Czyszczenie arkusza nośnego

Czyść arkusz nośny przy pomocy suchej ściereczki lub zwilżonej w środku czyszczącym F1/łagodnym detergencie.

Delikatnie zetrzyj brud i kurz z powierzchni i wnętrza arkusza nośnego.

W miarę używania arkusza nośnego, na jego powierzchni i we wnętrzu będzie się gromadził brud i kurz. Jeśli używasz go w takim stanie, podczas skanowania może się pojawić problem. Dlatego należy go czyścić regularnie.

Czyszczenie arkuszy nośnych
UWAGA
  • Nie używaj rozcieńczalnika do farb ani żadnych innych organicznych rozpuszczalników.

  • Podczas wycierania nie używaj zbyt dużej siły. Może to spowodować uszkodzenie lub odkształcenie arkusza nośnego.

  • Uważaj, aby nie zostawić na arkuszu nośnym żadnych zgnieceń.

  • Upewnij się, że część, która przytrzymuje przednią i tylną stronę arkusza nośnego nie wypada podczas czyszczenia wnętrza arkusza nośnego.

  • Po wyczyszczeniu wnętrza arkusza nośnego przy pomocy ściereczki zwilżonej w środku czyszczącym F1/ łagodnym detergencie, upewnij się, że jest ono całkowicie suche przed zamknięciem arkusza nośnego.

  • Arkusz nośny należy wymieniać średnio co 500 skanowań.