Skanowanie instrukcji obsługi lub katalogów w celu pozbycia się ich

Skanuj dokumenty, takie jak instrukcje obsługi lub katalogi i zapisuj je w formie plików PDF. Możesz zdigitalizować instrukcje obsługi i katalogi, których masz w domu całe stosy, aby móc je w dowolnym czasie znaleźć i przeglądać. Po tej operacji będziesz mógł bez obaw się ich pozbyć.

Obraz poglądowy

Obraz poglądowy

W tej części opisano sposób usuwania zszywek z instrukcji obsługi w oprawie zszywanej, rozbieranie instrukcji na poszczególne strony i skanowanie stron.

W tej części opisano sposób skanowania instrukcji obsługi w oprawie książkowej, bez wyciągania poszczególnych stron.

UWAGA
 • Skanowanie ksiąg chronionych prawem własności, takich jak gazety, czasopisma i książki, bez zezwolenia właściciela praw jest prawnie zabronione, z wyjątkiem sytuacji, gdy skanowanie ma na celu użytek indywidualny lub domowy, lub równoważny.

 • Obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu można wykorzystywać wyłącznie w celach prywatnych.

WSKAZÓWKA
 • Kiedy środowisko instalacji skanera ScanSnap lub specyfikacja książki napotka któryś z następujących warunków, w celu zeskanowania książki należy użyć trybu czasowego.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentów przy pomocy trybu czasowego.

  • Środowisko instalacji skanera ScanSnap

   • Skaner ScanSnap jest zainstalowany w warunkach bezpośredniego wpływu światła słonecznego

   • Skaner ScanSnap jest zainstalowany w warunkach oświetlenia emitującego dużą ilość promieniowania podczerwonego, takiego jak światło żarowe

   • Skaner ScanSnap zainstalowano w nierównomiernym oświetleniu, którego przyczyną są czynniki otoczenia, takie jak użycie reflektora

   • Na podkładce umieszczony jest inny przedmiot niż książka do skanowania

   • W pobliżu skanera ScanSnap umieszczone jest urządzenie emitujące promieniowanie podczerwone, takie jak grzejnik

   • Ruch cienia na podkładce, np. z powodu pojawienia się sylwetki osoby

  • Specyfikacje książki

   Książki takie jak komiksy i książki w miękkich okładkach, mniejsze niż formatu A4 (210 × 297 mm)/Letter (8,5 × 11 in. (216 × 279,4 mm)) w stanie otwartym w arkuszu dwustronicowym

 1. Przygotuj dokumenty do skanowania za pomocą skanera ScanSnap.
  1. Otwórz środkowe strony instrukcji obsługi i ostrożnie usuń zszywki.
  2. Przetnij na środku instrukcję obsługi składającą się z arkuszy dwustronicowych, aby rozłożyć ją na poszczególne strony.
  3. Ułóż strony jedna na drugiej i dopasuj je w takiej samej kolejności, w jakiej są poukładane w instrukcji.
 2. Przygotuj książkę do skanowania za pomocą skanera ScanSnap.
 3. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Włączanie skanera ScanSnap

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

 4. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Otwieranie prowadnicy podajnika

  Otwieranie prowadnicy podajnika

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli chcesz, aby dokument został wysunięty z przodu skanera ScanSnap lub, gdy nie ma dosyć miejsca od strony wyjścia dokumentu ze skanera ScanSnap, otwórz prowadnicę wyjściową.

   Otwieranie prowadnicy wyjściowej
   Otwieranie prowadnicy wyjściowej
  • To, w jaki sposób dokumenty są wysuwane, zależy od tego, czy prowadnica wyjściowa jest otwarta, czy zamknięta.

   • Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta

    Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta
    Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta
   • Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta

    Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta
    Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta
 5. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Naciśnięcie przycisku

 6. Przygotuj Profil w ScanSnap Home.
  1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

   Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

    

  2. Kliknij Ikona dodawania profilu, aby wyświetlić Okno [Dodaj nowy profil].
  3. Z listy szablonów wybierz [Instrukcja i katalog].

   Domyślnie, obrazy tworzone z zeskanowanego dokumentu są zapisywane w folderze [Ręcznie].

   W przypadku zmiany miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów na nowe, podaj nowe miejsce docelowe zapisu w [Zapisz do] w [Zarządzanie opcjami].

   W razie potrzeby zmień inne ustawienia skanowania.

   Domyślnie, obrazy tworzone z zeskanowanego dokumentu są zapisywane w folderze [ScanSnap Home].

   W przypadku zmiany miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów na nowe, podaj nowe miejsce docelowe zapisu w [Zapisz do] w [Zarządzanie opcjami].

   W razie potrzeby zmień inne ustawienia skanowania.

    

  4. Kliknij przycisk [Dodaj], aby dodać ten profil do listy profili w oknie skanowania.
 7. Na ekranie głównym panelu dotykowego wybierz profil dodany w kroku 3 z listy profili.
 8. Sprawdź, czy dodany profil w kroku 3 jest zaznaczony na liście profili w oknie skanowania.
 9. Zeskanuj dokument skanerem ScanSnap.
  1. Wysuń przedłużenie i zasobnik na podajniku papieru ADF (pokrywa).

   Wysuwanie przedłużenia

   Wysuwanie przedłużenia

  2. Pociągnij zasobnik do siebie.

   Pociąganie zasobnika do siebie

  3. Wysuń przedłużenie.

   Wysuwanie przedłużenia

  4. Załaduj dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa).

   Załaduj dokument tekstem do dołu i górą do podajnika, a tyłem skierowanym w swoją stronę (w przypadku kilku dokumentów ostatnia strona powinna się znajdować na górze).

   Dostosuj liczbę dokumentów tak, aby po załadowaniu nie wystawały Oznaczenie wskazujące maksymalną liczbę dokumentów do załadowania poza prowadnice boczne.

   Ładowanie dokumentów

   Ładowanie dokumentów

   WSKAZÓWKA
   • W celu zeskanowania pewnej liczby dokumentów, których nie można złożyć w podajniku papieru ADF (pokrywa), aby zapisać je jako jeden plik, zmień ustawienie trybu podawania w skanerze ScanSnap Home na [Skanowanie ciągłe].

  5. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentu.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem podczas skanowania.

   Ustawianie prowadnic bocznych

   Ustawianie prowadnic bocznych

  6. Wysuń przedłużenie na podajniku papieru ADF (pokrywa) i otwórz zasobnik.

   Otwieranie zasobnika

  7. Załaduj dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa).

   Załaduj dokument tekstem do dołu i górą do podajnika, a tyłem skierowanym w swoją stronę (w przypadku kilku dokumentów ostatnia strona powinna się znajdować na górze).

   Dostosuj liczbę dokumentów tak, aby nie wystawały poza oznaczenia i były przytrzymywane przez prowadnice boczne po załadowaniu.

   Ładowanie dokumentów

   WSKAZÓWKA
   • W celu zeskanowania pewnej liczby dokumentów, których nie można złożyć w podajniku papieru ADF (pokrywa), aby zapisać je jako jeden plik, zmień ustawienie trybu podawania w skanerze ScanSnap Home na [Skanowanie ciągłe].

  8. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentu.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem podczas skanowania.

   Ustawianie prowadnic bocznych

  9. Załaduj dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa).

   Załaduj dokument tekstem do dołu i górą do podajnika, a tyłem skierowanym w swoją stronę (w przypadku kilku dokumentów ostatnia strona powinna się znajdować na górze). Dostosuj liczbę dokumentów tak, aby nie wystawały poza oznaczenia i były przytrzymywane przez prowadnice boczne po załadowaniu.

   Ładowanie dokumentu górą do podajnika

   WSKAZÓWKA
   • W celu zeskanowania pewnej liczby dokumentów, których nie można złożyć w podajniku papieru ADF (pokrywa), aby zapisać je jako jeden plik, zmień ustawienie trybu podawania w skanerze ScanSnap Home na [Skanowanie ciągłe].

  10. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentu.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem podczas skanowania.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj każdą z nich pośrodku
  11. Załaduj dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa) lub włóż dokument do podajnika ręcznego.
   • Podczas skanowania wszystkich dokumentów na raz (Skanowanie z zaginaniem arkuszy)

    Załaduj dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa) i dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentów.

    Załaduj dokument tekstem do góry i górą strony do podajnika, a przodem skierowanym w Twoją stronę (w przypadku kilku dokumentów pierwsza strona powinna się znajdować na górze).

    Ładowanie dokumentów

    W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać wprowadzone ukosem.

    Ustawianie prowadnic bocznych
    UWAGA
    • Upewnij się, że podpórka dokumentów jest otwarta.

     W przeciwnym razie papier może ulec zakleszczeniu.

     Jeśli podpórka dokumentów jest zamknięta, pociągnij ją palcami w górę.

     Wyciąganie podpórki dokumentów
    • Jeśli podpórka dokumentów odpada, skontaktuj się z dystrybutorem/sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

   • Podczas skanowania dokumentów jednego po drugim (Skanowanie zwrotne)

    Włóż dokument do podajnika ręcznego.

    Skieruj przednią stronę dokumentu do góry i umieść górną stronę dokumentu na samym środku podajnika ręcznego.

    Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

    Wkładanie dokumentu
    UWAGA
    • Podczas skanowania dokument wychodzi z tyłu skanera ScanSnap.

     Zostaw wolne miejsce (mniej więcej długości dokumentu) z tyłu skanera ScanSnap.

    WSKAZÓWKA
    • Możesz skanować dokument z zamkniętym podajnikiem papieru ADF (pokrywa).

  12. Naciśnij przycisk [Scan].

   Po zakończeniu skanowania, jeśli wyświetli się komunikat "Załaduj następny dokument.", możesz kontynuować skanowanie.

   Aby zakończyć skanowanie, kliknij przycisk [Zakończ skanowanie] lub naciśnij przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap.

  13. Włóż dokument prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap, stroną skanowania skierowaną do góry.
   Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

   Wkładanie dokumentu stroną skanowania skierowaną do góry

   Wkładanie dokumentu stroną skanowania skierowaną do góry

   WSKAZÓWKA
   • Wykonując skanowanie przy zamkniętej prowadnicy wyjściowej, pozostaw wystarczającą ilość miejsca z tyłu skanera ScanSnap, aby umożliwić całkowite wysunięcie dokumentu. Ponadto, skanując dokument o wielu stronach, przytrzymuj dokument rękoma, aby zapobiec jego spadnięciu z podstawy, na której umieszczony jest skaner ScanSnap.

    Upewnij się, że w miejscu, w którym dokument wysuwa się ze skanera, nie ma żadnych przeszkód. W przeciwnym razie papier może ulec zakleszczeniu.

    Przytrzymywanie dokumentu o długiej stronie
    Przytrzymywanie dokumentu o długiej stronie
  14. Naciśnij przycisk [Scan]. Naciśnij przycisk [Scan].
  15. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

   Aby kontynuować skanowanie, włóż kolejny dokument do skanowania. Skanowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dokumentu.

  16. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentów.
 10. Zeskanuj książkę za pomocą skanera ScanSnap.
  1. Umieść podkładkę na przedzie skanera ScanSnap.

   Umieść podkładkę tak, aby stykała się ze skanerem ScanSnap.

   Umieszczanie podkładki
  2. Umieść książkę w obszarze skanowania skanera ScanSnap.
   Umieszczenie książki
  3. Naciśnij przycisk [Scan], aby rozpocząć skanowanie książki.
  4. Otwórz kolejną stronę do zeskanowania.

   Odwracaj strony z równomierną prędkością. Zalecana prędkość odwracania strony wynosi około 1 do 2 sekund na stronę.

   W celu łatwego wykrywania odwracania stron, przytrzymaj dolną część strony i trzymaj ją prosto podczas odwracania.

   W celu kontynuacji skanowania stron książki, przewróć na następną stronę po zakończeniu skanowania.

   Przewracanie stron
   UWAGA
   • Podczas skanowania książki nie zakrywaj białych arkuszy na skanerze ScanSnap rękoma ani niczym innym. Odtwarzalność kolorów skanowanego obrazu może ulec naruszeniu.

   • Nie potrząsaj stołem ani biurkiem podczas korzystania ze skanera ScanSnap, ani nie poruszaj książką podczas jej skanowania. Takie działanie może zniekształcić obraz lub spowodować rozmycie koloru.

   WSKAZÓWKA
   • Kiedy w oknie [ScanSnap Home – Skanowanie obrazu i zapisywanie plików] pojawi się komunikat [Przewróć stronę.], jeśli przytrzymasz lub przesuniesz ręką nad podkładką, taki ruch może zostać wykryty jako odwrócenie strony.

   • Jeśli po odwróceniu strony nie uruchomi się skanowanie ciągłe, kliknij przycisk [Kontynuuj skanowanie] w oknie [ScanSnap Home – Skanowanie obrazu i zapisywanie plików] lub naciśnij przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap.

  5. Naciśnij przycisk [Stop], aby ukończyć skanowanie książki.
  6. Wybierz sposób, aby zapisać zeskanowane obrazy w oknie ScanSnap Home [ScanSnap Home – Skanowanie obrazu i zapisywanie plików].

   Wybierz [Popraw i zapisz dwustronicowe obrazy dokumentów (książka/czasopismo)], a następnie kliknij przycisk [Zapisz ten obraz].

   Wybierz [Dwustronicowa rozkładówka (książka/czasopismo)], a następnie kliknij przycisk [Zapisz ten obraz].

    

   WSKAZÓWKA

Po wybraniu określonego folderu dla miejsca docelowego zapisu w widoku listy folderów w oknie głównym aplikacji ScanSnap Home, zostaną wyświetlone rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanej instrukcji w widoku listy rekordów danych zawartości.

Zanim pozbędziesz się oryginalnej instrukcji, upewnij się, że zeskanowałeś wszystkie strony instrukcji.