Zmiana typu dokumentu dla rekordu danych zawartości

Zmiana typu dokumentu dla rekordu danych zawartości, jeśli zostanie automatycznie wykryty jako nieprawidłowy typ dokumentu. Zmień typ dokumentu dla rekordu danych zawartości na inny typ dokumentu.

UWAGA
 • Jeśli rekord danych zawartości dokumentu, którego typ chcesz zmienić, spełnia następujące warunki, typ dokumentu można zmienić w tym samym procesie co proces ponownego skanowania, zgodnie z ustawieniami dla profilu, który został użyty do skanowania dokumentów.

  • Do skanowania dokumentów zaznaczono pole wyboru [Zapisz dane RAW] w zakładce [Ogólne] okna preferencji

  • Do skanowania dokumentów użyto profilu, który automatycznie wykrywa typ dokumentu

  • Mieści się w granicy dwóch tygodni od daty skanowania

  Na przykład, jeśli zmienisz typ dokumentu dla wielostronicowego rekordu danych zawartości w [Dokumenty] określonego dla dokumentu [Wizytówki], [Rachunki], lub [Zdjęcia], strony zostaną podzielone zgodnie z jednostką importu dla każdego typu dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Importuj jednostki dla dokumentów zeskanowanych za pomocą skanera ScanSnap.

WSKAZÓWKA
 • Kiedy zeskanowany obraz zapisywany jest w formacie PDF chronionym hasłem, po zmianie typu dokumentu nie będzie można wykonać rozpoznawania tekstu. Dlatego metainformacje będą się wyświetlały bez żadnej wartości.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości w celu zmiany typu dokumentu.
 3. W menu, które pojawi się, gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości, wybierz [Zmień typ dokumentu].
  WSKAZÓWKA
  • Kiedy trybem widoku listy rekordów danych zawartości jest lista podsumowania, możesz zmienić typ dokumentu w ikonie typu dokumentu rekordów danych zawartości. Umieść kursor myszy nad ikoną typu dokumentu i kliknij , aby wyświetlić listę typów dokumentów.

 4. Zmień typ dokumentu na ten sam, co skanowany dokument.

Typ dokumentu rekordu danych zawartości ulegnie zmianie.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości w celu zmiany typu dokumentu.
 3. Kliknij rekord danych zawartości, jednocześnie naciskając klawisz [control] i wybierz [Zmień typ dokumentu] w menu, które się pojawi.
  WSKAZÓWKA
  • Kiedy trybem widoku listy rekordów danych zawartości jest lista podsumowania, możesz zmienić typ dokumentu w ikonie typu dokumentu rekordów danych zawartości. Umieść kursor myszy nad ikoną typu dokumentu i kliknij , aby wyświetlić listę typów dokumentów.

 4. Zmień typ dokumentu na ten sam, co skanowany dokument.
  WSKAZÓWKA
  • Kiedy zmieniasz typ dokumentu, tytuł rekordu danych zawartości nie ustawi się automatycznie. Zmień tytuł rekordu danych zawartości zgodnie z typem dokumentu.

Typ dokumentu rekordu danych zawartości ulegnie zmianie.