Przycisk [Zapisz]

Aktualizuje ustawienia dla profilu i synchronizuje się z połączonym skanerem ScanSnap, aby zamknąć okno.

Przycisk [Anuluj]

Zamyka okno, bez aktualizowania ustawień dla profilu.