Skanera ScanSnap nie można połączyć z komputerem za pomocą kabla USB

Jeśli skanera ScanSnap nie można połączyć z komputerem za pomocą kabla USB, sprawdź możliwe przyczyny:

1. Sprawdź skaner ScanSnap

Czy wybrano profil, który został utworzony na innym komputerze lub na tym samym, ale przy pomocy konta innego użytkownika?

Jeśli wybrano profil, który został utworzony na innym komputerze lub na tym samym, ale przy pomocy konta innego użytkownika, dokumentów nie będzie można skanować.

Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić, czy wybrany profil został utworzony przy pomocy Twojego konta użytkownika na komputerze, którego używasz.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli na panelu dotykowym wyświetla się tylko jeden profil, naciśnij Strzałka w dół, aby wyświetlić wszystkie profile.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 3. Z listy profili wybierz profil, który chcesz sprawdzić.

Jeśli wyświetla się [Nie możesz edytować profili utworzonych przez innych użytkowników.] w oknie [Edytuj profile], profil został utworzony na innym komputerze lub na tym samym komputerze przy pomocy konta innego użytkownika.

Wybierz profil, który został utworzony na komputerze, którego używasz i zeskanuj dokumenty.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 3. Z listy profili wybierz profil, który chcesz sprawdzić.

Jeśli wyświetla się [Nie możesz edytować profili utworzonych przez innych użytkowników.] w oknie [Edytuj profile], profil został utworzony na innym komputerze lub na tym samym komputerze przy pomocy konta innego użytkownika.

Wybierz profil, który został utworzony na komputerze, którego używasz i zeskanuj dokumenty.

 

WSKAZÓWKA
 • Aby wyświetlić wyłącznie profile (które zostały utworzone przy pomocy komputera podłączonego do skanera ScanSnap) na panelu dotykowym, wybierz [Wybrany użytkownik] lub [Połączony użytkownik] dla [Wyświetlanie profili] na ekranie [Ustawienia skanera], które można wyświetlić po wyświetleniu ekranu [Ustawienia],

  Szczegóły można znaleźć w Zmiana użytkowników w celu wyświetlania własnych profili użytkowników.

Czy w ustawieniach USB skanera ScanSnap określono [Automatycznie]?

Jeśli dla ustawień USB skanera ScanSnap określono [Automatycznie], może nie udać się ustanowić połączenia pomiędzy skanerem ScanSnap i komputerem.

Zmień ustawienie USB dla skanera ScanSnap na [USB 2.0] w następujący sposób:

 1. Naciśnij Ustawienia na ekranie głównym panelu dotykowego skanera ScanSnap, aby wyświetlić ekran [Ustawienia].

 2. Naciśnij Ustawienia skanera, aby wyświetlić ekran [Ustawienia skanera].

 3. Naciśnij [USB] i wybierz [USB 2.0].

2. Sprawdź komputer

Czy skaner ScanSnap, którego używasz, wybrałeś z listy [Wybierz skaner] w aplikacji ScanSnap Home?

Upewnij się, że skaner ScanSnap, którego używasz, wybrałeś z listy [Wybierz skaner] w następującej procedurze.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Sprawdź, czy skaner ScanSnap, którego używasz, wyświetla się w [Wybierz skaner].

  Jeśli używane jest inne urządzenie ScanSnap, wybierz to urządzenie ScanSnap, którego używasz.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Sprawdź, czy skaner ScanSnap, którego używasz, wyświetla się w [Wybierz skaner].

  Jeśli używane jest inne urządzenie ScanSnap, wybierz to urządzenie ScanSnap, którego używasz.

 

Kabel USB może nie być prawidłowo rozpoznawany

Sprawdź możliwe przyczyny:

 • Jeśli używasz koncentratora USB, podłącz skaner ScanSnap bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB i spróbuj zeskanować dokumenty

 • Czy skaner ScanSnap może przeprowadzić skanowanie po połączeniu z innym portem USB w komputerze

 • Czy skaner ScanSnap może przeprowadzić skanowanie po kilkukrotnym odłączeniu kabla USB od skanera i jego ponownym podłączeniu

 • Czy wystąpił problem z kablem USB, taki jak uszkodzenie części końcówki USB lub części kabla

 • Czy używany jest kabel USB dostarczony w zestawie ze skanerem ScanSnap

Mogą wystąpić błędy sterownika skanera ScanSnap (Windows)

Aby przywrócić status połączenia skanera ScanSnap, użyj narzędzia do odzyskiwania w następujący sposób.

 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.

 3. Wybierz skaner ScanSnap, którego używasz, z listy urządzeń ScanSnap, zlokalizowanych w [Informacje o skanerze], w zakładce [Skaner].

  WSKAZÓWKA
  • Zakładkę [Skaner] można wyświetlić w menu ScanSnap Home, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w ikonę ScanSnap Home w obszarze powiadomień na pasku zadań.

   Aby poznać szczegóły dotyczące menu ScanSnap Home, zapoznaj się z Ikona ScanSnap Home i menu ScanSnap Home.

 4. Kliknij przycisk [Odzyskaj] i postępuj zgodnie z wyświetlonym komunikatem, aby rozwiązać problem.

Czy folder używany przez ScanSnap Home jest monitorowany przez oprogramowanie zabezpieczające? (Windows)

Jeśli używasz oprogramowania zabezpieczającego, skonfiguruj ustawienia w taki sposób, aby następujące pliki i foldery nie były monitorowane.

Pliki, które nie powinny być monitorowane przez oprogramowanie zabezpieczające
 • PfuSsMon.exe

 • PfuSshImgProc.exe

 • PfuSshImgMonitor.exe

 • SshRegister.exe

Foldery, które nie powinny być monitorowane przez oprogramowanie zabezpieczające
 • C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Temp\ScanSnap Home

 • C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Temp\MULTIPROCESSTEMP

 • C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Temp\SSRawData

 • C:\Program Files\PFU\ScanSnap\Home (32-bitowy system operacyjny)

 • C:\Program Files (x86)\PFU\ScanSnap\Home (64-bitowy system operacyjny)

Aby poznać szczegóły, jak skonfigurować ustawienia oprogramowania zabezpieczającego, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania zabezpieczającego, którego używasz.

Czy inne urządzenie ScanSnap jest połączone z komputerem za pomocą kabla USB?

Jeśli połączysz jeszcze jedno urządzenie ScanSnap z komputerem za pomocą kabla USB, w czasie gdy inne urządzenie ScanSnap jest już połączone z komputerem za pomocą kabla USB, połączone urządzenie ScanSnap nie zostanie rozpoznane przez aplikację ScanSnap Home.

Wyłącz urządzenie ScanSnap, które nie ma być używane.

WSKAZÓWKA
 • Kiedy tryb uruchamiania modeli iX1600, iX1500 lub iX1300 zostanie ustawiony na [Szybki], skaner ScanSnap nie wyłączy się, nawet po zamknięciu podajnika papieru ADF (pokrywa). Odłącz kabel zasilający od gniazda sieciowego.

Jeśli problem nie ustępuje, ponownie uruchom komputer i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Jednak, jeśli problem nie ustąpił, zapoznaj się z Zapytania dotyczące problemów z aplikacją ScanSnap Home i skontaktuj się z dystrybutorem/sprzedawcą, u którego zakupiłeś ten produkt.

WSKAZÓWKA
 • Zamiast połączenia za pomocą USB, można połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi. Szczegóły można znaleźć w Ustawienia Wi-Fi.

  Zamiast połączenia za pomocą USB, można połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi. Szczegóły można znaleźć w Ustawienia Wi-Fi.