Tworzenie nowego profilu

Dodaj profil używany podczas skanowania dokumentu przy pomocy skanera ScanSnap.

W profilu określa się typ dokumentu do skanowania, ustawienia skanowania, takie jak tryb koloru, miejsce docelowe zapisu zeskanowanych obrazów i aplikacje, które chcesz uruchamiać do zarządzania zeskanowanymi obrazami.

W tej części utwórz profil, w którym miejsce docelowe zapisu dla skanowanych obrazów zostało ustawione jako folder lokalny lub folder sieciowy. Jeden z folderów lokalnych to folder zsynchronizowany z usługą w chmurze.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Kliknij Dodaj profile, aby wyświetlić Okno [Dodaj nowy profil].
 3. Z listy szablonów wybierz profil szablonu.

  Wybierz profil szablonu, zgodnie z typem dokumentów do skanowania lub zamierzonym wykorzystaniem rekordów danych zawartości, utworzonych z zeskanowanych dokumentów.

  Wybierając profil szablonu, ustawienia profilu zostaną zmodyfikowane zgodnie z zamierzonym użyciem rekordów danych zawartości.

  W razie potrzeby, zmień ustawienia profilu w kroku 4.

 4. W [Nazwa profilu] wprowadź nazwę i opis profilu, który ma być dodany, po czym wybierz ikonę profilu.

  Jeśli wybierzesz profil szablonu, nazwa profilu, ikona i opis zostaną wyświetlone automatycznie.

  Jeśli nie zmienisz nazwy profilu, zostanie ona wygenerowana automatycznie, zgodnie ze zmianami w [Wykrywanie typu dokumentu] i [Zapisz do]. W przypadku ustawienia aplikacji na [Wyślij do] w wybranym profilu szablonu, nazwa profilu nie zostanie utworzona automatycznie.

 5. Wybierz typ dokumentu w [Wykrywanie typu dokumentu].
  WSKAZÓWKA
  • Wybór [Automatycznie wykrywa typ dokumentu jako "Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia" i skanuje dokument z odpowiednimi ustawieniami skanowania] w [Wykrywanie typu dokumentu] powoduje automatyczne wykrycie typu dokumentu skanowanych dokumentów. Aby automatycznie wykryć typ dokumentu, dla każdego typu dokumentu należy skonfigurować ustawienia skanowania.

 6. W [Ustawienia skanowania] skonfiguruj kolor, stronę skanowania, jakość obrazu, obracanie, format pliku, metodę podawania i znaczniki dla dokumentów.

  Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia podczas zapisywania obrazów w formacie PDF (*.pdf), kliknij przycisk [Opcja] dla [Format pliku].

  Pojawi się Okno [Opcja pliku PDF].

  Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia skanowania, kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe].

  Pojawi się Okno [Ustawienia szczegółowe].

  Aby szczegółowo określić metodę podawania, kliknij przycisk [Opcja] dla [Podawanie].

  Aby szczegółowo określić metodę podawania, kliknij przycisk [Opcja] dla[ADF] lub [Podajnik ręczny] w [Ustawienie trybu podawania].

  Pojawi się Okno [Opcja podawania].

 7. W [Zarządzanie opcjami] wybierz typ miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanego obrazu i określ miejsce docelowe zapisu.

  Aby zmienić miejsce docelowe zapisu, kliknij przycisk [Przeglądaj].

 8. W [Aplikacja] wybierz aplikację, którą chcesz uruchomić dla rekordów danych zawartości tworzonych z zeskanowanych dokumentów.

  Kliknij przycisk [Ustawienia], aby zmienić ustawienia dla aplikacji, którą chcesz uruchomić.

  WSKAZÓWKA
  • Wybór [Dodaj lub usuń] w [Wyślij do] spowoduje wyświetlenie okna [Ustawienia aplikacji], w którym możesz dodać dowolną aplikację, którą chcesz uruchomić.

   Szczegóły można znaleźć w Dodawanie aplikacji, którą chcesz uruchomić.

 9. Kliknij przycisk [Dodaj].

Nowy profil został dodany na dole listy profili w oknie skanowania.

Nowy profil został dodany do listy profili, wyświetlanej po kliknięciu Komputer/Mac w oknie skanowania.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli ikona profilu, który został dodany do listy profili w oknie skanowania nie widnieje w prawidłowy sposób na liście profili na panelu dotykowym skanera ScanSnap, zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe.

  Szczegóły można znaleźć w Aktualizowanie oprogramowania układowego na panelu dotykowym.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Kliknij Dodaj profile, aby wyświetlić Okno [Dodaj nowy profil].
 3. Z listy szablonów wybierz profil szablonu.

  Wybierz profil szablonu, zgodnie z typem dokumentów do skanowania lub zamierzonym wykorzystaniem rekordów danych zawartości, utworzonych z zeskanowanych dokumentów.

  Wybierając profil szablonu, ustawienia profilu zostaną zmodyfikowane zgodnie z zamierzonym użyciem rekordów danych zawartości.

  W razie potrzeby, zmień ustawienia profilu w kroku 4.

 4. W [Nazwa profilu] wprowadź nazwę i opis profilu, który ma być dodany, po czym wybierz ikonę profilu.

  Jeśli wybierzesz profil szablonu, nazwa profilu, ikona i opis zostaną wyświetlone automatycznie.

  Jeśli nie zmienisz nazwy profilu, zostanie ona wygenerowana automatycznie, zgodnie ze zmianami w [Wykrywanie typu dokumentu] i [Zapisz do]. W przypadku ustawienia aplikacji na [Wyślij do] w wybranym profilu szablonu, nazwa profilu nie zostanie utworzona automatycznie.

 5. Wybierz typ dokumentu w [Wykrywanie typu dokumentu].
  WSKAZÓWKA
  • Wybór [Automatycznie wykrywa typ dokumentu jako "Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia" i skanuje dokument z odpowiednimi ustawieniami skanowania] w [Wykrywanie typu dokumentu] powoduje automatyczne wykrycie typu dokumentu skanowanych dokumentów. Aby automatycznie wykryć typ dokumentu, dla każdego typu dokumentu należy skonfigurować ustawienia skanowania.

 6. W [Ustawienia skanowania] skonfiguruj kolor, stronę skanowania, jakość obrazu, obracanie, format pliku, metodę podawania i znaczniki dla dokumentów.

  Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia podczas zapisywania obrazów w formacie PDF (*.pdf), kliknij przycisk [Opcja] dla [Format pliku].

  Pojawi się Okno [Opcja pliku PDF].

  Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia skanowania, kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe].

  Pojawi się Okno [Ustawienia szczegółowe].

  Aby szczegółowo określić metodę podawania, kliknij przycisk [Opcja] dla [Podawanie].

  Aby szczegółowo określić metodę podawania, kliknij przycisk [Opcja] dla[ADF] lub [Podajnik ręczny] w [Ustawienie trybu podawania].

  Pojawi się Okno [Opcja podawania].

 7. W [Zarządzanie opcjami] wybierz typ miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanego obrazu i określ miejsce docelowe zapisu.

  Aby zmienić miejsce docelowe zapisu, kliknij przycisk [Przeglądaj].

 8. W [Aplikacja] wybierz aplikację, którą chcesz uruchomić dla rekordów danych zawartości tworzonych z zeskanowanych dokumentów.

  Kliknij przycisk [Ustawienia], aby zmienić ustawienia dla aplikacji, którą chcesz uruchomić.

  WSKAZÓWKA
  • Wybór [Dodaj lub usuń] w [Wyślij do] spowoduje wyświetlenie okna [Ustawienia aplikacji], w którym możesz dodać dowolną aplikację, którą chcesz uruchomić.

   Szczegóły można znaleźć w Dodawanie aplikacji, którą chcesz uruchomić.

 9. Kliknij przycisk [Dodaj].

Nowy profil został dodany na dole listy profili w oknie skanowania.

Nowy profil został dodany do listy profili, wyświetlanej po kliknięciu Komputer/Mac w oknie skanowania.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli ikona profilu, który został dodany do listy profili w oknie skanowania nie widnieje w prawidłowy sposób na liście profili na panelu dotykowym skanera ScanSnap, zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe.

  Szczegóły można znaleźć w Aktualizowanie oprogramowania układowego na panelu dotykowym.