Migrowanie plików z istniejącej aplikacji oprogramowania do ScanSnap Home

Dokonując migracji aplikacji ScanSnap Manager do ScanSnap Home, pliki istniejących aplikacji oprogramowania można importować jako pliki do zarządzania w aplikacji ScanSnap Home.

Istniejące aplikacje oprogramowania do wykonania migracji są następujące:

 • ScanSnap Organizer V4.1 lub nowszy (*1)

 • CardMinder V4.1 lub nowszy (*2)

 • ScanSnap Receipt V1 lub nowszy

*1:

Wymagane jest logowanie do komputera z tym samym kontem użytkownika, którego używasz do ScanSnap Organizer.

*2:

Baza danych musi być zapisana w dostępnym miejscu w komputerze, którego używasz.

WSKAZÓWKA

Aby można było dokonać migracji plików z istniejącej aplikacji oprogramowania do ScanSnap Home, dysk Twojego urządzenia będzie wymagał odpowiedniej przestrzeni dla plików, które mają zostać przeniesione do niego.

Wymagana wolna przestrzeń dyskowa różni się, w zależności od dysku, który określisz dla folderu [ScanSnap Home].

 • Kiedy miejsce docelowe zapisu dla folderu [ScanSnap Home] zostanie ustawione na dysk urządzenia, na którym zainstalowano Windows

  Dysk wymaga wolnej przestrzeni co najmniej 2,5 raza większej niż całkowity rozmiar plików, które podlegają migracji do ScanSnap Home.

 • Kiedy miejsce docelowe zapisu dla folderu [ScanSnap Home] zostanie ustawione na dysk urządzenia, na którym nie jest zainstalowany Windows

  Dysk, który został określony dla folderu [ScanSnap Home] oraz dysk, na którym zainstalowany jest system Windows, wymaga wolnej przestrzeni o tym samym rozmiarze lub większym, co całkowity rozmiar plików migrowanych do aplikacji ScanSnap Home.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy, która wyświetli się po wybraniu [Pomoc] w menu [Konwersja danych], wybierz istniejącą aplikację oprogramowania z plikami do migracji.

  Wybierz istniejącą aplikację oprogramowania z plikami do wykonania migracji z poniższych:

  • Wszystkie

   Migruje pliki dla ScanSnap Organizer, CardMinder i ScanSnap Receipt do plików dla ScanSnap Home.

   W oknie [Wybierz oprogramowanie, które chcesz przekonwertować] wybierz program, dla którego będziesz migrować pliki, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  • ScanSnap Organizer

   Migruje pliki dla ScanSnap Organizer do plików dla ScanSnap Home.

  • CardMinder

   Migruje pliki dla CardMinder do plików dla ScanSnap Home.

  • ScanSnap Receipt

   Migruje pliki dla ScanSnap Receipt do plików dla ScanSnap Home.

 3. W oknie uruchamiania migracji plików kliknij przycisk [Rozpocznij].
  WSKAZÓWKA
  • Czas szacowany i czas pozostały do migracji plików, wyświetlane w oknie, to wartości spodziewane. Faktyczny czas wymagany do migracji plików będzie się nieznacznie różnić, w zależności od środowiska systemowego lub zawartości plików, które chcesz migrować.

  • Kiedy pojawi się okno określania pliku bazy danych dla danych wizytówek, przejdź do kroku 4.

  • Kiedy pojawi się komunikat informujący o ukończeniu procesu migracji plików, przejdź do kroku 5.

 4. Przenieś bazę danych, która zarządza danymi wizytówek dla CardMinder.

  W oknie, które pojawi się po kliknięciu przycisku [Zmień], wybierz plik bazy danych dla danych wizytówek, po czym kliknij przycisk [Rozpocznij].

  Format pliku bazy danych to *.cmdb lub *.cxdb.

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli wybrana baza danych jest chroniona hasłem, pojawi się okno [Wprowadzanie hasła]. Wprowadź hasło, aby otworzyć bazę danych, po czym kontynuuj operację przenoszenia.

 5. Kliknij przycisk [Zakończ], aby zamknąć okno.

Po zakończeniu przenoszenia plików, w oknie głównym w widoku listy folderów zostaną dodane następujące foldery.

 • ScanSnap Organizer

  Folder [ScanSnap Organizer] został przypisany jako folder do zarządzania w ScanSnap Home i jest dodany w folderze [Komputer].

 • CardMinder

  Do folderu [ScanSnap Home] został dodany folder [CardMinder_DBFileName].

 • ScanSnap Receipt

  Do folderu [ScanSnap Home] został dodany folder [ScanSnap Receipt].

Dokonując migracji aplikacji ScanSnap Manager do ScanSnap Home, pliki istniejących aplikacji oprogramowania można poddać migracji jako pliki do zarządzania w aplikacji ScanSnap Home.

Istniejące aplikacje oprogramowania do wykonania migracji są następujące:

 • ScanSnap Organizer V1.1 lub nowszy (*1)

 • CardMinder V1.1 lub nowszy (*2)

 • ScanSnap Receipt V1 lub nowszy

*1:

Wymagane jest logowanie do komputera z tym samym kontem użytkownika, którego używasz dla ScanSnap Organizer.

*2:

Baza danych musi być zapisana w dostępnym miejscu w komputerze, którego używasz.

WSKAZÓWKA
 • W celu dokonania migracji plików z istniejącej aplikacji oprogramowania do ScanSnap Home, dysk będzie wymagał wolnej przestrzeni o co najmniej 50 MB większej od wolnej przestrzeni, która musi być dwukrotnie większa niż całkowity rozmiar plików podlegających migracji do ScanSnap Home.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy wyświetlanej po wybraniu [Pomoc] na pasku menu [Konwersja danych] wybierz istniejącą aplikację oprogramowania z plikami do migracji.

  Wybierz istniejącą aplikację oprogramowania z plikami do wykonania migracji z poniższych:

  • Wszystkie

   Migruje pliki dla ScanSnap Organizer, CardMinder i ScanSnap Receipt do plików dla ScanSnap Home.

   W oknie [Wybierz oprogramowanie, które chcesz przekonwertować] wybierz program, dla którego będziesz migrować pliki, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  • ScanSnap Organizer

   Migruje pliki dla ScanSnap Organizer do plików dla ScanSnap Home.

  • CardMinder

   Migruje pliki dla CardMinder do plików dla ScanSnap Home.

  • ScanSnap Receipt

   Migruje pliki dla ScanSnap Receipt do plików dla ScanSnap Home.

 3. W oknie uruchamiania migracji plików kliknij przycisk [Rozpocznij].
  • Kiedy pojawi się okno określania pliku bazy danych dla danych wizytówek, przejdź do kroku 4.

  • Kiedy pojawi się komunikat informujący o ukończeniu procesu migracji plików, przejdź do kroku 5.

 4. Przenieś bazę danych, która zarządza danymi wizytówek dla CardMinder.

  W oknie, które pojawi się po kliknięciu przycisku [Zmień], wybierz plik bazy danych dla danych wizytówek, po czym kliknij przycisk [Rozpocznij].

  Format pliku bazy danych to *.cmdb lub *.cxdb.

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli wybrana baza danych jest chroniona hasłem, pojawi się okno [Wprowadzanie hasła]. Wprowadź hasło, aby otworzyć bazę danych, po czym kontynuuj operację przenoszenia.

 5. Kliknij przycisk [Zakończ], aby zamknąć okno.

Po zakończeniu przenoszenia plików, w oknie głównym w widoku listy folderów zostaną dodane następujące foldery.

 • ScanSnap Organizer

  Folder [ScanSnap Organizer] został przypisany jako folder do zarządzania w ScanSnap Home i jest dodany w folderze [Mac].

 • CardMinder

  Do folderu [ScanSnap Home] został dodany folder [CardMinder_DBFileName].

 • ScanSnap Receipt

  Do folderu [ScanSnap Home] został dodany folder [ScanSnap Receipt].