Konfigurowanie skanera ScanSnap po raz pierwszy

Konfigurowanie zakupionego skanera ScanSnap po raz pierwszy, aby przygotować go do skanowania za pomocą aplikacji ScanSnap Home.

Przed wykonaniem konfiguracji skanera ScanSnap należy wykonać następujące czynności przygotowawcze.

UWAGA
 • Nie podłączaj skanera ScanSnap do komputera przez zainstalowaniem oprogramowania.

 • Sprawdź, czy wszystkie elementy są zawarte w opakowaniu

  Szczegóły można znaleźć w Lista elementów w opakowaniu.

  Szczegóły można znaleźć w "Wykazie opakowania" w podręczniku Pierwsze kroki, dostarczonym wraz ze skanerem.

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli w pakiecie zawarto Pierwsze kroki, zapoznaj się z "Listą pakietu" w Pierwszych krokach.

 • Usuń ochronną wewnętrzną osłonę i taśmę (1) oraz karton (2) ze skanera ScanSnap

  Usuwanie materiałów użytych do zabezpieczenia
 • Usuń ochronną wewnętrzną osłonę i taśmę (1) oraz karton (2) ze skanera ScanSnap

  Usuwanie materiałów użytych do zabezpieczenia
 • Usuń materiały użyte do zabezpieczenia skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w podręczniku Pierwsze kroki, dostarczonym wraz ze skanerem.

 • Usuń ochronną wewnętrzną osłonę i taśmę (1) oraz karton (2) ze skanera ScanSnap

  Usuwanie materiałów użytych do zabezpieczenia
  • Dane na karcie mogą zostać utracone jeśli czarna magnetyczna część karty magnetycznej lub karty mikroprocesorowej wejdzie w kontakt z częścią magnetyczną (3).

 • Usuń taśmę uszczelniającą (1) i taśmę (2) ze skanera ScanSnap

  Usuwanie materiałów użytych do zabezpieczenia
 • Usuń taśmę (1) i taśmę uszczelniającą (2) ze skanera ScanSnap

  Usuwanie materiałów użytych do zabezpieczenia
 • Usuń taśmę uszczelniającą (1) ze skanera ScanSnap

  Usuwanie materiałów użytych do zabezpieczenia
 • Usuń taśmę uszczelniającą (1) i taśmę (2) ze skanera ScanSnap

  Usuwanie materiałów użytych do zabezpieczenia
 • Połącz skaner ScanSnap z komputerem za pomocą kabla USB i naładuj akumulator do czasu aż wskaźnik akumulatora wyłączy się

  Ładowanie skanera ScanSnap
  UWAGA
  • Nie otwieraj prowadnicy podajnika, dopóki w oknie nie wyświetlą się instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania.

  • Skaner ScanSnap można ładować za pomocą dostarczonego kabla USB lub opcjonalnego zasilacza USB. Szczegóły dotyczące zakupu zasilacza USB podano w "Dostawcy materiałów eksploatacyjnych / części opcjonalnych" w Wsparcie klienta.

 • Zamontuj wsporniki w skanerze ScanSnap

  UWAGA
  • Przed zamontowaniem wsporników należy wykonać następujące czynności przygotowawcze.

   • Wytrzyj kurz i brud, jak np. ślady po oleju z miejsc, w których zostaną przytwierdzone wsporniki

   • Oderwij taśmę zabezpieczającą od spodu wsporników

  Pozostawiając około 3 do 5 mm wolnej przestrzeni pomiędzy wspornikami oraz z tyłu i z boków skanera ScanSnap, wepchnij przedłużenia w dół, aż zablokują się w ustalonym położeniu. Jeśli wsporniki opierają się o boczną część podstawy skanera ScanSnap lub występy wspornika są umieszczone na podstawie skanera ScanSnap, spodnia część wsporników może nie utrzymywać się nieruchomo w miejscu.

  Mocowanie wsporników

Procedura konfiguracji skanera ScanSnap jest następująca:

 1. Konfigurowanie ustawień skanera ScanSnap

 2. Pobieranie oprogramowania

 3. Instalowanie oprogramowania / Łączenie skanera ScanSnap

1 Konfigurowanie ustawień skanera ScanSnap
 1. Podłącz kabel zasilający do złącza zasilania skanera ScanSnap i do gniazda sieciowego.

  Podłączenie za pomocą kabla zasilającego
  • Używaj wyłącznie zasilacza sieciowego i przewodów dostarczonych w zestawie ze skanerem ScanSnap. Używanie innych zasilaczy i kabli może spowodować usterkę skanera.

 2. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa), aby włączyć zasilanie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
 3. Skonfiguruj ustawienia skanera ScanSnap, postępując według instrukcji wyświetlanych na panelu dotykowym.

  UWAGA
  • Panel dotykowy ScanSnap iX1500 nie obsługuje języka polskiego.

   Nazwy elementów i nazwy ekranu na panelu dotykowym na tej stronie powinny by odczytywane w języku ustawionym na panelu dotykowym.

  Wyświetlaj język
  Wyświetlaj język

  Ustaw język wyświetlacza dla panelu dotykowego, dla trybu uruchamiania i urządzenia używanego ze skanerem ScanSnap.

  Aby skonfigurować skaner ScanSnap za pomocą urządzenia przenośnego, postępuj według instrukcji wyświetlanych na panelu dotykowym, aby połączyć skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu.

Kiedy na panelu dotykowym wyświetli się okno [Połączenie USB], procedura konfiguracji skanera ScanSnap dobiegnie końca.

Konfigurując skaner za pomocą urządzenia przenośnego, kiedy na panelu dotykowym wyświetli się komunikat [Uruchom oprogramowanie na urządzeniu i połącz je ze skanerem ScanSnap.], procedura konfiguracji skanera ScanSnap dobiegnie końca.

Połączenie USB
Połączenie USB
21 Pobieranie oprogramowania

Pobierz oprogramowanie na komputer lub urządzenie przenośne z tutaj.

Pobierz oprogramowanie na komputer z tutaj.

Aby skonfigurować skaner ScanSnap za pomocą urządzenia przenośnego, zapoznaj się z Używanie skanera ScanSnap z urządzeniem przenośnym.

 • Kiedy Twój komputer jest połączony z Internetem

  Kliknij [Pobierz instalator], aby pobrać oprogramowanie.

 • Kiedy Twój komputer nie jest połączony z Internetem

  Na innym komputerze, połączonym z Internetem kliknij [Instalator offline], aby pobrać oprogramowanie z wyprzedzeniem.

  Skopiuj pobrane oprogramowanie na swój komputer.

Aby skonfigurować skaner ScanSnap za pomocą urządzenia przenośnego, zapoznaj się z Używanie skanera ScanSnap z urządzeniem przenośnym.

Pobieranie oprogramowania ScanSnap
32 Instalowanie oprogramowania / Łączenie skanera ScanSnap
 1. Uruchom instalatora, którego zapisałeś na swoim komputerze.

 2. Kiedy pojawi się okno [ScanSnap Home Setup] (Witamy w programie ScanSnap Home Setup), kliknij przycisk [Dalej], aby rozpocząć instalację oprogramowania.

  Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj według instrukcji.

  Witamy w programie konfiguracji ScanSnap Home Setup
 3. Po zakończeniu instalacji pojawi się okno wyboru modelu do podłączenia. Wybierz model skanera ScanSnap, który chcesz podłączyć, po czym kliknij przycisk [Uruchom konfigurację].

  Wybierz skaner, który chcesz podłączyć i uruchom konfigurację
 4. Kiedy wyświetla się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Połącz skaner ScanSnap z komputerem) postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem za pomocą kabla USB, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  • Nie używaj żadnego innego kabla oprócz dostarczonego, w celu podłączenia skanera ScanSnap. Używanie innych kabli może spowodować usterkę skanera.

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli nie możesz podłączyć kabla USB do komputera, kliknij opcję [Konfiguracja bez pomocy kabla USB] wyświetloną na dole z lewej strony okna [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Połącz skaner ScanSnap z komputerem) i postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem za pomocą sieci Wi-Fi.

   Domyślna nazwa skanera ScanSnap to "NazwaModelu-<Nr seryjny>".

   Aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi, musisz połączyć skaner i komputer z tym samym punktem dostępu bezprzewodowego.

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli nie możesz podłączyć kabla USB do komputera, kliknij opcję [Konfiguracja bez pomocy kabla USB] wyświetloną na dole z lewej strony okna [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Połącz skaner ScanSnap z komputerem) i postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem za pomocą sieci Wi-Fi.

 5. Kiedy wyświetla się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Jak połączyć skaner ScanSnap) postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem za pomocą kabla USB, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  • Nie używaj żadnego innego kabla oprócz dostarczonego, w celu podłączenia skanera ScanSnap. Używanie innych kabli może spowodować usterkę skanera.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie i otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  Włączanie
  Włączanie
  Włączanie
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie i przytrzymaj z prawej strony podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, i otwórz go, aby włączyć zasilanie, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie i otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  Włączanie
  Włączanie
 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie i naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  Włączanie
 10. Kiedy pojawi się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Wybierz tryb uruchamiania), wybierz tryb uruchamiania i kliknij przycisk [Dalej].

 11. Kiedy pojawi się okno "Połączenie zostało zakończone", kliknij przycisk [Dalej].

  Połączenie zostało zakończone
 12. Kiedy pojawi się okno "Skaner ScanSnap został pomyślnie połączony." kliknij przycisk [Zakończ].

  Skaner ScanSnap został pomyślnie połączony
 13. Wyświetli się okno sprawdzenia, czy należy ustawić konfigurację sieci Wi-Fi dla skanera ScanSnap.

  Połączenie Wi-Fi
  UWAGA
  • Aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi, komputer musi być już połączony z bezprzewodowym punktem dostępu, do którego chcesz podłączyć skaner ScanSnap.

  Kliknij przycisk [Tak].

  Kiedy pojawi się kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej, postępuj według instrukcji w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu.

  Połączenie kablem USB

  Kliknij przycisk [Nie].

  Ustawienia Wi-Fi dla skanera ScanSnap można skonfigurować później.

  Szczegóły można znaleźć w Łączenie skanera ScanSnap z komputerem przy pomocy określonego bezprzewodowego punktu dostępu.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 14. Kiedy pojawi się okno [Konfiguracja sieci bezprzewodowej skanera ScanSnap] wybierz, czy skonfigurować ustawienia Wi-Fi dla skanera ScanSnap.

  Połączenie Wi-Fi
  UWAGA
  • Aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi, komputer musi być już połączony z bezprzewodowym punktem dostępu, do którego chcesz podłączyć skaner ScanSnap.

  Kliknij przycisk [Konfiguruj teraz].

  Kiedy pojawi się kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej, postępuj według instrukcji w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu.

  Połączenie kablem USB

  Kliknij przycisk [Później].

  Ustawienia Wi-Fi dla skanera ScanSnap można skonfigurować później.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 15. Kiedy pojawi się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Spróbuj tego!), sprawdź zawartość i kliknij przycisk [Zamknij].

  Kiedy pojawi się samouczek wyjaśniający podstawowe zastosowania aplikacji ScanSnap Home, jeśli zajdzie potrzeba, kliknij przycisk [Rozpocznij], aby uruchomić samouczek.

  WSKAZÓWKA

  Samouczek można obejrzeć później, w dowolnym czasie.

  Aby obejrzeć samouczek, w menu wybierz [Pomoc] [Samouczek].

  Samouczek można obejrzeć później, w dowolnym czasie.

  Aby obejrzeć samouczek, na pasku menu wybierz [Pomoc] [Samouczek].

   

Kiedy skaner ScanSnap zostanie podłączony prawidłowo, nazwa podłączonego skanera ScanSnap wyświetli się w oknie [Wybierz skaner] w Okno skanowania.

Okno skanowania pojawi się po kliknięciu przycisku [Scan] w górnej części Okno główne aplikacji ScanSnap Home.

Sprawdzanie skanera
Sprawdzanie skanera

Okno będzie się różnić, w zależności od skanera ScanSnap do podłączenia.

Aplikacja ScanSnap Home umożliwia rejestrowanie ulubionych ustawień skanera ScanSnap, jako profilu (1).

Domyślnie dostępnych jest wiele przyjaznych dla użytkownika profili. Szczegóły można znaleźć w Co to jest profil?.

Profile są wyświetlane zarówno na panelu dotykowym skanera ScanSnap, jak i w oknie skanowania aplikacji ScanSnap Home.

Wybierz profil na panelu dotykowym skanera ScanSnap lub w oknie skanowania aplikacji ScanSnap Home i naciśnij przycisk [Scan], aby wykonać skanowanie.

W oknie skanowania wybierz profil i kliknij przycisk [Scan], aby wykonać skanowanie.

WSKAZÓWKA