Nie można połączyć skanera ScanSnap i komputera przy pomocy Wi-Fi

Jeśli nie można połączyć skanera ScanSnap i komputera przy pomocy sieci Wi-Fi, sprawdź poniższe możliwości w kolejności podanych numerów:

1. Sprawdź skaner ScanSnap

Czy wybrano profil, który został utworzony na innym komputerze lub na tym samym, ale przy pomocy konta innego użytkownika?

Jeśli wybrano profil, który został utworzony na innym komputerze lub na tym samym, ale przy pomocy konta innego użytkownika, dokumentów nie będzie można skanować.

Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić, czy wybrany profil został utworzony przy pomocy Twojego konta użytkownika na komputerze, którego używasz.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli na panelu dotykowym wyświetla się tylko jeden profil, naciśnij Strzałka w dół, aby wyświetlić wszystkie profile.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 3. Z listy profili wybierz profil, który chcesz sprawdzić.

Jeśli wyświetla się [Nie możesz edytować profili utworzonych przez innych użytkowników.] w oknie [Edytuj profile], profil został utworzony na innym komputerze lub na tym samym komputerze przy pomocy konta innego użytkownika.

Wybierz profil, który został utworzony na komputerze, którego używasz i zeskanuj dokumenty.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 3. Z listy profili wybierz profil, który chcesz sprawdzić.

Jeśli wyświetla się [Nie możesz edytować profili utworzonych przez innych użytkowników.] w oknie [Edytuj profile], profil został utworzony na innym komputerze lub na tym samym komputerze przy pomocy konta innego użytkownika.

Wybierz profil, który został utworzony na komputerze, którego używasz i zeskanuj dokumenty.

 

WSKAZÓWKA
 • Aby wyświetlić wyłącznie profile (które zostały utworzone przy pomocy komputera podłączonego do skanera ScanSnap) na panelu dotykowym, wybierz [Wybrany użytkownik] lub [Połączony użytkownik] dla [Wyświetlanie profili] na ekranie [Ustawienia skanera], które można wyświetlić po wyświetleniu ekranu [Ustawienia],

  Szczegóły można znaleźć w Zmiana użytkowników w celu wyświetlania własnych profili użytkowników.

Czy przełącznik Wi-Fi skanera ScanSnap jest wyłączony?

Włącz przełącznik Wi-Fi skanera ScanSnap.

Czy wskaźnik Wi-Fi świeci się na pomarańczowo, czy miga?

 • Sygnał pomiędzy bezprzewodowym punktem dostępu i skanerem ScanSnap jest słaby lub mogą występować jego zakłócenia.

  Przestaw skaner ScanSnap i bezprzewodowy punkt dostępu w inne miejsca.

  • Przybliż skaner ScanSnap do bezprzewodowego punktu dostępu.

  • Odsuń skaner ScanSnap i bezprzewodowy punkt dostępu w miejsce oddalone od następujących elementów:

   • Przeszkody, które mogą blokować sygnał (np. ściany i metalowe płyty)
   • Urządzenia, które mogą powodować zakłócenia sygnału (np. kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe) i urządzenia bezprzewodowe
  • Zmień kierunek ustawienia skanera ScanSnap.

  Ponadto, komunikacja na niektórych kanałach bezprzewodowych może być niestabilna z powodu zakłóceń sygnału, takich jak szumy.

  Zmień wartość kanału bezprzewodowego w punkcie dostępu bezprzewodowego.

 • Użyj narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool do sprawdzenia, czy zostały przywrócone domyślne ustawienia Wi-Fi.

  Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

WSKAZÓWKA
 • Używając ScanSnap iX1300 możesz połączyć skaner ScanSnap z komputerem lub urządzeniem przenośnym przez sieć Wi-Fi w tryb połączenia bezpośredniego, bez bezprzewodowego punktu dostępu.

  Używając ScanSnap iX100 możesz połączyć skaner ScanSnap z komputerem lub urządzeniem przenośnym przez sieć Wi-Fi w tryb połączenia bezpośredniego, bez bezprzewodowego punktu dostępu.

  Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

  Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Czy skaner ScanSnap jest połączony z urządzeniem przenośnym przez sieć Wi-Fi?

Połącz skaner z komputerem po zamknięciu aplikacji ScanSnap Connect Application na urządzeniu przenośnym połączonym ze skanerem ScanSnap.

Czy skaner ScanSnap jest używany przez inne urządzenia?

Podłącz skaner ScanSnap do sieci po zakończeniu używania skanera z innymi urządzeniami.

Czy skaner ScanSnap obsługuje połączenie Wi-Fi?

Skaner ScanSnap może nie obsługiwać połączenia Wi-Fi w przypadku niektórych wersji oprogramowania układowego ScanSnap.

Zaktualizuj oprogramowanie układowe skanera ScanSnap do najnowszej wersji.

Szczegóły można znaleźć w Aktualizowanie oprogramowania układowego w ScanSnap Home.

2. Sprawdź sieć

Czy skaner ScanSnap jest połączony z bezprzewodowym punktem dostępu?

Uruchom diagnostykę, aby sprawdzić, czy skaner ScanSnap jest połączony z bezprzewodowym punktem dostępu i podejmij odpowiednie działanie, aby rozwiązać problem, w zależności od rezultatów diagnostyki.

Sprawdź poniższe kwestie i podejmij odpowiednie działanie, aby rozwiązać problem.

 1. Naciśnij Ustawienia na ekranie głównym panelu dotykowego skanera ScanSnap, aby wyświetlić ekran [Ustawienia].

 2. Naciśnij Ustawienia Wi-Fi, aby wyświetlić ekran [Ustawienia Wi-Fi].

 3. Naciśnij [Dane Wi-Fi], aby wyświetlić ekran [Informacje o skanerze ScanSnap].

 4. W zakładce [Wi-Fi] naciśnij przycisk [Diagnostyka].

Kiedy wyświetli się komunikat "Połączenie z punktem dostępu jest stabilne."

Skaner ScanSnap jest połączony z bezprzewodowym punktem dostępu. Sprawdź możliwe przyczyny:

Czy w sieci jest urządzenie o tym samym adresie IP? Ponadto, czy z tą siecią połączono wiele urządzeń sieciowych i komputerów?

Zmień adres IP, jeśli nakłada się na inne urządzenie.

Ponadto, udostępnij więcej adresów IP, wyłączając nieużywane komputery i urządzenia sieciowe.

Czy dla skanera ScanSnap ustawiono adres IP?
 • Jeśli w bezprzewodowym punkcie dostępu wyłączono funkcję DHCP, najpierw włącz tę funkcję, a następnie pozwól, aby skaner ScanSnap ponownie skonfigurował automatycznie adres IP.

  Lub skonfiguruj adres IP skanera ScanSnap w sposób ręczny.

  Szczegóły, jak ustawić adres IP dla skanera ScanSnap znajdziesz w Ustawianie adresu IP skanera ScanSnap.

 • Jeśli wszystkie adresy IP są już używane dla DHCP, określ szerszy zakres przydzielenia adresów IP.

  Lub udostępnij adres IP, odłączając od sieci nieużywane urządzenie.

 

Kiedy wyświetli się komunikat błędu

Zapoznaj się z komunikatem błędu, aby rozwiązać problem.

Jeśli problem nie ustępuje, sprawdź poniższe przyczyny:

Czy punkt dostępu bezprzewodowego jest włączony?

Włącz protokół bezprzewodowego punktu dostępu.

Ponadto, sprawdź, czy nie ma błędów ani usterek bezprzewodowego punktu dostępu.

Aby znaleźć szczegóły dotyczące błędów bezprzewodowego punktu dostępu, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego bezprzewodowego punktu dostępu.

WSKAZÓWKA
 • Używając ScanSnap iX1600 możesz połączyć skaner ScanSnap z komputerem lub urządzeniem przenośnym przez sieć Wi-Fi w tryb połączenia bezpośredniego, bez bezprzewodowego punktu dostępu.

  Używając ScanSnap iX1500 możesz połączyć skaner ScanSnap z komputerem lub urządzeniem przenośnym przez sieć Wi-Fi w tryb połączenia bezpośredniego, bez bezprzewodowego punktu dostępu.

  Używając ScanSnap iX1300 możesz połączyć skaner ScanSnap z komputerem lub urządzeniem przenośnym przez sieć Wi-Fi w tryb połączenia bezpośredniego, bez bezprzewodowego punktu dostępu.

  Używając ScanSnap iX100 możesz połączyć skaner ScanSnap z komputerem lub urządzeniem przenośnym przez sieć Wi-Fi w tryb połączenia bezpośredniego, bez bezprzewodowego punktu dostępu.

  Szczegóły można znaleźć w Zmiana metody łączenia z połączenia przez punkt dostępu na połączenie bezpośrednie.

  Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

  Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Czy połączono skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu?

Połącz skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu w następujący sposób:

 1. Naciśnij Ustawienia na ekranie głównym panelu dotykowego skanera ScanSnap, aby wyświetlić ekran [Ustawienia].

 2. Naciśnij Ustawienia Wi-Fi, aby wyświetlić ekran [Ustawienia Wi-Fi].

 3. Sprawdź, czy [Tryb połączenia Wi-Fi] jest ustawiony na [Połączenie przez punkt dostępu].

 4. Naciśnij [Połączenie przez punkt dostępu].

 5. Naciśnij [Ustawienia połączenia przez punkt dostępu] i podłącz skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Połącz skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu używając narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Czy prawidłowo skonfigurowano nazwę sieci (SSID), protokół zabezpieczeń (metodę uwierzytelniania), metodę szyfrowania i klucz zabezpieczeń?

Ustawienia skanera ScanSnap, takie jak nazwa sieci (SSID), protokół zabezpieczeń (metoda uwierzytelniania), metoda szyfrowania i klucz zabezpieczeń muszą pasować do ustawień bezprzewodowego punktu dostępu.

Sprawdź ustawienia Wi-Fi skanera ScanSnap i w razie potrzeby skonfiguruj je ponownie.

Szczegóły można znaleźć w Sprawdzanie ustawień Wi-Fi.

Szczegóły dotyczące sposobu sprawdzenia ustawień Wi-Fi opisano w Pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Zwróć uwagę, iż jeśli nie znasz nazwy sieci (SSID) lub klucza zabezpieczeń bezprzewodowego punktu dostępu, należy się zapoznać z instrukcją obsługi bezprzewodowego punktu dostępu lub skontaktować się z jego producentem.

Jeśli protokół zabezpieczeń dla nazwy sieci (SSID) to "WPA3", to nie można podłączyć skanera ScanSnap. Połącz skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu za pomocą "WPA2" jako protokół zabezpieczeń.

Zapytaj producenta bezprzewodowego punktu dostępu o to, czy protokół zabezpieczeń to "WPA2".

Czy skaner ScanSnap i bezprzewodowy punkt dostępu są od siebie oddalone? Ponadto, czy coś może blokować sygnał (np. Ściany lub metalowe płyty) lub źródło fal elektromagnetycznych?

Sygnał pomiędzy bezprzewodowym punktem dostępu i skanerem ScanSnap jest słaby lub mogą występować jego zakłócenia.

Sprawdź na panelu dotykowym skanera ScanSnap status sygnału za pomocą ikony wyświetlanej w górnej części ekranu.

Ikona

Status sygnału

Siła sygnału (Dobra)

Siła sygnału: Dobra

Siła sygnału (Średnia)

Siła sygnału: Średnia

Siła sygnału (Słaba)

Siła sygnału: Słaba

Brak sygnału

Brak sygnału

Wyszukiwanie / Nie określono

Wyszukiwanie bezprzewodowego punktu dostępu / Nie określono bezprzewodowego punktu dostępu

Sprawdź status sygnału przy pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Jeśli status sygnału nie jest doskonały, przenieś skaner ScanSnap i bezprzewodowy punkt dostępu w inne miejsce.

 • Przybliż skaner ScanSnap do bezprzewodowego punktu dostępu.

 • Odsuń skaner ScanSnap i bezprzewodowy punkt dostępu w miejsce oddalone od następujących elementów:

  • Przeszkody, które mogą blokować sygnał (np. ściany i metalowe płyty)
  • Urządzenia, które mogą powodować zakłócenia sygnału (np. kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe) i urządzenia bezprzewodowe
 • Zmień kierunek ustawienia skanera ScanSnap.

WSKAZÓWKA
 • Mimo że status sygnału jest doskonały, komunikacja w zakresie pewnych częstotliwości lub na niektórych kanałach może być niestabilna z powodu zakłóceń sygnału, takich jak szumy.

  W regionie, gdzie dostępna jest sieć Wi-Fi 5 GHz nie wybieraj opcji [Automatycznie] dla częstotliwości, aby podłączyć ScanSnap. Wybierz [2,4 GHz] lub [5 GHz] w zależności od tego, gdzie używasz skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Zmiana częstotliwości połączenia skanera ScanSnap.

  W razie potrzeby zmień wartość kanału bezprzewodowego w punkcie dostępu bezprzewodowego.

  Aby znaleźć szczegóły, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego bezprzewodowego punktu dostępu.

Ponadto, komunikacja na niektórych kanałach bezprzewodowych może być niestabilna z powodu zakłóceń sygnału, takich jak szumy.

Zmień wartość kanału bezprzewodowego w punkcie dostępu bezprzewodowego.

 

Czy w skanerze ScanSnap kiedykolwiek ustawiono inny bezprzewodowy punkt dostępu?

Skaner ScanSnap może być połączony z innym bezprzewodowym punktem dostępu, podłączonym wcześniej.

Wyświetl okno [Ustawienie miejsca docelowego] w Menu rozszerzonym narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool, sprawdź zarejestrowane bezprzewodowe punkty dostępu i nadaj priorytet punktowi, z którym chcesz się połączyć.

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Czy skaner ScanSnap i komputer komunikują się przy pomocy sieci?

Sprawdź za pomocą polecenia PING, czy skaner ScanSnap i komputer mogą się komunikować przy pomocy sieci. Aby poznać szczegóły dotyczące metody sprawdzenia, zapoznaj się z Sprawdzanie statusu połączenia przy pomocy polecenia PING.

Kiedy mogą się komunikować przy pomocy sieci

Po sprawdzeniu "Czy skaner ScanSnap i komputer komunikują się za pomocą sieci" przejdź do sprawdzenia kolejnej pozycji.

Kiedy nie mogą się komunikować przy pomocy sieci

Sprawdź następujące pozycje:

Czy skonfigurowałeś ustawienia autoryzacji komunikacji w bezprzewodowym punkcie dostępu?

Jeśli ustawienia w bezprzewodowym punkcie dostępu skonfigurowano w poniższy sposób, postępuj zgodnie z podanymi rozwiązaniami.

 • Komunikacja pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi jest wyłączona (np. z powodu działania separatora prywatności lub separatora portu).

  Włącz komunikację pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi w bezprzewodowym punkcie dostępu.

 • Kiedy wyłączono emisję SSID, taką jak DOWOLNE połączenie

  Włącz transmisję SSID w bezprzewodowym punkcie dostępu. W przeciwnym razie skonfiguruj ustawienia Wi-Fi ręcznie.

 • Kiedy skonfigurowano funkcję filtra protokołu

  Skonfiguruj protokół w bezprzewodowym punkcie dostępu.

 • Kiedy skonfigurowano funkcję niewykrywalności

  Wyłącz funkcję niewykrywalności, a następnie ponownie skonfiguruj ustawienia Wi-Fi przy pomocy funkcji WPS. W przeciwnym razie skonfiguruj ustawienia Wi-Fi ręcznie.

 • Kiedy skonfigurowano filtrowanie adresu MAC

  Ustaw adres MAC dla skanera ScanSnap w bezprzewodowym punkcie dostępu, a następnie skonfiguruj ponownie ustawienia Wi-Fi.

Ponadto, ustawiony kanał może zostać użyty przez inny bezprzewodowy punkt dostępu.

W takim wypadku, zmień wartość kanału bezprzewodowego w punkcie dostępu bezprzewodowego.

Aby poznać szczegóły dotyczące ustawień bezprzewodowego punktu dostępu, zapoznaj się instrukcją obsługi swojego bezprzewodowego punktu obsługi.

Czy korzystasz z publicznej usługi bezprzewodowej sieci lokalnej LAN?

W środowisku publicznej bezprzewodowej sieci LAN, skanera ScanSnap nie można podłączyć z komputera ani z urządzenia przenośnego, ponieważ funkcja separatora prywatności jest zazwyczaj ustawiona na pozycji włączonej.

Użyj skanera ScanSnap w trybie połączenia bezpośredniego, bez bezprzewodowego punktu dostępu.

Szczegóły można znaleźć w Zmiana metody łączenia z połączenia przez punkt dostępu na połączenie bezpośrednie.

Połącz tymczasowo skaner ScanSnap w trybie połączenia bezpośredniego, bez bezprzewodowego punktu dostępu w następujący sposób.

 1. Zamknij podajnik papieru ADF (pokrywa), aby wyłączyć skaner ScanSnap.

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli podajnik papieru ADF (pokrywa) jest już zamknięty, otwórz go i zamknij go ponownie, aby wyłączyć skaner ScanSnap.

 2. Przy wyłączonym skanerze ScanSnap włącz przełącznik Wi-Fi z tyłu skanera ScanSnap.

 3. Przytrzymując przycisk WPS, otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa), aby włączyć zasilanie. W tym miejscu naciśnij przycisk WPS i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy, aż wskaźnik Wi-Fi zacznie migać na zielono.

  Gdy tryb połączenia Wi-Fi zostanie zmieniony na tryb połączenia bezpośredniego, wskaźnik Wi-Fi zaświeci się na pomarańczowo.

 4. Otwórz okno ustawienia funkcji Wi-Fi w komputerze i wprowadź nazwę sieci skanera ScanSnap (SSID) oraz klucz zabezpieczeń.

  Na spodzie skanera ScanSnap podano domyślną nazwę sieci (SSID) i klucz zabezpieczeń.

  Kiedy skaner ScanSnap jest połączony bezpośrednio z komputerem przy pomocy połączenia bezpośredniego, wskaźnik Wi-Fi świeci się na zielono.

Połącz skaner ScanSnap z siecią inną niż publiczna sieć bezprzewodowa LAN.

Jeśli przez pomyłkę połączysz skaner ScanSnap z publiczną siecią bezprzewodową LAN, nie będzie można go używać w trybie połączenia bezpośredniego w środowisku. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Usuń zbędne bezprzewodowe punkty dostępu przy pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

 • Przełącz ręcznie na tryb Połączenie bezpośrednie.

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 

 

3. Sprawdź komputer

Czy skaner ScanSnap, którego używasz, wybrałeś z listy [Wybierz skaner] w aplikacji ScanSnap Home?

Upewnij się, że skaner ScanSnap, którego używasz, wybrałeś z listy [Wybierz skaner] w następującej procedurze.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Sprawdź, czy skaner ScanSnap, którego używasz, wyświetla się w [Wybierz skaner].

  Jeśli używane jest inne urządzenie ScanSnap, wybierz to urządzenie ScanSnap, którego używasz.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Sprawdź, czy skaner ScanSnap, którego używasz, wyświetla się w [Wybierz skaner].

  Jeśli używane jest inne urządzenie ScanSnap, wybierz to urządzenie ScanSnap, którego używasz.

 

Czy skaner ScanSnap jest połączony z innym komputerem?

Jeśli skaner ScanSnap jest połączony z innym komputerem gdy [Wybrany użytkownik] lub [Połączony użytkownik] ustawiono dla [Wyświetlanie profili] na ekranie [Ustawienia skanera], który można wyświetlić po wyświetleniu ekranu [Ustawienia] na panelu dotykowym, dokumentów nie będzie można skanować.

Sprawdź, czy skaner ScanSnap jest połączony z innym komputerem, a jeśli jest, połącz ponownie skaner z komputerem w następujący sposób:®

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Sprawdź, czy skaner ScanSnap, którego używasz, wyświetla się w [Wybierz skaner].

 3. Jeśli skaner ScanSnap jest połączony z innym komputerem, w oknie skanowania pojawi się przycisk [Połącz się ze skanerem].

  Kliknij przycisk [Połącz się ze skanerem] i ponownie połącz skaner ScanSnap ze swoim komputerem.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Sprawdź, czy skaner ScanSnap, którego używasz, wyświetla się w [Wybierz skaner].

 3. Jeśli skaner ScanSnap jest połączony z innym komputerem, w oknie skanowania pojawi się przycisk [Połącz się ze skanerem].

  Kliknij przycisk [Połącz się ze skanerem] i ponownie połącz skaner ScanSnap ze swoim komputerem.

 

Czy skaner ScanSnap był kiedykolwiek połączony z innymi komputerami przy pomocy Wi-Fi?

W skanerze ScanSnap można zarejestrować informacje o tylko jednym komputerze.

Używając narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool, zarejestruj informacje o komputerze w skanerze ScanSnap dla połączenia.

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Czy zarejestrowano informacje o komputerze do połączenia ze skanerem ScanSnap przy pomocy Wi-Fi?

Używając narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool, zarejestruj informacje o komputerze w skanerze ScanSnap dla połączenia.

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Czy połączenie ze skanerem ScanSnap jest blokowane przez zaporę?

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kiedy połączenie z aplikacją ScanSnap Home jest blokowane przez zaporę Windows

  Zezwól na połączenie z numerami portów używanych w ScanSnap Home, w ustawieniach zapory Windows.

  Szczegóły można znaleźć w Aby zezwolić na komunikację z numerami portów w ustawieniach zapory.

 • Kiedy połączenie sieciowe aplikacji "ScanSnap Home" jest blokowane przez oprogramowanie zabezpieczające

  Sprawdź ustawienia zapory swojego oprogramowania zabezpieczającego.

  Aby poznać szczegóły dotyczące konfiguracji ustawień zapory (takie jak rejestrowanie wyjątków zapory), zapoznaj się ze swoim oprogramowaniem zabezpieczającym lub z Pomocą.

Jeśli zapora jest włączona, połączenie ze skanerem ScanSnap może być blokowane.

Sprawdź ustawienia zapory.

 

Czy folder używany przez ScanSnap Home jest monitorowany przez oprogramowanie zabezpieczające? (Windows)

Jeśli używasz oprogramowania zabezpieczającego, skonfiguruj ustawienia w taki sposób, aby następujące pliki i foldery nie były monitorowane.

Pliki, które nie powinny być monitorowane przez oprogramowanie zabezpieczające
 • PfuSsMon.exe

 • PfuSshImgProc.exe

 • PfuSshImgMonitor.exe

 • SshRegister.exe

Foldery, które nie powinny być monitorowane przez oprogramowanie zabezpieczające
 • C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Temp\ScanSnap Home

 • C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Temp\MULTIPROCESSTEMP

 • C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Temp\SSRawData

 • C:\Program Files\PFU\ScanSnap\Home (32-bitowy system operacyjny)

 • C:\Program Files (x86)\PFU\ScanSnap\Home (64-bitowy system operacyjny)

Aby poznać szczegóły, jak skonfigurować ustawienia oprogramowania zabezpieczającego, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania zabezpieczającego, którego używasz.

Czy wybrano [Tryb Połączenie bezpośrednie] dla [Ustawienia trybu bezprzewodowego] w narzędziu ScanSnap Wireless Setup Tool?

Jeśli łączysz skaner ScanSnap z komputerem przy pomocy bezprzewodowego punktu dostępu, musisz zmienić tryb bezprzewodowy na [Tryb Połączenie przez punkt dostępu] przy użyciu narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Czy wybrano [Tryb Połączenie bezpośrednie] dla [Konfiguracja stałego trybu bezprzewodowego] w narzędziu ScanSnap Wireless Setup Tool?

Jeśli łączysz skaner ScanSnap z komputerem przy pomocy bezprzewodowego punktu dostępu, musisz zmienić tryb bezprzewodowy na [Tryb Auto] lub [Tryb Połączenie przez punkt dostępu] przy pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Czy na komputerze uruchomiono narzędzie ScanSnap Wireless Setup Tool?

Po zamknięciu narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool na komputerze, połącz skaner ScanSnap z komputerem.

Czy podany numer portu odbierającego jest używany przez inną aplikację?

Jeśli podany numer portu odbierającego jest używany przez inną aplikację, aplikacja ScanSnap Home nie będzie mogła odbierać informacji o włączeniu skanera ScanSnap.

Zmień numer portu, stosując następującą procedurę:

 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.

 3. Wybierz skaner ScanSnap, którego używasz, z listy urządzeń ScanSnap, zlokalizowanych w [Informacje o skanerze], w zakładce [Skaner].

  WSKAZÓWKA
  • Zakładkę [Skaner] można wyświetlić w menu ScanSnap Home, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w ikonę ScanSnap Home w obszarze powiadomień na pasku zadań.

   Aby poznać szczegóły dotyczące menu ScanSnap Home, zapoznaj się z Ikona ScanSnap Home i menu ScanSnap Home.

 4. Zmień numer portu dla [Numer portu dla nawiązania komunikacji] w [Ustawienia sieciowe].

Jeśli zmienisz numer portu dla informacji rozruchowej, musisz również zmienić numer portu wysyłającego dla skanera ScanSnap.

 1. Naciśnij Ustawienia na ekranie głównym panelu dotykowego skanera ScanSnap, aby wyświetlić ekran [Ustawienia].

 2. Naciśnij Ustawienia Wi-Fi, aby wyświetlić ekran [Ustawienia Wi-Fi].

 3. Naciśnij [Numer portu dla nawiązania komunikacji].

 4. Zmień numer portu dla [Numer portu].

Jeśli zmienisz numer portu dla informacji rozruchowej, musisz również zmienić numer portu wysyłającego dla skanera ScanSnap.

Aby poznać szczegóły dotyczące tego, jak zmienić numer portu wysyłania dla skanera ScanSnap, zapoznaj się z Pomocą narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.

 3. Wybierz skaner ScanSnap, którego używasz, z listy urządzeń ScanSnap, zlokalizowanych w [Informacje o skanerze], w zakładce [Skaner].

  WSKAZÓWKA
  • Zakładkę [Skaner] można wyświetlić w menu ScanSnap Home, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w ikonę ScanSnap Home na pasku menu.

   Aby poznać szczegóły dotyczące menu ScanSnap Home, zapoznaj się z Ikona ScanSnap Home i menu ScanSnap Home.

 4. Zmień numer portu dla [Numer portu dla nawiązania komunikacji] w [Ustawienia sieciowe].

Jeśli zmienisz numer portu dla informacji rozruchowej, musisz również zmienić numer portu wysyłającego dla skanera ScanSnap.

 1. Naciśnij Ustawienia na ekranie głównym panelu dotykowego skanera ScanSnap, aby wyświetlić ekran [Ustawienia].

 2. Naciśnij Ustawienia Wi-Fi, aby wyświetlić ekran [Ustawienia Wi-Fi].

 3. Naciśnij [Numer portu dla nawiązania komunikacji].

 4. Zmień numer portu dla [Numer portu].

Jeśli zmienisz numer portu dla informacji rozruchowej, musisz również zmienić numer portu wysyłającego dla skanera ScanSnap.

Aby poznać szczegóły dotyczące tego, jak zmienić numer portu wysyłania dla skanera ScanSnap, zapoznaj się z Pomocą narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 

4. Sprawdź inne, możliwe przyczyny

Połącz skaner ScanSnap z komputerem za pomocą metody określenia adresu IP skanera ScanSnap

Zapoznaj się z poniższymi informacjami i połącz skaner ScanSnap z komputerem za pomocą metody określenia adresu IP skanera ScanSnap.

Ponowne łączenie skanera ScanSnap z komputerem za pomocą metody określenia adresu IP skanera ScanSnap

Czy są jakieś ograniczenia w zakresie zabezpieczeń sieci?

Skontaktuj się z administratorem sieci.

W przypadku używania uwierzytelniania IEEE 802.1X skontaktuj się z administratorem sieci.

Sprawdź następujące kwestie u swojego administratora sieci:

 • Czy ustawienia Wi-Fi są takie same jak ustawienia na serwerze uwierzytelniania

 • Czy środowisko sieciowe serwera uwierzytelniania jest normalne

 • Czy serwer uwierzytelniania i bezprzewodowy punkt dostępu są prawidłowo połączone

 • Czy certyfikat jest ważny

  Przykład: Czy certyfikat nie został anulowany lub nie wygasł

 • Czy CN (CommonName) certyfikatu mieści się w granicach 64 bajtów, jeśli jako metodę uwierzytelniania wybrano [EAP-TLS].

Jeśli problem nie ustępuje, ponownie uruchom komputer i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Jednak, jeśli problem nie ustąpił, zapoznaj się z Zapytania dotyczące problemów z aplikacją ScanSnap Home i skontaktuj się z dystrybutorem/sprzedawcą, u którego zakupiłeś ten produkt.

WSKAZÓWKA
 • Gdy używasz połączenia Wi-Fi, komunikacja może być niestabilna (np. zakłócenia sygnału, takie jak szumy, mogą rozłączyć skaner z komputerem lub prędkość przesyłania skanowanych obrazów może ulec spowolnieniu), w zależności od miejsca używania skanera ScanSnap.

  Jeśli jesteś w środowisku, gdzie można użyć kabla USB, połącz skaner z komputerem za pomocą kabla USB.