Łączenie skanera ScanSnap z komputerem bezpośrednio, przy pomocy połączenia bezpośredniego

Kiedy nie można ustanowić połączenia z bezprzewodowym punktem dostępu, użyj połączenia bezpośredniego, aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem bezpośrednio przez Wi-Fi.

 1. Jeśli skaner ScanSnap jest połączony z komputerem przy pomocy kabla USB, odłącz kabel USB od komputera.
 2. Ustaw [Tryb połączenia Wi-Fi] na [Połączenie bezpośrednie] dla skanera ScanSnap.
  1. Naciśnij Ustawienia na ekranie głównym panelu dotykowego skanera ScanSnap, aby wyświetlić ekran [Ustawienia].
  2. Naciśnij Ustawienia Wi-Fi, aby wyświetlić ekran [Ustawienia Wi-Fi].
  3. Naciśnij [Tryb połączenia Wi-Fi], aby wyświetlić ekran [Tryb połączenia Wi-Fi].
  4. Wybierz [Połączenie bezpośrednie].
  5. Naciśnij dwukrotnie Wstecz, aby wyświetlić ekran [Ustawienia].
  6. Naciśnij dwukrotnie Wstecz, aby wyświetlić ekran [Ustawienia].
 3. Połącz skaner ScanSnap z komputerem bezpośrednio przy pomocy połączenia bezpośredniego
  1. Naciśnij Łączenie urządzeń, aby wyświetlić ekran [Łączenie urządzeń].
  2. Otwórz okno w celu ustawienia funkcji Wi-Fi w komputerze.
   WSKAZÓWKA
   • Aby znaleźć szczegóły, zapoznaj się z instrukcją obsługi komputera.

  3. Wprowadź nazwę sieci (SSID) i klucz zabezpieczeń, wyświetlane na ekranie [Łączenie urządzeń] w oknie ustawień funkcji Wi-Fi.

   Komputer i skaner ScanSnap są połączone ze sobą bezpośrednio.

   Zauważ, że jeśli nigdy wcześniej nie używano skanera ScanSnap z używanym obecnie komputerem, należy wykonać następujące czynności.

 4. Dodaj skaner ScanSnap do aplikacji ScanSnap Home.
  1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

    

  2. Wybierz [Dodaj skaner ScanSnap] z listy [Wybierz skaner].
  3. W oknie [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] wybierz model skanera ScanSnap do podłączenia, a następnie kliknij przycisk [Uruchom konfigurację].
  4. W oknie [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Połączenie ze skanerem ScanSnap) wybierz nazwę skanera ScanSnap do połączenia, a następnie kliknij przycisk [Dalej].
   WSKAZÓWKA
   • Po ustanowieniu adresu IP dla skanera ScanSnap możesz połączyć skaner ScanSnap z komputerem, podając adres IP.

    Podaj adres IP dla skanera ScanSnap, który ma zostać połączony, w oknie, które pojawi się po kliknięciu [Za pomocą adresu IP].

  5. Kiedy pojawi się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Połączenie zostało zakończone), kliknij przycisk [Dalej].
  6. Kiedy pojawi się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Spróbuj tego!), sprawdź zawartość i kliknij przycisk [Zamknij].

Komputer i skaner ScanSnap są połączone ze sobą bezpośrednio.

WSKAZÓWKA
 • Możesz również podłączyć skaner ScanSnap, klikając przycisk [Dodaj] w [Informacje o skanerze] w zakładce [Skaner] w oknie preferencji. Aby usunąć skaner ScanSnap, którego już nie potrzebujesz, wybierz skaner ScanSnap z listy urządzeń ScanSnap i kliknij przycisk [Usuń]. Zostanie on również usunięty z listy [Wybierz skaner] w oknie skanowania.

  Aby wyświetlić okno preferencji, z menu wybierz [Ustaw] [Preferencje].

 • Możesz również podłączyć skaner ScanSnap, klikając przycisk [Dodaj] w [Informacje o skanerze] w zakładce [Skaner] w oknie preferencji. Aby usunąć skaner ScanSnap, którego już nie potrzebujesz, wybierz skaner ScanSnap z listy urządzeń ScanSnap i kliknij przycisk [Usuń]. Zostanie on również usunięty z listy [Wybierz skaner] w oknie skanowania.

  Aby wyświetlić okno preferencji, na pasku menu wybierz [ScanSnap Home] [Preferencje].