Widok listy rekordów danych zawartości

Widok listy rekordów danych zawartości w oknie głównym wyświetla listę rekordów danych zawartości zarządzanych w aplikacji ScanSnap Home.

Aby przełączać tryb widoku spośród trzech dostępnych typów, użyj przycisków trybu widoku przełączania dla widoku listy rekordów danych zawartości na pasku narzędzi na górze okna głównego.

Lista podsumowania

Wyświetla miniatury i metainformacje skanowanych obrazów.

Lista podsumowania
Data (1)

W przypadku, gdy rekordy danych zawartości są sortowane według daty, tutaj wyświetla się data sortowanego rekordu danych zawartości.

Ta sekcja nie pojawia się, gdy lista jest sortowana według tytułów.

Miniatura (2)

Tutaj wyświetla się miniatura.

Jeśli obraz jest w formacie PDF lub JPEG, w obrazie wielu stron dla obrazu pierwszej strony wyświetlana jest miniatura.

Ikona typu dokumentu (3)

Tutaj wyświetlana jest ikona typu dokumentu dla rekordu zawartości danych.

Najedź kursorem myszy na ikonę i kliknij , aby wyświetlić listę typów dokumentów i zmienić typ dokumentu.

 • Dokumenty (Dokumenty)

 • Wizytówki (Wizytówki)

 • Rachunki (Rachunki)

 • Zdjęcia (Zdjęcia)

UWAGA
 • Jeśli rekord danych zawartości dokumentu, którego typ chcesz zmienić, spełnia następujące warunki, typ dokumentu można zmienić w tym samym procesie co proces ponownego skanowania, zgodnie z ustawieniami dla profilu, który został użyty do skanowania dokumentów.

  • Do skanowania dokumentów zaznaczono pole wyboru [Zapisz dane RAW] w zakładce [Ogólne] okna preferencji

  • Do skanowania dokumentów użyto profilu, który automatycznie wykrywa typ dokumentu

  • Mieści się w granicy dwóch tygodni od daty skanowania

  Na przykład, jeśli zmienisz typ dokumentu dla wielostronicowego rekordu danych zawartości w [Dokumenty] określonego dla dokumentu [Wizytówki], [Rachunki], lub [Zdjęcia], strony zostaną podzielone zgodnie z jednostką importu dla każdego typu dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Importuj jednostki dla dokumentów zeskanowanych za pomocą skanera ScanSnap.

WSKAZÓWKA
 • Kiedy zeskanowany obraz zapisywany jest w formacie PDF chronionym hasłem, po zmianie typu dokumentu nie będzie można wykonać rozpoznawania tekstu. Dlatego metainformacje będą się wyświetlały bez żadnej wartości.

Tytuł (4)

Wyświetla się tytuł rekordu danych zawartości. W razie potrzeby możesz zmienić tytuł.

Kiedy typ dokumentu rekordu danych zawartości to [Dokumenty], po kliknięciu tytułu może się pojawić lista z sugestiami tytułów.

Metainformacje (5)

Tutaj wyświetlane są metainformacje w rekordzie danych zawartości.

W zależności od typu dokumentu, wyświetlane są następujące informacje.

 • Dokumenty

  Podsumowanie w postaci trzech wierszy

  Wyświetlane są pierwsze trzy wiersze początku tekstu na rozpoznawanym obrazie niezawierającym daty ani tytułu.

 • Wizytówki

  Nazwisko, Dział i Stanowisko

 • Rachunki

  Kwota, Rodzaj podatku i Kategoria

 • Zdjęcia

  Data zdjęcia i Notatka

Przyciski funkcyjne (6)
E-mail

Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], wyświetla się, jeśli w metainformacjach określono [E-mail].

Po kliknięciu tej ikony uruchomi się program e-mail określony jako program domyślny i zostanie ustawiony adres e-mail, wyświetlany w [E-mail] w metainformacjach jako miejsce docelowe.

Adres URL

Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], wyświetla się, jeśli w metainformacjach określono [Adres URL].

Po kliknięciu tej ikony strona internetowa określona w [Adres URL] wyświetli się w domyślnej przeglądarce internetowej.

Adres

Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], wyświetla się, jeśli w metainformacjach określono [Adres].

Po kliknięciu tej ikony otworzy się domyślna przeglądarka internetowa, wskazując adres, który został określony dla [Adres] w Mapach Google.

Lista podsumowania
Data (1)

W przypadku, gdy rekordy danych zawartości są sortowane według daty, tutaj wyświetla się data sortowanego rekordu danych zawartości.

Ta sekcja nie pojawia się, gdy lista jest sortowana według tytułów.

Miniatura (2)

Tutaj wyświetla się miniatura.

Jeśli obraz jest w formacie PDF lub JPEG, w obrazie wielu stron dla obrazu pierwszej strony wyświetlana jest miniatura.

Ikona typu dokumentu (3)

Tutaj wyświetlana jest ikona typu dokumentu dla rekordu zawartości danych.

Najedź kursorem myszy na ikonę i kliknij , aby wyświetlić listę typów dokumentów i zmienić typ dokumentu.

 • Dokumenty (Dokumenty)

 • Wizytówki (Wizytówki)

 • Rachunki (Rachunki)

 • Zdjęcia (Zdjęcia)

UWAGA
 • Jeśli rekord danych zawartości dokumentu, którego typ chcesz zmienić, spełnia następujące warunki, typ dokumentu można zmienić w tym samym procesie co proces ponownego skanowania, zgodnie z ustawieniami dla profilu, który został użyty do skanowania dokumentów.

  • Do skanowania dokumentów zaznaczono pole wyboru [Zapisz dane RAW] w zakładce [Ogólne] okna preferencji

  • Do skanowania dokumentów użyto profilu, który automatycznie wykrywa typ dokumentu

  • Mieści się w granicy dwóch tygodni od daty skanowania

  Na przykład, jeśli zmienisz typ dokumentu dla wielostronicowego rekordu danych zawartości w [Dokumenty] określonego dla dokumentu [Wizytówki], [Rachunki], lub [Zdjęcia], strony zostaną podzielone zgodnie z jednostką importu dla każdego typu dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Importuj jednostki dla dokumentów zeskanowanych za pomocą skanera ScanSnap.

WSKAZÓWKA
 • Kiedy zeskanowany obraz zapisywany jest w formacie PDF chronionym hasłem, po zmianie typu dokumentu nie będzie można wykonać rozpoznawania tekstu. Dlatego metainformacje będą się wyświetlały bez żadnej wartości.

Tytuł (4)

Wyświetla się tytuł rekordu danych zawartości. W razie potrzeby możesz zmienić tytuł.

Kiedy typ dokumentu rekordu danych zawartości to [Dokumenty], po kliknięciu tytułu może się pojawić lista z sugestiami tytułów.

Metainformacje (5)

Tutaj wyświetlane są metainformacje w rekordzie danych zawartości.

W zależności od typu dokumentu, wyświetlane są następujące informacje.

 • Dokumenty

  Podsumowanie w postaci trzech wierszy

  Wyświetlane są pierwsze trzy wiersze początku tekstu na rozpoznawanym obrazie niezawierającym daty ani tytułu.

 • Wizytówki

  Nazwisko, Dział i Stanowisko

 • Rachunki

  Kwota, Rodzaj podatku i Kategoria

 • Zdjęcia

  Data zdjęcia i Notatka

Przyciski funkcyjne (6)
Przypisz go jako Ulubione/Cofnij przypisanie jego jako Ulubione

Umożliwia przypisanie lub cofnięcie przypisania rekordu danych zawartości jako ulubionego.

E-mail

Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], wyświetla się, jeśli w metainformacjach określono [E-mail].

Po kliknięciu tej ikony uruchomi się program e-mail określony jako program domyślny i zostanie ustawiony adres e-mail, wyświetlany w [E-mail] w metainformacjach jako miejsce docelowe.

Adres URL

Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], wyświetla się, jeśli w metainformacjach określono [Adres URL].

Po kliknięciu tej ikony strona internetowa określona w [Adres URL] wyświetli się w domyślnej przeglądarce internetowej.

Adres

Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], wyświetla się, jeśli w metainformacjach określono [Adres].

Po kliknięciu tej ikony otworzy się domyślna przeglądarka internetowa, wskazując adres, który został określony dla [Adres] w Mapie.

 

Lista miniatur

Wyświetla miniatury zeskanowanych obrazów i tytuły rekordów danych zawartości.

Lista miniatur
Miniatura (1)

Tutaj wyświetla się miniatura.

Jeśli obraz jest w formacie PDF lub JPEG, w obrazie wielu stron dla obrazu pierwszej strony wyświetlana jest miniatura.

Tytuł (2)

Wyświetla się tytuł rekordu danych zawartości.

Przyciski funkcyjne (3)
E-mail

Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], wyświetla się, jeśli w metainformacjach określono [E-mail].

Po kliknięciu tej ikony uruchomi się program e-mail określony jako program domyślny i zostanie ustawiony adres e-mail, wyświetlany w [E-mail] w metainformacjach jako miejsce docelowe.

Adres URL

Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], wyświetla się, jeśli w metainformacjach określono [Adres URL].

Po kliknięciu tej ikony strona internetowa określona w [Adres URL] wyświetli się w domyślnej przeglądarce internetowej.

Adres

Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], wyświetla się, jeśli w metainformacjach określono [Adres].

Po kliknięciu tej ikony otworzy się domyślna przeglądarka internetowa, wskazując adres, który został określony dla [Adres] w Mapach Google.

Zmień rozmiar wyświetlania miniatury (4)

Rozmiar miniatur można regulować w zakresie 70 do 150% powiększenia.

Lista miniatur
Data (1)

W przypadku, gdy rekordy danych zawartości są sortowane według daty, tutaj wyświetla się data sortowanego rekordu danych zawartości.

Ta sekcja nie pojawia się, gdy lista jest sortowana według tytułów.

Miniatura (2)

Tutaj wyświetla się miniatura.

Jeśli obraz jest w formacie PDF lub JPEG, w obrazie wielu stron dla obrazu pierwszej strony wyświetlana jest miniatura.

Tytuł (3)

Wyświetla się tytuł rekordu danych zawartości. W razie potrzeby możesz zmienić tytuł.

Kiedy typ dokumentu rekordu danych zawartości to [Dokumenty], po kliknięciu tytułu może się pojawić lista z sugestiami tytułów.

Przyciski funkcyjne (4)
Przypisz go jako Ulubione/Cofnij przypisanie jego jako Ulubione

Umożliwia przypisanie lub cofnięcie przypisania rekordu danych zawartości jako ulubionego.

E-mail

Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], wyświetla się, jeśli w metainformacjach określono [E-mail].

Po kliknięciu tej ikony uruchomi się program e-mail określony jako program domyślny i zostanie ustawiony adres e-mail, wyświetlany w [E-mail] w metainformacjach jako miejsce docelowe.

Adres URL

Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], wyświetla się, jeśli w metainformacjach określono [Adres URL].

Po kliknięciu tej ikony strona internetowa określona w [Adres URL] wyświetli się w domyślnej przeglądarce internetowej.

Adres

Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], wyświetla się, jeśli w metainformacjach określono [Adres].

Po kliknięciu tej ikony otworzy się domyślna przeglądarka internetowa, wskazując adres, który został określony dla [Adres] w Mapie.

Zmień rozmiar wyświetlania miniatury (5)

Rozmiar miniatur można regulować w zakresie 70 do 150% powiększenia.

 

Szczegółowa lista danych

Tutaj wyświetlane są metainformacje.

Szczegółowa lista danych
Typ dokumentu (1)

Rekordy danych zawartości kategoryzowane są według typu dokumentu, a każdy typ dokumentu wyświetlany jest tutaj.

Nazwa elementu metainformacji (2)

Tutaj wyświetlana jest nazwa metainformacji dla poszczególnych typów dokumentów.

Klikając nazwę pozycji można zmieniać kolejność wyświetlania lub szerokość każdej pozycji metainformacji oraz sortować pozycje.

Ponadto, kiedy typ dokumentu to [Wizytówki] lub [Rachunki], możesz wyświetlać lub ukrywać metainformacje w menu, które pojawi się po kliknięciu tytułu prawym przyciskiem myszy.

Metainformacje (3)

Tutaj wyświetlane są metainformacje.

W zależności od typu dokumentu, wyświetlane są następujące informacje.

 • Dokumenty

  Tytuł i Data dokumentu

 • Wizytówki

  Wszystko oprócz [Notatka]

 • Rachunki

  Wszystko oprócz Komentarz

 • Zdjęcia

  Miniatura, tytuł i Data zdjęcia

Przyciski funkcyjne (4)
E-mail

Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], wyświetla się, jeśli w metainformacjach określono [E-mail].

Po kliknięciu tej ikony uruchomi się program e-mail określony jako program domyślny i zostanie ustawiony adres e-mail, wyświetlany w [E-mail] w metainformacjach jako miejsce docelowe.

Adres URL

Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], wyświetla się, jeśli w metainformacjach określono [Adres URL].

Po kliknięciu tej ikony strona internetowa określona w [Adres URL] wyświetli się w domyślnej przeglądarce internetowej.

Adres

Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], wyświetla się, jeśli w metainformacjach określono [Adres].

Po kliknięciu tej ikony otworzy się domyślna przeglądarka internetowa, wskazując adres, który został określony dla [Adres] w Mapach Google.

Szczegółowa lista danych
Typ dokumentu (1)

Rekordy danych zawartości kategoryzowane są według typu dokumentu, a każdy typ dokumentu wyświetlany jest tutaj.

Nazwa elementu metainformacji (2)

Tutaj wyświetlana jest nazwa metainformacji dla poszczególnych typów dokumentów.

Klikając nazwę pozycji można zmieniać kolejność wyświetlania lub szerokość każdej pozycji metainformacji oraz sortować pozycje.

Ponadto, kiedy typ dokumentu to [Wizytówki] lub [Rachunki], możesz wyświetlać lub ukrywać metainformacje w menu, które pojawi się po kliknięciu tytułu, jednocześnie przytrzymując klawisz [control] na klawiaturze.

Metainformacje (3)

Tutaj wyświetlane są metainformacje.

W zależności od typu dokumentu, wyświetlane są następujące informacje.

 • Dokumenty

  Tytuł i Data dokumentu

 • Wizytówki

  Wszystko oprócz [Notatka]

 • Rachunki

  Wszystko oprócz Komentarz

 • Zdjęcia

  Miniatura, tytuł i Data zdjęcia

Przyciski funkcyjne (4)
Przypisz go jako Ulubione/Cofnij przypisanie jego jako Ulubione

Umożliwia przypisanie lub cofnięcie przypisania rekordu danych zawartości jako ulubionego.

E-mail

Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], wyświetla się, jeśli w metainformacjach określono [E-mail].

Po kliknięciu tej ikony uruchomi się program e-mail określony jako program domyślny i zostanie ustawiony adres e-mail, wyświetlany w [E-mail] w metainformacjach jako miejsce docelowe.

Adres URL

Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], wyświetla się, jeśli w metainformacjach określono [Adres URL].

Po kliknięciu tej ikony strona internetowa określona w [Adres URL] wyświetli się w domyślnej przeglądarce internetowej.

Adres

Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], wyświetla się, jeśli w metainformacjach określono [Adres].

Po kliknięciu tej ikony otworzy się domyślna przeglądarka internetowa, wskazując adres, który został określony dla [Adres] w Mapie.