Rzut oka na materiały szkolne

Skanuj materiały szkolne i zapisuj je jako pliki PDF z nazwami plików wyodrębnionych z tytułów materiałów. Pliki automatycznie otrzymują nazwy według materiałów, tak aby można je było szybko odnaleźć w późniejszym czasie.

Obraz poglądowy

Obraz poglądowy

W tej części opisano sposób zapisania zeskanowanego dokumentu, przekraczającego rozmiar A4, jako obrazu arkusza dwustronicowego, w którym lewa i prawa strona obrazu zostały ze sobą scalone.

Złóż na pół dokument o rozmiarze większym niż A4/Letter, taki jak formatu A3 lub B4 i zeskanuj go w opcjonalnym arkuszu nośnym. Zeskanuj arkusz nośny z umieszczonym wewnątrz niego dokumentem. Obrazy obydwóch stron dokumentu zostaną automatycznie scalone.

Złóż na pół dokument o rozmiarze większym niż A4/Letter, taki jak formatu A3 lub B4 i zeskanuj go w arkuszu nośnym. Zeskanuj arkusz nośny z umieszczonym wewnątrz niego dokumentem. Obrazy obydwóch stron dokumentu zostaną automatycznie scalone.

Złóż na pół dokument o rozmiarze większym niż A4/Letter, taki jak formatu A3 lub B4 i zeskanuj go. Zeskanuj dokument złożony na pół. Obrazy obydwóch stron dokumentu zostaną automatycznie scalone. Zauważ, iż zeskanowane obrazy zostaną automatycznie scalone tylko wtedy, gdy na linii składania złożonego dokumentu występuje tekst, schemat lub tabela.

W tej części opisano sposób skanowania dwustronnych materiałów formatu A4 i zapisywania zeskanowanych obrazów jako obrazu arkusza dwustronicowego.

W tej części opisano sposób skanowania materiałów o rozmiarze nie większym niż A3 i zapisywania go.

 • Dokumenty, których zeskanowane obrazy są automatycznie scalane

  Dokumenty, których zeskanowane obrazy są automatycznie scalane
 • Dokumenty, których zeskanowane obrazy nie są automatycznie scalane

  Dokumenty, których zeskanowane obrazy nie są automatycznie scalane
WSKAZÓWKA
 • Jeśli zeskanowane obrazy nie są automatycznie scalane, scal obraz z przedniej strony z obrazem tylnej strony w obraz arkusza dwustronicowego, zapoznając się z informacją Tworzenie obrazu arkusza dwustronicowego przy pomocy scalania dwóch stron.

 • Jeśli zeskanowane obrazy dokumentu nie są scalane automatycznie, w przypadku gdy używasz opcjonalnego arkusza nośnego do skanowania dokumentu możesz automatycznie scalić obrazy.

 1. Przygotuj dokumenty do skanowania za pomocą skanera ScanSnap.

  Przygotuj materiały szkolne do skanowania.

 2. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Włączanie skanera ScanSnap

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

 3. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Otwieranie prowadnicy podajnika

  Otwieranie prowadnicy podajnika

 4. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Naciśnięcie przycisku

 5. Przygotuj Profil w ScanSnap Home.
  1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

   Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

    

  2. Kliknij Ikona dodawania profilu, aby wyświetlić Okno [Dodaj nowy profil].
  3. Z listy szablonów wybierz [Materiały szkolne].

   Domyślnie, obrazy tworzone z zeskanowanego dokumentu są zapisywane w folderze [Szkoła].

   W przypadku zmiany miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów na nowe, podaj nowe miejsce docelowe zapisu w [Zapisz do] w [Zarządzanie opcjami].

   W razie potrzeby zmień inne ustawienia skanowania.

   Domyślnie, obrazy tworzone z zeskanowanego dokumentu są zapisywane w folderze [ScanSnap Home].

   W przypadku zmiany miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów na nowe, podaj nowe miejsce docelowe zapisu w [Zapisz do] w [Zarządzanie opcjami].

   W razie potrzeby zmień inne ustawienia skanowania.

    

  4. Kliknij przycisk [Dodaj], aby dodać ten profil do listy profili w oknie skanowania.
 6. Na ekranie głównym panelu dotykowego wybierz profil dodany w kroku 3 z listy profili.
 7. Sprawdź, czy dodany profil w kroku 3 jest zaznaczony na liście profili w oknie skanowania.
 8. Zeskanuj dokument skanerem ScanSnap.

  Zeskanuj ulotkę za pomocą arkusza nośnego. Przygotuj opcjonalny arkusz nośny.

  Zeskanuj ulotkę za pomocą arkusza nośnego. Przygotuj arkusz nośny.

  W tym kroku wyjaśniamy proces skanowania dokumentu podstawowego.

  Aby poznać szczegóły dotyczące skanowania różnych dokumentów, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

  W tym kroku wyjaśniamy proces skanowania dokumentu podstawowego.

  Aby poznać szczegóły dotyczące skanowania różnych dokumentów, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

  1. Umieść podkładkę na przedzie skanera ScanSnap.

   Umieść podkładkę tak, aby stykała się ze skanerem ScanSnap.

   Umieszczanie podkładki
  2. Umieść dokument w obszarze skanowania skanera ScanSnap.

   Aby poznać szczegóły dotyczące obszaru skanowania, zapoznaj się z Umieszczanie dokumentu.

   Umieszczanie dokumentu
  3. Naciśnij przycisk [Scan], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

   Aby kontynuować skanowanie, umieść następny dokument do skanowania i naciśnij przycisk [Scan].

   UWAGA
   • Podczas skanowania dokumentu nie zakrywaj białych arkuszy na skanerze ScanSnap rękoma ani niczym innym. Odtwarzalność kolorów skanowanego obrazu może ulec naruszeniu.

   • Nie potrząsaj stołem ani biurkiem podczas korzystania ze skanera ScanSnap, ani nie poruszaj dokumentem podczas jego skanowania. Takie działanie może zniekształcić obraz lub spowodować rozmycie koloru.

   WSKAZÓWKA
  4. Naciśnij przycisk [Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentu.
  5. Wybierz sposób, aby zapisać zeskanowane obrazy w oknie ScanSnap Home [ScanSnap Home – Skanowanie obrazu i zapisywanie plików].

   Wybierz [Przycinaj i zapisuj płaskie obrazy dokumentów bez zmian], a następnie kliknij przycisk [Zapisz ten obraz].

   Wybierz [Płaski], a następnie kliknij przycisk [Zapisz ten obraz].

    

   WSKAZÓWKA
  6. Wysuń przedłużenie i zasobnik na podajniku papieru ADF (pokrywa).

   Wysuwanie przedłużenia

   Wysuwanie przedłużenia

  7. Pociągnij zasobnik do siebie.

   Pociąganie zasobnika do siebie

  8. Wysuń przedłużenie.

   Wysuwanie przedłużenia

  9. Wysuń przedłużenie na podajniku papieru ADF (pokrywa) i otwórz zasobnik.

   Otwieranie zasobnika

  10. Złóż dokument na pół, stroną, która ma być skanowana skierowaną na zewnątrz.

   Złóż go mocno i wyrównaj wszelkie zagięcia.

   Składanie dokumentu na pół

   Składanie dokumentu na pół

   UWAGA
   • Złóż dokument na pół dłuższą krawędzią. Jeśli lewy i prawy obszar złożonego dokumentu różnią się rozmiarem, zeskanowane obrazy mogą nie zostać automatycznie scalone.

  11. Otwórz arkusz nośny, aby związać dokument.

   Zauważ, że przednia część arkusza nośnego do zdjęć posiada czarno-biały wzór u góry i grubą pionową linię w prawym górnym narożniku.

   Wyrównaj linię górną i linię złożenia dokumentu z arkuszem nośnym tak, aby w prawym górnym narożniku arkusza nośnego nie było wolnego miejsca.

   Umieszczanie dokumentu wewnątrz arkusza nośnego

  12. Załaduj arkusz nośny do zdjęć stroną z czarno-białym wzorem jako krawędzią wprowadzającą do skanera ScanSnap.

   Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch końców arkusza nośnego.

   Ładowanie dokumentu do skanera ScanSnap

  13. Załaduj arkusz nośny do zdjęć stroną z czarno-białym wzorem jako krawędzią wprowadzającą do skanera ScanSnap.

   Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch końców arkusza nośnego.

   Ładowanie dokumentu do skanera ScanSnap

   Ładowanie dokumentu do skanera ScanSnap

  14. Załaduj dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa).

   Załaduj dokument tekstem do dołu i górą do podajnika, a tyłem skierowanym w swoją stronę (w przypadku kilku dokumentów ostatnia strona powinna się znajdować na górze). Dostosuj liczbę dokumentów tak, aby nie wystawały poza oznaczenia i były przytrzymywane przez prowadnice boczne po załadowaniu.

   Ładowanie dokumentu górą do podajnika
  15. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentu.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem podczas skanowania.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj każdą z nich pośrodku
  16. Włóż część z czarno-białym wzorem prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap, przednią częścią arkusza nośnego skierowaną do góry.

   Upewnij się, że arkusz nośny został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

   Wkładanie dokumentu stroną skanowania skierowaną do góry

   UWAGA
   • Skanowanie arkusza nośnego z otwartą prowadnicą wyjściową skanera ScanSnap powoduje zakleszczenie papieru. Skanuj arkusz nośny z zamkniętą prowadnicą wyjściową.

    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
  17. Włóż dokument prosto do podajnika ręcznego, stroną skanowania skierowaną do góry. Włóż dokument prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap, stroną skanowania skierowaną do góry.

   Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

   Wkładanie dokumentu stroną skanowania skierowaną do góry

   UWAGA
   • Podczas skanowania dokument wychodzi z tyłu skanera ScanSnap.

    Zostaw wolne miejsce (mniej więcej długości dokumentu) z tyłu skanera ScanSnap.

   WSKAZÓWKA
   • Możesz skanować dokument z zamkniętym podajnikiem papieru ADF (pokrywa).

   Wkładanie dokumentu stroną skanowania skierowaną do góry

   Wkładanie dokumentu stroną skanowania skierowaną do góry

   Wkładanie dokumentu stroną skanowania skierowaną do góry

   UWAGA
   • Skanowanie arkusza nośnego z otwartą prowadnicą wyjściową skanera ScanSnap powoduje zakleszczenie papieru. Skanuj arkusz nośny z zamkniętą prowadnicą wyjściową.

    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
   UWAGA
   • Skanowanie arkusza nośnego z otwartą prowadnicą wyjściową skanera ScanSnap powoduje zakleszczenie papieru. Podczas skanowania dokumentu złożonego na pół upewnij się, że prowadnica wyjściowa została zamknięta.

    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
  18. Naciśnij przycisk [Scan]. Naciśnij przycisk [Scan].
  19. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby rozpocząć skanowanie dokumentu. Naciśnij przycisk [Scan], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

   Aby kontynuować skanowanie, włóż kolejny dokument do skanowania. Skanowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dokumentu.

  20. Odwróć dokument i włóż go w sposób opisany w kroku 5 (b).
   UWAGA
   • Upewnij się, że zostaną zeskanowane kolejno strony przednia i tylna dokumentu złożonego na pół.

  21. Odwróć arkusz nośny i włóż go w sposób opisany w kroku 5 (c).
   UWAGA
   • Upewnij się, że zostaną zeskanowane kolejno strony przednia i tylna arkusza nośnego w takiej kolejności.

  22. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentów. Naciśnij przycisk [Scan], aby dokończyć skanowanie dokumentów.

Po wybraniu określonego folderu dla miejsca docelowego zapisu na liście folderów w oknie głównym aplikacji ScanSnap Home, zostaną wyświetlone rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych dokumentów w widoku listy rekordów danych zawartości.