Konfigurowanie skanera ScanSnap zakupionego w ramach wymiany lub jako skanera dodatkowego

Skonfiguruj skaner ScanSnap zakupiony w ramach wymiany lub jako skaner dodatkowy, aby przygotować go do skanowania za pomocą aplikacji ScanSnap Home.

Przed wykonaniem konfiguracji skanera ScanSnap należy wykonać następujące czynności przygotowawcze.

 • Sprawdź, czy wszystkie elementy są zawarte w opakowaniu

  Szczegóły można znaleźć w Lista elementów w opakowaniu.

  Szczegóły można znaleźć w "Wykazie opakowania" w podręczniku Pierwsze kroki, dostarczonym wraz ze skanerem.

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli w pakiecie zawarto Pierwsze kroki, zapoznaj się z "Listą pakietu" w Pierwszych krokach.

 • Usuń ochronną wewnętrzną osłonę i taśmę (1) oraz karton (2) ze skanera ScanSnap

  Usuwanie materiałów użytych do zabezpieczenia
 • Usuń ochronną wewnętrzną osłonę i taśmę (1) oraz karton (2) ze skanera ScanSnap

  Usuwanie materiałów użytych do zabezpieczenia
 • Usuń materiały użyte do zabezpieczenia skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w podręczniku Pierwsze kroki, dostarczonym wraz ze skanerem.

 • Usuń ochronną wewnętrzną osłonę i taśmę (1) oraz karton (2) ze skanera ScanSnap

  Usuwanie materiałów użytych do zabezpieczenia
  • Dane na karcie mogą zostać utracone jeśli czarna magnetyczna część karty magnetycznej lub karty mikroprocesorowej wejdzie w kontakt z częścią magnetyczną (3).

 • Usuń taśmę uszczelniającą (1) i taśmę (2) ze skanera ScanSnap

  Usuwanie materiałów użytych do zabezpieczenia
 • Usuń taśmę (1) i taśmę uszczelniającą (2) ze skanera ScanSnap

  Usuwanie materiałów użytych do zabezpieczenia
 • Usuń taśmę uszczelniającą (1) ze skanera ScanSnap

  Usuwanie materiałów użytych do zabezpieczenia
 • Usuń taśmę uszczelniającą (1) i taśmę (2) ze skanera ScanSnap

  Usuwanie materiałów użytych do zabezpieczenia
 • Połącz skaner ScanSnap z komputerem za pomocą kabla USB i naładuj akumulator do czasu aż wskaźnik akumulatora wyłączy się

  Ładowanie skanera ScanSnap
  UWAGA
  • Nie otwieraj prowadnicy podajnika, dopóki w oknie nie wyświetlą się instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania.

  • Skaner ScanSnap można ładować za pomocą dostarczonego kabla USB lub opcjonalnego zasilacza USB. Szczegóły dotyczące zakupu zasilacza USB podano w "Dostawcy materiałów eksploatacyjnych / części opcjonalnych" w Wsparcie klienta.

 • Zamontuj wsporniki w skanerze ScanSnap

  UWAGA
  • Przed zamontowaniem wsporników należy wykonać następujące czynności przygotowawcze.

   • Wytrzyj kurz i brud, jak np. ślady po oleju z miejsc, w których zostaną przytwierdzone wsporniki

   • Oderwij taśmę zabezpieczającą od spodu wsporników

  Pozostawiając około 3 do 5 mm wolnej przestrzeni pomiędzy wspornikami oraz z tyłu i z boków skanera ScanSnap, wepchnij przedłużenia w dół, aż zablokują się w ustalonym położeniu. Jeśli wsporniki opierają się o boczną część podstawy skanera ScanSnap lub występy wspornika są umieszczone na podstawie skanera ScanSnap, spodnia część wsporników może nie utrzymywać się nieruchomo w miejscu.

  Mocowanie wsporników

Procedura konfiguracji skanera ScanSnap jest następująca:

WSKAZÓWKA
 1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  Jeśli jeszcze nie wyświetliło się okno główne, kliknij Ikona [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

   

 2. Wybierz [Dodaj skaner ScanSnap] z listy [Wybierz skaner].

 3. Pojawi się okno wyboru modelu do podłączenia, wybierz model ScanSnap, który chcesz podłączyć, a następnie kliknij przycisk [Start setup].

  Wybierz skaner, który chcesz podłączyć i uruchom konfigurację
 4. Kiedy wyświetla się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Połącz skaner ScanSnap z komputerem) postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem za pomocą kabla USB, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  • Nie używaj żadnego innego kabla oprócz dostarczonego, w celu podłączenia skanera ScanSnap. Używanie innych kabli może spowodować usterkę skanera.

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli nie możesz podłączyć kabla USB do komputera, kliknij opcję [Konfiguracja bez pomocy kabla USB] wyświetloną na dole z lewej strony okna [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Połącz skaner ScanSnap z komputerem) i postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem za pomocą sieci Wi-Fi.

   Domyślna nazwa skanera ScanSnap to "NazwaModelu-<Nr seryjny>".

   Aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi, musisz połączyć skaner i komputer z tym samym punktem dostępu bezprzewodowego.

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli nie możesz podłączyć kabla USB do komputera, kliknij opcję [Konfiguracja bez pomocy kabla USB] wyświetloną na dole z lewej strony okna [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Połącz skaner ScanSnap z komputerem) i postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem za pomocą sieci Wi-Fi.

 5. Kiedy wyświetla się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Jak połączyć skaner ScanSnap) postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem za pomocą kabla USB, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  • Nie używaj żadnego innego kabla oprócz dostarczonego, w celu podłączenia skanera ScanSnap. Używanie innych kabli może spowodować usterkę skanera.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie i otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  Włączanie
  Włączanie
  Włączanie
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie i przytrzymaj z prawej strony podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap i otwórz go, aby włączyć zasilanie, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie i otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  Włączanie
  Włączanie
 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie i naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  Włączanie
 10. Kiedy pojawi się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Wybierz tryb uruchamiania), wybierz tryb uruchamiania i kliknij przycisk [Dalej].

 11. Kiedy pojawi się okno "Połączenie zostało zakończone", kliknij przycisk [Dalej].

  Połączenie zostało zakończone
 12. Kiedy pojawi się okno "Skaner ScanSnap został pomyślnie połączony." kliknij przycisk [Zakończ].

  Skaner ScanSnap został pomyślnie połączony
 13. Wyświetli się okno sprawdzenia, czy należy ustawić konfigurację sieci Wi-Fi dla skanera ScanSnap.

  Połączenie Wi-Fi
  UWAGA
  • Aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi, komputer musi być już połączony z bezprzewodowym punktem dostępu, do którego chcesz podłączyć skaner ScanSnap.

  Kliknij przycisk [Tak].

  Kiedy pojawi się kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej, postępuj według instrukcji w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu.

  Połączenie kablem USB

  Kliknij przycisk [Nie].

  Ustawienia Wi-Fi dla skanera ScanSnap można skonfigurować później.

  Szczegóły można znaleźć w Łączenie skanera ScanSnap z komputerem przy pomocy określonego bezprzewodowego punktu dostępu.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 14. Kiedy pojawi się okno [Konfiguracja sieci bezprzewodowej skanera ScanSnap] wybierz, czy skonfigurować ustawienia Wi-Fi dla skanera ScanSnap.

  Połączenie Wi-Fi
  UWAGA
  • Aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi, komputer musi być już połączony z bezprzewodowym punktem dostępu, do którego chcesz podłączyć skaner ScanSnap.

  Kliknij przycisk [Konfiguruj teraz].

  Kiedy pojawi się kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej, postępuj według instrukcji w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu.

  Połączenie kablem USB

  Kliknij przycisk [Później].

  Ustawienia Wi-Fi dla skanera ScanSnap można skonfigurować później.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 15. Kiedy pojawi się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Spróbuj tego!), sprawdź zawartość i kliknij przycisk [Zamknij].

Skaner ScanSnap został zarejestrowany w oprogramowaniu ScanSnap Home i możesz teraz wykonywać skanowanie.