Czyszczenie arkusza (nośnego)

Czyść arkusz (nośny) przy pomocy suchej ściereczki lub zwilżonej w środku czyszczącym F1/ łagodnym detergencie.

Delikatnie zetrzyj brud i kurz z powierzchni i wnętrza arkusza (nośnego).

W miarę używania arkusza (nośnego), na jego powierzchni i we wnętrzu będzie się gromadził brud i kurz. Jeśli używasz go w takim stanie, podczas skanowania może się pojawić problem. Dlatego należy go czyścić regularnie.

Czyszczenie arkusza (nośnego)
Czyszczenie arkusza (nośnego)
UWAGA
  • Nie używaj rozcieńczalnika do farb ani żadnych innych organicznych rozpuszczalników.

  • Podczas wycierania nie używaj zbyt dużej siły. Może to spowodować uszkodzenie lub odkształcenie arkusza (nośnego).

  • Uważaj, aby nie zostawić na arkuszu (nośnym) żadnych zgnieceń.

  • Upewnij się, że część, która przytrzymuje przednią i tylną stronę arkusza (nośnego) nie wypada podczas czyszczenia wnętrza arkusza (nośnego).

  • Po wyczyszczeniu wnętrza arkusza (nośnego) przy pomocy ściereczki zwilżonej w środku czyszczącym F1/łagodnym detergencie, upewnij się, że jest całkowicie suche przed zamknięciem arkusza (nośnego).

  • Arkusz (nośny) należy wymieniać średnio co 500 skanowań.

    Arkusz nośny lub arkusz nośny do zdjęć należy wymieniać średnio co 500 skanowań.

    Arkusz nośny do broszur należy wymieniać średnio co 2500 skanowań.