Skanowanie dużego dokumentu złożonego na pół i zapisywanie zeskanowanego obrazu

Skanuj duży dokument złożony na pół i zapisz zeskanowany obraz jako plik PDF. Jeśli na linii składania dokumentu złożonego na pół znajdują się znaki, ilustracje lub tabele, lewe i prawe strony dokumentu zostaną automatycznie scalone w obraz jednej strony.

Obraz poglądowy

W tej części opisano sposób skanowania dużego dokumentu złożonego na pół, który zawiera znaki, ilustracje lub tabele na linii składania, w trybie skanowania podawania pojedynczego / skanowania ręcznego i zapisu zeskanowanego obrazu jako pliku PDF jednej strony. Zeskanowane obrazy zostaną automatycznie scalone tylko wtedy, gdy na linii składania złożonego dokumentu występuje tekst, schemat lub tabela.

 • Dokumenty, których zeskanowane obrazy są automatycznie scalane

  Dokumenty, których zeskanowane obrazy są automatycznie scalane
 • Dokumenty, których zeskanowane obrazy nie są automatycznie scalane

  Dokumenty, których zeskanowane obrazy nie są automatycznie scalane
WSKAZÓWKA
 • Jeśli zeskanowane obrazy nie są automatycznie scalane, scal obraz z przedniej strony z obrazem tylnej strony w obraz arkusza dwustronicowego, zapoznając się z informacją Tworzenie obrazu arkusza dwustronicowego przy pomocy scalania dwóch stron.

 • Jeśli zeskanowane obrazy dokumentu nie są scalane automatycznie, w przypadku gdy używasz opcjonalnego arkusza nośnego do skanowania dokumentu możesz automatycznie scalić obrazy.

 1. Przygotuj dokumenty do skanowania za pomocą skanera ScanSnap.

  Przygotuj duży dokument złożony na pół.

 2. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

 3. Przygotuj Profil w ScanSnap Home.
  1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

   Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

    

  2. Kliknij Ikona dodawania profilu, aby wyświetlić Okno [Dodaj nowy profil].
  3. Wybierz [Dokument złożony na pół] z listy szablonów.

   W razie potrzeby zmień ustawienia skanowania.

  4. Kliknij przycisk [Dodaj], aby dodać ten profil do listy profili w oknie skanowania.
 4. Na ekranie głównym panelu dotykowego wybierz profil dodany w kroku 3 z listy profili.
 5. Zeskanuj dokument skanerem ScanSnap.
  1. Wysuń przedłużenie i zasobnik na podajniku papieru ADF (pokrywa).

   Wysuwanie przedłużenia

  2. Złóż dokument na pół, stronami, które mają być zeskanowane skierowanymi na zewnątrz.

   Składanie dokumentu na pół

  3. Załaduj dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa).

   Ładowanie dokumentu

  4. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentu.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem podczas skanowania.

   Ustawianie prowadnic bocznych

  5. Naciśnij przycisk [Scan].
   WSKAZÓWKA
   • Aby kontynuować skanowanie, załaduj następny dokument do skanowania do podajnika papieru ADF (pokrywa). Skanowanie rozpocznie się automatycznie po załadowaniu dokumentu.

  6. Naciśnij przycisk [Zakończ].

Po wybraniu określonego przez siebie folderu dla miejsca docelowego zapisu na liście folderów w oknie głównym oprogramowania ScanSnap Home, zostaną wyświetlone rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych dokumentów w widoku listy rekordów danych zawartości.