Ikona ScanSnap Home i menu ScanSnap Home

Status połączenia skanera ScanSnap można sprawdzić za pomocą rodzaju wyświetlanej ikony ScanSnap Home.

Ponadto, możesz przełączyć ScanSnap lub profil, którego zamierzasz użyć, dodać profil lub zmodyfikować ustawienia profilu w menu, które pojawi się po kliknięciu ikony ScanSnap Home.

Ikona ScanSnap Home

Ikona ScanSnap Home wyświetla się w menu, które pojawia się po kliknięciu Przycisk strzałki w górę w obszarze powiadomień na pasku zadań, wskazując, że aplikacja ScanSnap Home jest uruchomiona.

Aby ikona ScanSnap Home była zawsze wyświetlana w obszarze powiadomień, przeciągnij ją i upuść w tym obszarze.

Zawsze wyświetlaj ikonę ScanSnap Home

Statusy połączeń skanera ScanSnap, które można sprawdzić za pomocą rodzaju wyświetlanej ikony ScanSnap Home są następujące:

Ikona

Status połączenia skanera ScanSnap

Podłączenie do komputera

Skaner ScanSnap jest podłączony do komputera.

Skanowanie może zostać wykonane przy pomocy profilu, w którym miejsce docelowe zapisu dla skanowanych obrazów zostało ustawione jako folder lokalny lub folder sieciowy. Jeden z folderów lokalnych to folder zsynchronizowany z usługą w chmurze.

Kiedy poziom naładowania akumulatora wynosi maksymalnie 9%, wyświetla się Podłączenie do komputera (poziom naładowania akumulatora wynosi maksymalnie 9%).

Podłączenie do serwera ScanSnap Cloud

Skaner ScanSnap jest podłączony do serwera ScanSnap Cloud.

Używając ScanSnap Cloud, możesz wykonać skanowanie za pomocą profilu, który ustanawia łącze z usługą w chmurze.

Nawet jeśli skaner jest odłączony (ponieważ skaner ScanSnap jest wyłączony lub nie działa połączenie z siecią Wi-Fi), po połączeniu go z serwerem ScanSnap Cloud, rodzaj wyświetlanej ikony ScanSnap Home nie ulegnie zmianie.

Nie połączono

Skaner ScanSnap nie jest podłączony do komputera lub serwera ScanSnap Cloud.

Skaner ScanSnap nie jest podłączony do komputera.

Sprawdź możliwe przyczyny:

Podczas procesu łączenia skanera ScanSnap wyświetlają się naprzemiennie Bycie łączonym i Nie połączono.

Ikona ScanSnap wyświetla się na pasku menu.

Statusy połączeń skanera ScanSnap, które można sprawdzić za pomocą rodzaju wyświetlanej ikony ScanSnap Home są następujące:

Ikona

Status połączenia skanera ScanSnap

Bycie łączonym

Skaner ScanSnap jest podłączony do komputera.

Skanowanie może zostać wykonane przy pomocy profilu, w którym miejsce docelowe zapisu dla skanowanych obrazów zostało ustawione jako folder lokalny lub folder sieciowy. Jeden z folderów lokalnych to folder zsynchronizowany z usługą w chmurze.

Kiedy poziom naładowania akumulatora wynosi maksymalnie 9%, wyświetla się Podłączenie do komputera (poziom naładowania akumulatora wynosi maksymalnie 9%).

Podłączenie do serwera ScanSnap Cloud

Skaner ScanSnap jest podłączony do serwera ScanSnap Cloud.

Używając ScanSnap Cloud, możesz wykonać skanowanie za pomocą profilu, który ustanawia łącze z usługą w chmurze.

Nawet jeśli skaner jest odłączony (ponieważ skaner ScanSnap jest wyłączony lub nie działa połączenie z siecią Wi-Fi), po połączeniu go z serwerem ScanSnap Cloud, rodzaj wyświetlanej ikony ScanSnap Home nie ulegnie zmianie.

Nie połączono

Skaner ScanSnap nie jest podłączony do komputera lub serwera ScanSnap Cloud.

Skaner ScanSnap nie jest podłączony do komputera.

Sprawdź możliwe przyczyny:

Podczas procesu łączenia skanera ScanSnap wyświetlają się naprzemiennie Bycie łączonym i Nie połączono.

WSKAZÓWKA

 

Menu ScanSnap Home

Menu lewego przycisku myszy

To menu wyświetla się po kliknięciu lewym przyciskiem myszy ikony ScanSnap Home.

To menu nie wyświetla się podczas skanowania dokumentu.

Menu lewego przycisku myszy
Menu lewego przycisku myszy
Menu lewego przycisku myszy
Menu lewego przycisku myszy
Przełącz tryb

Pojawia się, gdy znajdujesz się w regionie, w którym można używać ScanSnap Cloud.

Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

Z lewej strony wybranego trybu pojawi się znacznik.

Tryb lokalny

Przełącza połączenie z serwera ScanSnap Cloud do komputera.

Na liście profili wyświetla się profil, który nie został skonfigurowany do użycia ScanSnap Cloud.

Tryb chmury

Przełącza połączenie z komputera do serwera ScanSnap Cloud.

Lista profili jest ukryta, ponieważ używany jest tylko jeden profil (który ustanawia łącze z usługą w chmurze przy użyciu ScanSnap Cloud).

Wybierz skaner

Wyświetla listę urządzeń ScanSnap, które zostały podłączone do aktualnie używanego komputera.

Możesz przełączyć na urządzenie ScanSnap, którego chcesz używać, wybierając je z listy.

Kiedy przełączysz podłączony skaner ScanSnap, wyświetlony profil również zostanie przełączony.

Wskaźnik statusu połączenia skanera (1)

Wyświetla wskaźnik statusu skanera ScanSnap.

Po najechaniu kursorem na wskaźnik, szczegóły statusu skanera ScanSnap pojawiają się jako etykieta narzędzia.

Aby ustanowić połączenie

Kiedy skaner ScanSnap nie jest podłączony do komputera, wyświetla się ona.

Kiedy ją klikniesz, aby rozwiązać problem, postępuj zgodnie z wyświetlonym komunikatem.

Lista profili (2)

Wyświetla do 30 profili dla będącego w użyciu skanera ScanSnap.

Jest ukryta, gdy zostanie wybrany [Tryb chmury] na ekranie [Przełącz tryb].

Można zmienić profil jaki chcemy zastosować, wybierając inny.

Kolejność wyświetlania profili zmienia się zgodnie z kolejnością wyświetlania profili w Okno [Edytuj profile] oprogramowania ScanSnap Home.

Profile podane domyślnie w ScanSnap Home różnią się, w zależności od regionu, w którym ScanSnap jest używany. Szczegóły można znaleźć w Co to jest profil?.

Profil
Dodaj nowy profil

Kliknij go, aby wyświetlić okno [Dodaj nowy profil], w którym można utworzyć nowy profil.

Wyświetla się, gdy zostanie wybrany [Tryb lokalny] na ekranie [Przełącz tryb].

Edytuj profil

Kliknij go, aby wyświetlić okno [Edytuj profile], w którym można modyfikować ustawienia profili, usuwać profile i zmieniać kolejność profili na liście.

Menu prawego przycisku myszy

To menu wyświetla się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony ScanSnap Home.

[Skaner] w [Preferencjach]

Wyświetla kartę [Skaner] w oknie preferencji.

Okno skanowania

Wyświetla Okno skanowania.

To menu wyświetla się po kliknięciu ikony ScanSnap Home.

Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Status połączenia (1)

Pojawia się, gdy znajdujesz się w regionie, w którym można używać ScanSnap Cloud.

Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

Status połączenia: Tryb lokalny

Skaner ScanSnap jest podłączony do komputera.

Na liście profili wyświetla się profil, który nie został skonfigurowany do użycia ScanSnap Cloud.

Status połączenia: Tryb chmury

Skaner ScanSnap jest podłączony do serwera ScanSnap Cloud.

Lista profili jest ukryta, ponieważ używany jest tylko jeden profil (który ustanawia łącze z usługą w chmurze przy użyciu ScanSnap Cloud).

Przełącz tryb (2)

Pojawia się, gdy znajdujesz się w regionie, w którym można używać ScanSnap Cloud.

Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

Zmień stan połączenia na tryb chmury

Przełącza połączenie z komputera do serwera ScanSnap Cloud.

Zmień stan połączenia na tryb lokalny

Przełącza połączenie z serwera ScanSnap Cloud do komputera.

Wybierz skaner (1)
Wybierz skaner (3)

Wyświetla listę urządzeń ScanSnap, które zostały podłączone do aktualnie używanego komputera.

Możesz przełączyć na urządzenie ScanSnap, którego chcesz używać, wybierając je z listy.

Kiedy przełączysz podłączony skaner ScanSnap, wyświetlony profil również zostanie przełączony.

Aby ustanowić połączenie

Kiedy skaner ScanSnap nie jest podłączony do komputera, wyświetla się ona.

Kiedy ją klikniesz, aby rozwiązać problem, postępuj zgodnie z wyświetlonym komunikatem.

Dodaj nowy profil

Kliknij go, aby wyświetlić okno [Dodaj nowy profil], w którym można utworzyć nowy profil.

Wyświetla się, gdy status połączenia ustawiono na tryb lokalny.

Kiedy wyświetla się okno skanowania, funkcja [Dodaj nowy profil] jest wyłączona.

Edytuj profil

Kliknij go, aby wyświetlić okno [Edytuj profile], w którym można modyfikować ustawienia profili, usuwać profile i zmieniać kolejność profili na liście.

Kiedy wyświetla się okno skanowania, funkcja [Edytuj profil] jest wyłączona.

Lista profili (4)

Wyświetla do 30 profili dla będącego w użyciu skanera ScanSnap.

Jest ukryta, gdy zostanie wybrany [Tryb chmury] na ekranie [Przełącz tryb].

Można zmienić profil jaki chcemy zastosować, wybierając inny.

Kolejność wyświetlania profili zmienia się zgodnie z kolejnością wyświetlania profili w Okno [Edytuj profile] oprogramowania ScanSnap Home.

Profile podane domyślnie w ScanSnap Home różnią się, w zależności od regionu, w którym ScanSnap jest używany. Szczegóły można znaleźć w Co to jest profil?.

Lista profili (2)

Wyświetla do 30 profili dla będącego w użyciu skanera ScanSnap.

Można zmienić profil jaki chcemy zastosować, wybierając inny.

Kolejność wyświetlania profili zmienia się zgodnie z kolejnością wyświetlania profili w Okno [Edytuj profile] oprogramowania ScanSnap Home.

Profile podane domyślnie w ScanSnap Home różnią się, w zależności od regionu, w którym ScanSnap jest używany. Szczegóły można znaleźć w Co to jest profil?.

Wyświetl [Skaner], aby wyświetlić preferencje

Wyświetla kartę [Skaner] w oknie preferencji.

Otwórz okno skanowania

Wyświetla Okno skanowania.