Informacje dotyczące wsparcia klienta i konserwacji

Wsparcie klienta

Dostawcy materiałów eksploatacyjnych / części opcjonalnych

https://scansnap.fujitsu.com/

Konserwacja

Skontaktuj się z dystrybutorem/sprzedawcą, u którego zakupiłeś ten produkt. Zapoznaj się z danymi kontaktowymi podanymi na Liście kontaktów, jeśli dostarczono ją wraz z produktem lub z danymi kontaktowymi w sekcji Kontakt do zapytań, jeśli podano w Środkach ostrożności dostarczonych wraz z produktem, po czym złóż zapytanie.

Aby poznać szczegóły, zapoznaj się ze stroną internetową:

https://www.fujitsu.com/global/about/resources/shop/computing/peripheral/scanners/index.html

UWAGA

W ramach bezpieczeństwa nigdy nie wykonuj żadnych napraw osobiście.