Łączenie skanera ScanSnap z komputerem przy pomocy określonego bezprzewodowego punktu dostępu

Aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi, musisz podłączyć skaner i komputer do tego samego bezprzewodowego punktu dostępu. Z listy bezprzewodowych punktów dostępu wykrytych przez skaner ScanSnap, wybierz bezprzewodowy punkt dostępu i połącz z nim skaner ScanSnap.

Po połączeniu skanera z bezprzewodowym punktem dostępu możesz używać skanera ScanSnap na komputerze.

WSKAZÓWKA
 1. Ustaw [Tryb połączenia Wi-Fi] na [Połączenie przez punkt dostępu] dla skanera ScanSnap.
  1. Naciśnij Ustawienia na ekranie głównym panelu dotykowego skanera ScanSnap, aby wyświetlić ekran [Ustawienia].
  2. Naciśnij Ustawienia Wi-Fi, aby wyświetlić ekran [Ustawienia Wi-Fi].
  3. Naciśnij [Tryb połączenia Wi-Fi], aby wyświetlić ekran [Tryb połączenia Wi-Fi].
  4. Wybierz [Połączenie przez punkt dostępu].
  5. Naciśnij Wstecz, aby powrócić do ekranu [Ustawienia Wi-Fi].
  6. Naciśnij Wstecz, aby powrócić do ekranu [Ustawienia Wi-Fi].
 2. Podłącz skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu.
  1. Naciśnij [Połączenie przez punkt dostępu], aby wyświetlić ekran [Połączenie przez punkt dostępu].
  2. Naciśnij [Ustawienia połączenia przez punkt dostępu], aby wyświetlić ekran [Metoda konfiguracji danych połączenia].
  3. Wybierz [Wybierz punkt dostępu].
  4. Naciśnij przycisk [Dalej], aby wyświetlić ekran [Wybierz sieć].
  5. Z listy dostępnych punktów dostępu bezprzewodowego wybierz punkt dostępu, z którym chcesz się połączyć.
  6. Naciśnij przycisk [Dalej], aby wyświetlić ekran [Wprowadź dane połączenia].
  7. Wprowadź informacje o bezprzewodowym punkcie dostępu do użycia i naciśnij przycisk [Dalej].

   Wyświetlone na ekranie pozycje różnią się, w zależności od protokołu zabezpieczeń bezprzewodowego punktu dostępu.

   • Aby wykonać uwierzytelnianie za pomocą klucza zabezpieczeń

    Naciśnij pole wprowadzania dla [Klucz zabezpieczeń] i wprowadź nazwę użytkownika, po czym naciśnij [OK].

   • Aby wykonać uwierzytelnianie za pomocą certyfikatu klienta

    Naciśnij [Certyfikat klienta] i wybierz certyfikat do użycia.

    WSKAZÓWKA
    • Aby sprawdzić szczegóły dotyczące certyfikatu, naciśnij przycisk [Certyfikat].

   • Aby wykonać uwierzytelnianie za pomocą identyfikatora użytkownika i hasła

    Naciśnij pole wprowadzania i wprowadź odpowiednio wartość dla [Identyfikator użytkownika] oraz [Hasło], po czym naciśnij [OK].

   • Aby wykonać uwierzytelnianie za pomocą identyfikatora zewnętrznego

    Naciśnij pole wprowadzania dla [Identyfikator zewnętrzny], wprowadź Identyfikator zewnętrzny, po czym naciśnij [OK].

  8. Naciśnij przycisk [Zakończ] na ekranie [Sprawdź wyniki połączenia].
  9. Naciśnij Ekran główny, aby wyświetlić Ekran główny.

Komputer i skaner ScanSnap są połączone z siecią Wi-Fi przy pomocy tego samego bezprzewodowego punktu dostępu.