Skanowanie czasopism do odczytu w PDF

Skanuj strony czasopisma w kolorze i zapisuj zeskanowane obrazy jako pliki PDF. Nie ma potrzeby korekcji orientacji konkretnej strony ani zmiany trybu koloru po wykonaniu skanowania.

Obraz poglądowy

Obraz poglądowy

W tej części opisano sposób skanowania stron, wyciągając strony jedna po drugiej z czasopisma oprawionego klejowo.

W tej części opisano sposób skanowania wielu stron w trybie ciągłym, przewracając strony czasopisma.

UWAGA
 • Skanowanie ksiąg chronionych prawem własności, takich jak gazety, czasopisma i książki, bez zezwolenia właściciela praw jest prawnie zabronione, z wyjątkiem sytuacji, gdy skanowanie ma na celu użytek indywidualny lub domowy, lub równoważny.

 • Obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu można wykorzystywać wyłącznie w celach prywatnych.

 • Nie da się przywrócić czasopisma, które zostanie rozłożone na strony. Klient ponosi odpowiedzialność za wykonanie takiej czynności skanowania.

WSKAZÓWKA
 1. Przygotuj dokumenty do skanowania za pomocą skanera ScanSnap.
  1. Usuń wszystkie oprawy, które są sklejone przy pomocy kleju, łącznie z grzbietem czasopisma i tylną okładką.
  2. Odłącz sklejony grzbiet, usuwając jedną stronę po drugiej.
  3. Ułóż strony jedna na drugiej i dopasuj je w kolejności, w jakiej chcesz skanować.
  UWAGA
  • Nie pozostawiaj kleju na przedniej okładce ani na stronach. Jeśli na dokumencie do skanowania pozostanie klej, dokumenty mogą zostać wprowadzone do skanera ukosem podczas skanowania, przez co może zabraknąć części obrazu.

  WSKAZÓWKA
  • W przypadku używania maszyny tnącej, możesz przygotować strony nie usuwając ich jedna po drugiej.

 2. Przygotuj książkę do skanowania za pomocą skanera ScanSnap.
  Uzyskaj czasopismo, jakie chcesz utworzyć w pliku PDF.
 3. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Włączanie skanera ScanSnap

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

 4. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Otwieranie prowadnicy podajnika

  Otwieranie prowadnicy podajnika

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli chcesz, aby dokument został wysunięty z przodu skanera ScanSnap lub, gdy nie ma dosyć miejsca od strony wyjścia dokumentu ze skanera ScanSnap, otwórz prowadnicę wyjściową.

   Otwieranie prowadnicy wyjściowej
   Otwieranie prowadnicy wyjściowej
  • To, w jaki sposób dokumenty są wysuwane, zależy od tego, czy prowadnica wyjściowa jest otwarta, czy zamknięta.

   • Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta

    Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta
    Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta
   • Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta

    Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta
    Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta
 5. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Naciśnięcie przycisku

 6. Przygotuj Profil w ScanSnap Home.
  1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

   Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

    

  2. Kliknij Ikona dodawania profilu, aby wyświetlić Okno [Dodaj nowy profil].
  3. Wybierz [Czasopismo w formacie PDF] z listy szablonów.

   Domyślnie, obrazy tworzone ze zeskanowanego dokumentu są zapisywane w folderze [Czasopismo].

   W przypadku zmiany miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów na nowe, podaj nowe miejsce docelowe zapisu w [Zapisz do] w [Zarządzanie opcjami].

   W razie potrzeby zmień inne ustawienia skanowania.

   Domyślnie, obrazy tworzone z zeskanowanego dokumentu są zapisywane w folderze [ScanSnap Home].

   W przypadku zmiany miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów na nowe, podaj nowe miejsce docelowe zapisu w [Zapisz do] w [Zarządzanie opcjami].

   W razie potrzeby zmień inne ustawienia skanowania.

    

  4. Kliknij przycisk [Dodaj], aby dodać ten profil do listy profili w oknie skanowania.
 7. Na ekranie głównym panelu dotykowego wybierz profil dodany w kroku 3 z listy profili.
 8. Sprawdź, czy dodany profil w kroku 3 jest zaznaczony na liście profili w oknie skanowania.
 9. Zeskanuj dokument skanerem ScanSnap.
  1. Wysuń przedłużenie i zasobnik na podajniku papieru ADF (pokrywa).

   Wysuwanie przedłużenia

   Wysuwanie przedłużenia

  2. Pociągnij zasobnik do siebie.

   Pociąganie zasobnika do siebie

  3. Wysuń przedłużenie.

   Wysuwanie przedłużenia

  4. Załaduj dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa).

   Załaduj dokument tekstem do dołu i górą do podajnika, a tyłem skierowanym w swoją stronę (w przypadku kilku dokumentów ostatnia strona powinna się znajdować na górze).

   Dostosuj liczbę dokumentów tak, aby po załadowaniu nie wystawały Oznaczenie wskazujące maksymalną liczbę dokumentów do załadowania poza prowadnice boczne.

   Ładowanie dokumentów

   Ładowanie dokumentów

   WSKAZÓWKA
   • W celu zeskanowania pewnej liczby dokumentów, których nie można złożyć w podajniku papieru ADF (pokrywa), aby zapisać je jako jeden plik, zmień ustawienie trybu podawania w skanerze ScanSnap Home na [Skanowanie ciągłe].

  5. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentu.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem podczas skanowania.

   Ustawianie prowadnic bocznych

   Ustawianie prowadnic bocznych

  6. Wysuń przedłużenie na podajniku papieru ADF (pokrywa) i otwórz zasobnik.

   Otwieranie zasobnika

  7. Załaduj dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa).

   Załaduj dokument tekstem do dołu i górą do podajnika, a tyłem skierowanym w swoją stronę (w przypadku kilku dokumentów ostatnia strona powinna się znajdować na górze).

   Dostosuj liczbę dokumentów tak, aby nie wystawały poza oznaczenia i były przytrzymywane przez prowadnice boczne po załadowaniu.

   Ładowanie dokumentów

   WSKAZÓWKA
   • W celu zeskanowania pewnej liczby dokumentów, których nie można złożyć w podajniku papieru ADF (pokrywa), aby zapisać je jako jeden plik, zmień ustawienie trybu podawania w skanerze ScanSnap Home na [Skanowanie ciągłe].

  8. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentu.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem podczas skanowania.

   Ustawianie prowadnic bocznych

  9. Załaduj dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa).

   Załaduj dokument tekstem do dołu i górą do podajnika, a tyłem skierowanym w swoją stronę (w przypadku kilku dokumentów ostatnia strona powinna się znajdować na górze). Dostosuj liczbę dokumentów tak, aby nie wystawały poza oznaczenia i były przytrzymywane przez prowadnice boczne po załadowaniu.

   Ładowanie dokumentu górą do podajnika

   WSKAZÓWKA
   • W celu zeskanowania pewnej liczby dokumentów, których nie można złożyć w podajniku papieru ADF (pokrywa), aby zapisać je jako jeden plik, zmień ustawienie trybu podawania w skanerze ScanSnap Home na [Skanowanie ciągłe].

  10. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentu.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem podczas skanowania.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj każdą z nich pośrodku
  11. Załaduj dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa) lub włóż dokument do podajnika ręcznego.
   • Podczas skanowania wszystkich dokumentów na raz (Skanowanie z zaginaniem arkuszy)

    Załaduj dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa) i dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentów.

    Załaduj dokument tekstem do góry i górą strony do podajnika, a przodem skierowanym w Twoją stronę (w przypadku kilku dokumentów pierwsza strona powinna się znajdować na górze).

    Ładowanie dokumentów

    W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać wprowadzone ukosem.

    Ustawianie prowadnic bocznych
    UWAGA
    • Upewnij się, że podpórka dokumentów jest otwarta.

     W przeciwnym razie papier może ulec zakleszczeniu.

     Jeśli podpórka dokumentów jest zamknięta, pociągnij ją palcami w górę.

     Wyciąganie podpórki dokumentów
    • Jeśli podpórka dokumentów odpada, skontaktuj się z dystrybutorem/sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

   • Podczas skanowania dokumentów jednego po drugim (Skanowanie zwrotne)

    Włóż dokument do podajnika ręcznego.

    Skieruj przednią stronę dokumentu do góry i umieść górną stronę dokumentu na samym środku podajnika ręcznego.

    Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

    Wkładanie dokumentu
    UWAGA
    • Podczas skanowania dokument wychodzi z tyłu skanera ScanSnap.

     Zostaw wolne miejsce (mniej więcej długości dokumentu) z tyłu skanera ScanSnap.

    WSKAZÓWKA
    • Możesz skanować dokument z zamkniętym podajnikiem papieru ADF (pokrywa).

  12. Naciśnij przycisk [Scan].

   Po zakończeniu skanowania, jeśli wyświetli się komunikat "Załaduj następny dokument.", możesz kontynuować skanowanie.

   Aby zakończyć skanowanie, kliknij przycisk [Zakończ skanowanie] lub naciśnij przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap.

  13. Włóż dokument prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap, stroną skanowania skierowaną do góry.
   Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

   Wkładanie dokumentu stroną skanowania skierowaną do góry

   Wkładanie dokumentu stroną skanowania skierowaną do góry

   WSKAZÓWKA
   • Wykonując skanowanie przy zamkniętej prowadnicy wyjściowej, pozostaw wystarczającą ilość miejsca z tyłu skanera ScanSnap, aby umożliwić całkowite wysunięcie dokumentu.

    Upewnij się, że w miejscu, w którym dokument wysuwa się ze skanera, nie ma żadnych przeszkód. W przeciwnym razie papier może ulec zakleszczeniu.

    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
  14. Naciśnij przycisk [Scan]. Naciśnij przycisk [Scan].
  15. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

   Aby kontynuować skanowanie, włóż kolejny dokument do skanowania. Skanowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dokumentu.

  16. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentów.

Po wybraniu określonego folderu dla miejsca docelowego zapisu w widoku listy folderów w oknie głównym aplikacji ScanSnap Home, zostaną wyświetlone rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych czasopism w widoku listy rekordów danych zawartości.