Określanie działań podczas używania ScanSnap Cloud

Jeśli używasz ScanSnap Cloud do ustanowienia łącza z usługą w chmurze, określ czy chcesz otrzymywać powiadomienia z serwera ScanSnap Cloud podczas skanowania dokumentu za pomocą skanera ScanSnap.

Ustanawiając łącze z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud zapoznaj się z Zapisywanie zeskanowanego obrazu w usłudze w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. W [ScanSnap Cloud] w zakładce [Konto] zmień ustawienia powiadomień z serwera ScanSnap Cloud.

  Zaznacz pole wyboru pozycji, dla której chcesz otrzymywać powiadomienia z usługi ScanSnap Cloud.

  Jeśli pole wyboru nie wyświetli się, musisz wyrazić zgodę na Warunki użytkowania usługi ScanSnap Cloud i skonfigurować ustawienia, aby móc korzystać z usługi ScanSnap Cloud.

  Szczegóły można znaleźć w Zapisywanie zeskanowanego obrazu w usłudze w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud.

  • Pole wyboru [Powiadamiaj użytkownika o zakończeniu przesyłania zeskanowanych danych]

   Powiadomi Cię, gdy obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu za pomocą skanera ScanSnap zostanie przesłany do usługi w chmurze przy pomocy serwera ScanSnap Cloud.

  • Pole wyboru [Powiadamiaj użytkownika, że zeskanowane dane oczekują na przesłanie do usługi w chmurze]

   Powiadomi Cię, gdy obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu za pomocą skanera ScanSnap nie zostanie zapisany w usłudze w chmurze ale zostanie wstrzymany na serwerze ScanSnap Cloud.

   Aby zapisać zeskanowany obraz w usłudze w chmurze, musisz ręcznie wysłać obraz.

  • Pole wyboru [Powiadamiaj użytkownika o zakończeniu zapisywania zeskanowanych danych w usłudze w chmurze]

   Powiadamia, kiedy obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu zostanie zapisany w usłudze w chmurze.

  • Pole wyboru [Powiadamiaj użytkownika o błędzie w trakcie skanowania]

   Powiadamia po wystąpieniu błędów podczas skanowania dokumentów za pomocą skanera ScanSnap.

 4. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno preferencji.

Powiadomienie, jakie otrzymasz z serwera ScanSnap Cloud podczas skanowania dokumentu zostało ustawione.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. W [ScanSnap Cloud] w zakładce [Konto] zmień ustawienia powiadomień z serwera ScanSnap Cloud.

  Zaznacz pole wyboru pozycji, dla której chcesz otrzymywać powiadomienia z usługi ScanSnap Cloud.

  Jeśli pole wyboru nie wyświetli się, musisz wyrazić zgodę na Warunki użytkowania usługi ScanSnap Cloud i skonfigurować ustawienia, aby móc korzystać z usługi ScanSnap Cloud.

  Szczegóły można znaleźć w Zapisywanie zeskanowanego obrazu w usłudze w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud.

  • Pole wyboru [Powiadamiaj użytkownika o zakończeniu przesyłania zeskanowanych danych]

   Powiadomi Cię, gdy obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu za pomocą skanera ScanSnap zostanie przesłany do usługi w chmurze przy pomocy serwera ScanSnap Cloud.

  • Pole wyboru [Powiadamiaj użytkownika, że zeskanowane dane oczekują na przesłanie do usługi w chmurze]

   Powiadomi Cię, gdy obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu za pomocą skanera ScanSnap nie zostanie zapisany w usłudze w chmurze ale zostanie wstrzymany na serwerze ScanSnap Cloud.

   Aby zapisać zeskanowany obraz w usłudze w chmurze, musisz ręcznie wysłać obraz.

  • Pole wyboru [Powiadamiaj użytkownika o zakończeniu zapisywania zeskanowanych danych w usłudze w chmurze]

   Powiadamia, kiedy obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu zostanie zapisany w usłudze w chmurze.

  • Pole wyboru [Powiadamiaj użytkownika o błędzie w trakcie skanowania]

   Powiadamia po wystąpieniu błędów podczas skanowania dokumentów za pomocą skanera ScanSnap.

 4. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno preferencji.

Powiadomienie, jakie otrzymasz z serwera ScanSnap Cloud podczas skanowania dokumentu zostało ustawione.