Migrowanie ustawień skanowania dla aplikacji ScanSnap Manager jako profilu

Migrując aplikację ScanSnap Manager do ScanSnap Home, ustawienia skanowania używane dla aplikacji ScanSnap Manager można dodać jako profil, którego używa się dla aplikacji ScanSnap Home.

Aby poznać szczegóły dotyczące warunków ustawień skanowania, które można migrować i konwertować do profilu w aplikacji ScanSnap Home, zapoznaj się z Ustawienia skanowania, które można migrować do aplikacji ScanSnap Home.

WSKAZÓWKA
 • Modele, dla których można migrować ustawienia skanowania, to:

  • ScanSnap iX1600

  • ScanSnap iX1500

  • ScanSnap iX1400

  • ScanSnap iX1300

  • ScanSnap iX500

  • ScanSnap iX100

  • ScanSnap S1300i

  • ScanSnap S1100i

  • ScanSnap S1100

 • ScanSnap SV600 to jedyny model, dla którego można migrować ustawienia skanowania.

 • Po dokonaniu migracji i konwersji ustawień skanowania do profilu ScanSnap Home, wartości migrowanych ustawień, które nie są kompatybilne w profilu ScanSnap Home, zostaną ustawione na wartości domyślne dla aplikacji ScanSnap Home.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić Okno [Edytuj profile].
 3. Wybierz [Pomoc] [Konwersja danych] [ScanSnap Manager] w menu, aby wyświetlić okno [Konwersja danych dla istniejącego oprogramowania].
 4. W [Konwersja danych dla istniejącego oprogramowania] zaznacz pole wyboru dla ustawień skanowania, które chcesz migrować.
  • W [Konwersja danych dla istniejącego oprogramowania] wyświetlą się ustawienia skanowania, które można migrować do aplikacji ScanSnap Home.

   Aby poznać szczegóły dotyczące warunków ustawień skanowania, które można migrować jako profil do aplikacji ScanSnap Home, zapoznaj się z Ustawienia skanowania, które można migrować do aplikacji ScanSnap Home.

  • Dla [Skaner korzystający z konwertowanych ustawień skanowania] wyświetli się skaner ScanSnap wybrany w oknie [Wybierz skaner].

   Jeśli w aplikacji ScanSnap Home zarejestrowanych jest kilka skanerów ScanSnap, możesz przełączyć się na ten skaner, do którego chcesz migrować ustawienia skanowania.

 5. Kliknij przycisk [Rozpocznij].

Kiedy migracja wybranych ustawień skanowania dobiegnie końca, wyświetli się komunikat "Konwersja ustawień skanowania została zakończona." i nazwa skanera, który używa migrowanych ustawień skanowania.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić Okno [Edytuj profile].
 3. Wybierz [Profil] [Konwersja danych] [ScanSnap Manager] w menu, aby wyświetlić okno [Konwersja danych dla istniejącego oprogramowania] (Konwertuj ustawienia skanowania).
 4. W [Konwersja danych dla istniejącego oprogramowania] zaznacz pole wyboru dla ustawień skanowania, które chcesz migrować.
  • W [Konwersja danych dla istniejącego oprogramowania] wyświetlą się ustawienia skanowania, które można migrować do aplikacji ScanSnap Home.

   Aby poznać szczegóły dotyczące warunków ustawień skanowania, które można migrować jako profil do aplikacji ScanSnap Home, zapoznaj się z Ustawienia skanowania, które można migrować do aplikacji ScanSnap Home.

  • Dla [Skaner korzystający z konwertowanych ustawień skanowania] wyświetli się skaner ScanSnap wybrany w oknie [Wybierz skaner].

   Jeśli w aplikacji ScanSnap Home zarejestrowanych jest kilka skanerów ScanSnap, możesz przełączyć się na ten skaner, do którego chcesz migrować ustawienia skanowania.

 5. Kliknij przycisk [Rozpocznij].

Kiedy migracja wybranych ustawień skanowania dobiegnie końca, wyświetli się komunikat "Konwersja ustawień skanowania została zakończona." i nazwa skanera, który używa migrowanych ustawień skanowania.