Migrowanie aplikacji ScanSnap Manager do ScanSnap Home

ScanSnap Home to aplikacja oprogramowania używana nie tylko do skanowania dokumentów, wyświetlania, edycji, zarządzania i wyszukiwania rekordów danych zawartości, czy wiązania skanera ScanSnap z aplikacją, ale również do pomocy w tworzeniu i zarządzaniu metainformacjami, z jej funkcjami uczenia się.

Wcześniej odinstaluj ScanSnap Manager zainstalowany na komputerze.

Ponadto, zwróć uwagę, iż jeśli zainstalujesz aplikację ScanSnap Home na komputerze, wszystkie poniższe aplikacje oprogramowania zostaną odinstalowane.

 • ScanSnap Organizer

 • CardMinder

 • ScanSnap Receipt

 • ScanSnap Connect Application

 • ScanSnap Cloud

WSKAZÓWKA

Procedura konfiguracji skanera ScanSnap jest następująca:

UWAGA
 • Nie podłączaj skanera ScanSnap do komputera przez zainstalowaniem oprogramowania.

 1. Pobieranie oprogramowania

 2. Instalowanie oprogramowania / Łączenie skanera ScanSnap

21 Pobieranie oprogramowania

Pobierz oprogramowanie na komputer lub urządzenie przenośne z tutaj.

Pobierz oprogramowanie na komputer z tutaj.

Aby skonfigurować skaner ScanSnap za pomocą urządzenia przenośnego, zapoznaj się z Używanie skanera ScanSnap z urządzeniem przenośnym.

 • Kiedy Twój komputer jest połączony z Internetem

  Kliknij [Pobierz instalator], aby pobrać oprogramowanie.

 • Kiedy Twój komputer nie jest połączony z Internetem

  Na innym komputerze, połączonym z Internetem kliknij [Instalator offline], aby pobrać oprogramowanie z wyprzedzeniem.

  Skopiuj pobrane oprogramowanie na swój komputer.

Aby skonfigurować skaner ScanSnap za pomocą urządzenia przenośnego, zapoznaj się z Używanie skanera ScanSnap z urządzeniem przenośnym.

Pobieranie oprogramowania ScanSnap
32 Instalowanie oprogramowania / Łączenie skanera ScanSnap
 1. Uruchom instalatora, którego zapisałeś na swoim komputerze.

 2. Kiedy pojawi się okno [ScanSnap Home Setup] (Witamy w programie ScanSnap Home Setup), kliknij przycisk [Dalej], aby rozpocząć instalację oprogramowania.

  Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj według instrukcji.

  Witamy w programie konfiguracji ScanSnap Home Setup
 3. Po zakończeniu instalacji pojawi się okno wyboru modelu do podłączenia. Wybierz model skanera ScanSnap, który chcesz podłączyć, po czym kliknij przycisk [Uruchom konfigurację].

  Wybierz skaner, który chcesz podłączyć i uruchom konfigurację
 4. Kiedy wyświetla się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Połącz skaner ScanSnap z komputerem) postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem za pomocą kabla USB, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  • Nie używaj żadnego innego kabla oprócz dostarczonego, w celu podłączenia skanera ScanSnap. Używanie innych kabli może spowodować usterkę skanera.

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli nie możesz podłączyć kabla USB do komputera, kliknij opcję [Konfiguracja bez pomocy kabla USB] wyświetloną na dole z lewej strony okna [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Połącz skaner ScanSnap z komputerem) i postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem za pomocą sieci Wi-Fi.

   Domyślna nazwa skanera ScanSnap to "NazwaModelu-<Nr seryjny>".

   Aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi, musisz połączyć skaner i komputer z tym samym punktem dostępu bezprzewodowego.

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli nie możesz podłączyć kabla USB do komputera, kliknij opcję [Konfiguracja bez pomocy kabla USB] wyświetloną na dole z lewej strony okna [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Połącz skaner ScanSnap z komputerem) i postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem za pomocą sieci Wi-Fi.

 5. Kiedy wyświetla się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Jak połączyć skaner ScanSnap) postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem za pomocą kabla USB, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  • Nie używaj żadnego innego kabla oprócz dostarczonego, w celu podłączenia skanera ScanSnap. Używanie innych kabli może spowodować usterkę skanera.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie i otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  Włączanie
  Włączanie
  Włączanie
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie i przytrzymaj z prawej strony podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, i otwórz go, aby włączyć zasilanie, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie i otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  Włączanie
  Włączanie
 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie i naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  Włączanie
 10. Kiedy pojawi się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Wybierz tryb uruchamiania), wybierz tryb uruchamiania i kliknij przycisk [Dalej].

 11. Kiedy pojawi się okno "Połączenie zostało zakończone", kliknij przycisk [Dalej].

  Połączenie zostało zakończone
 12. Kiedy pojawi się okno "Skaner ScanSnap został pomyślnie połączony." kliknij przycisk [Zakończ].

  Skaner ScanSnap został pomyślnie połączony
 13. Wyświetli się okno sprawdzenia, czy należy ustawić konfigurację sieci Wi-Fi dla skanera ScanSnap.

  Połączenie Wi-Fi
  UWAGA
  • Aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi, komputer musi być już połączony z bezprzewodowym punktem dostępu, do którego chcesz podłączyć skaner ScanSnap.

  Kliknij przycisk [Tak].

  Kiedy pojawi się kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej, postępuj według instrukcji w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu.

  Połączenie kablem USB

  Kliknij przycisk [Nie].

  Ustawienia Wi-Fi dla skanera ScanSnap można skonfigurować później.

  Szczegóły można znaleźć w Łączenie skanera ScanSnap z komputerem przy pomocy określonego bezprzewodowego punktu dostępu.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 14. Kiedy pojawi się okno [Konfiguracja sieci bezprzewodowej skanera ScanSnap] wybierz, czy skonfigurować ustawienia Wi-Fi dla skanera ScanSnap.

  Połączenie Wi-Fi
  UWAGA
  • Aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi, komputer musi być już połączony z bezprzewodowym punktem dostępu, do którego chcesz podłączyć skaner ScanSnap.

  Kliknij przycisk [Konfiguruj teraz].

  Kiedy pojawi się kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej, postępuj według instrukcji w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu.

  Połączenie kablem USB

  Kliknij przycisk [Później].

  Ustawienia Wi-Fi dla skanera ScanSnap można skonfigurować później.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 15. Kiedy pojawi się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Spróbuj tego!), sprawdź zawartość i kliknij przycisk [Zamknij].

  Kiedy pojawi się samouczek wyjaśniający podstawowe zastosowania aplikacji ScanSnap Home, jeśli zajdzie potrzeba, kliknij przycisk [Rozpocznij], aby uruchomić samouczek.

  WSKAZÓWKA

  Samouczek można obejrzeć później, w dowolnym czasie.

  Aby obejrzeć samouczek, w menu wybierz [Pomoc] [Samouczek].

  Samouczek można obejrzeć później, w dowolnym czasie.

  Aby obejrzeć samouczek, na pasku menu wybierz [Pomoc] [Samouczek].

   

Kiedy skaner ScanSnap zostanie podłączony prawidłowo, nazwa podłączonego skanera ScanSnap wyświetli się w oknie [Wybierz skaner] w Okno skanowania.

Okno skanowania pojawi się po kliknięciu przycisku [Scan] w górnej części Okno główne aplikacji ScanSnap Home.

Sprawdzanie skanera
Sprawdzanie skanera

Okno będzie się różnić, w zależności od skanera ScanSnap do podłączenia.

Aplikacja ScanSnap Home umożliwia rejestrowanie ulubionych ustawień skanera ScanSnap, jako profilu (1).

Domyślnie dostępnych jest wiele przyjaznych dla użytkownika profili. Szczegóły można znaleźć w Co to jest profil?.

Profile są wyświetlane zarówno na panelu dotykowym skanera ScanSnap, jak i w oknie skanowania aplikacji ScanSnap Home.

Wybierz profil na panelu dotykowym skanera ScanSnap lub w oknie skanowania aplikacji ScanSnap Home i naciśnij przycisk [Scan], aby wykonać skanowanie.

W oknie skanowania wybierz profil i kliknij przycisk [Scan], aby wykonać skanowanie.

WSKAZÓWKA