Zmiana nazwy folderu

Zmień nazwę folderu w ScanSnap Home.

WSKAZÓWKA
 • Nie można zmienić nazw następujących folderów.

  • Folder [Komputer]

  • Folder [ScanSnap Home]

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. W widoku listy folderów wybierz folder, którego nazwę chcesz zmienić.
 3. Kliknij nazwę folderu.
 4. Wprowadź nową nazwę folderu.
 5. Naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze.

Nazwa folderu została zmieniona.

Zmień nazwę folderu w ScanSnap Home.

WSKAZÓWKA
 • Nie można zmienić nazw następujących folderów.

  • Folder [Mac]

  • Folder [ScanSnap Home]

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. W widoku listy folderów wybierz folder, którego nazwę chcesz zmienić.
 3. Kliknij nazwę folderu.
 4. Wprowadź nową nazwę folderu.
 5. Naciśnij klawisz [Return] na klawiaturze.

Nazwa folderu została zmieniona.