Skanowanie dokumentów większych niż formatu A4 lub Letter (za pomocą arkusza nośnego)

Dokumenty większe niż formatu A4 (np. A3, B4 i podwójny listowy) można skanować za pomocą skanera ScanSnap, przy użyciu opcjonalnego arkusza nośnego. Zeskanuj arkusz nośny z dokumentem złożonym na połowę, umieszczonym wewnątrz, aby automatycznie scalić obrazy obydwóch stron dokumentu.

Zwróć uwagę, iż w skanerze ScanSnap można za jednym razem załadować i zeskanować kilka arkuszy nośnych.

UWAGA
 1. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Włączanie
 2. Wysuń przedłużenie i zasobnik na podajniku papieru ADF (pokrywa). Wysuń przedłużenie na podajniku papieru ADF (pokrywa) i otwórz zasobnik. Wysuń przedłużenie.
  Wysuwanie przedłużenia
  Wysuwanie przedłużenia
  Wysuwanie przedłużenia i otwieranie zasobnika
  Wysuwanie przedłużenia
 3. Skonfiguruj ustawienia dla profilu.
  1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

    

  2. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić Okno [Edytuj profile].
   WSKAZÓWKA
   • Tworząc nowy profil, kliknij Dodaj profile.

    Z listy szablonów Okno [Dodaj nowy profil], która pojawia się po kliknięciu Dodaj profile, wybierz profil szablonu i zmodyfikuj ustawienia.

  3. Z listy profili wybierz profil, dla którego chcesz zmodyfikować ustawienia.
  4. Wybierz [Automatycznie wykrywa typ dokumentu jako "Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia" i skanuje dokument z odpowiednimi ustawieniami skanowania] lub [Wszystkie arkusze zostaną zeskanowane jako dokumenty] dla [Wykrywanie typu dokumentu].
  5. Wybierz [Dwustronnie] dla [Strona skanowania].
  6. Kliknij przycisk [Opcja] dla [Podawanie] w celu wyświetlenia Okno [Opcja podawania]. Kliknij przycisk [Opcja] dla [Podajnik ręczny] w [Ustawienie trybu podawania] w celu wyświetlenia Okno [Opcja podawania].
  7. Wybierz [Automatyczne wykrywanie] dla [Rozmiar dokumentu].
  8. Kliknij przycisk [Arkusz nośny], aby wyświetlić okno [Ustawienia arkusza nośnego].
  9. Wybierz [jeden obraz arkusza dwustronicowego] w [Zapisz jako] i kliknij przycisk [OK].
   WSKAZÓWKA
   • Jeśli określono [Wybór automatyczny] dla [Rozmiar papieru], z dostępnych rozmiarów standardowych zostanie automatycznie wybrany optymalny rozmiar w [Rozmiar papieru]. Zwróć uwagę, iż rozmiar obrazu może być mniejszy niż oryginalny dokument, w zależności od dokumentu.

   • Po wybraniu opcji [Automatycznie wykrywa typ dokumentu jako "Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia" i skanuje dokument z odpowiednimi ustawieniami skanowania] dla [Wykrywanie typu dokumentu] w ustawieniach dla profilu, funkcja wykrywania dokumentu może zawieść, jeśli rozmiar obrazu do zapisania będzie mniejszy niż rozmiar dokumentu.

    Jeśli typ zeskanowanego dokumentu różni się od typu dla rekordu danych zawartości wyświetlonego w oknie głównym ScanSnap Home, zmień typ dokumentu rekordu danych zawartości.

  10. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno [Opcja podawania].
  11. Kliknij przycisk [Zapisz], aby zamknąć okno [Edytuj profile].
  12. Na liście profili w oknie skanowania wybierz skonfigurowany przez siebie profil.
  13. Na panelu dotykowym ScanSnap wybierz skonfigurowany przez siebie profil z listy profili na ekranie głównym.
 4. Załaduj dokument do skanera ScanSnap.
  1. Złóż dokument na pół, stroną, która ma być skanowana skierowaną na zewnątrz.

   Złóż go mocno i wyrównaj wszelkie zagięcia.

   Składanie dokumentu
  2. Otwórz arkusz nośny, aby związać dokument.

   Zauważ, że przednia część arkusza nośnego do zdjęć posiada czarno-biały wzór u góry i grubą pionową linię w prawym górnym narożniku.

   Wyrównaj linię górną i linię złożenia dokumentu z arkuszem nośnym tak, aby w prawym górnym narożniku arkusza nośnego nie było wolnego miejsca.

   Umieszczanie dokumentu wewnątrz arkusza nośnego
  3. Załaduj arkusz nośny stroną z czarno-białym wzorem jako krawędzią wprowadzającą do podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap. Włóż część z czarno-białym wzorem prosto do podajnika ręcznego skanera ScanSnap, przednią stroną arkusza nośnego skierowaną do góry. Włóż część z czarno-białym wzorem prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap, przednią częścią arkusza nośnego skierowaną do góry.

   Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch końców arkusza nośnego.

   Ładowanie dokumentu do skanera ScanSnap

   Upewnij się, że arkusz nośny został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

   Wkładanie dokumentu do skanera ScanSnap
   UWAGA
   • Podczas skanowania dokument wychodzi z tyłu skanera ScanSnap.

    Zostaw wolne miejsce (mniej więcej długości arkusza nośnego) z tyłu skanera ScanSnap.

   WSKAZÓWKA
   • Możesz skanować dokument z zamkniętym podajnikiem papieru ADF (pokrywa).

   Wkładanie dokumentu do skanera ScanSnap
   Wkładanie dokumentu do skanera ScanSnap
   UWAGA
   • Skanowanie arkusza nośnego z otwartą prowadnicą wyjściową skanera ScanSnap powoduje zakleszczenie papieru. Skanuj arkusz nośny z zamkniętą prowadnicą wyjściową.

    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
 5. Aby zeskanować dokument, naciśnij przycisk [Scan] na ekranie głównym, na panelu dotykowym. Naciśnij przycisk [Scan], aby rozpocząć skanowanie dokumentu. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

  Aby kontynuować skanowanie, włóż kolejny dokument do skanowania. Skanowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dokumentu.

  WSKAZÓWKA
  • Aby rozpocząć skanowanie ręczne, naciskając przycisk [Scan] po włożeniu dokumentu do podajnika ręcznego, wyczyść pole wyboru [Automatycznie skanuj drugi i kolejne arkusze podczas skanowania ciągłego] w zakładce [Otwór ścieżki powrotu] w Okno [Opcja podawania], gdy konfigurujesz ustawienia dla profilu.

   Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu.

 6. Odwróć arkusz nośny i włóż go w sposób opisany w kroku 3 (c).
  UWAGA
  • Upewnij się, że zostaną zeskanowane kolejno strony przednia i tylna arkusza nośnego w takiej kolejności.

 7. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentu. W oknie aplikacji ScanSnap Home, gdzie wyświetlany jest komunikat "Załaduj następny dokument." kliknij przycisk [Zakończ skanowanie] lub naciśnij przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap, aby zakończyć skanowanie dokumentu.

Obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu zostaje zapisany w folderze, określonym dla [Zapisz do] w profilu.

WSKAZÓWKA