Zmiana tytułu rekordu danych zawartości

Zmiana tytułu rekordu danych zawartości do zarządzania w ScanSnap Home.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Spośród przycisków służących do przełączania trybu widoku dla widoku listy rekordów danych zawartości na pasku narzędzi wybierz Lista podsumowania, aby przełączyć tryb widoku dla widoku listy rekordów danych zawartości na listę podsumowania.
 3. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości, którego tytuł chcesz zmienić.
 4. W menu, które pojawi się, gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości, wybierz [Zmień nazwę].
  WSKAZÓWKA
  • Kiedy trybem widoku dla widoku listy rekordów danych zawartości jest lista podsumowania, możesz zmienić tytuł rekordu danych zawartości, klikając ten tytuł. Kiedy rodzaj dokumentu rekordu danych zawartości to [Dokumenty], może się pojawić lista z sugestiami tytułów.

  • Dla tytułu można określić do 64 znaków.

 5. Wprowadź tytuł dla rekordu danych zawartości.
 6. Naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze.

Zmieniono tytuł rekordu danych zawartości.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Spośród przycisków służących do przełączania trybu widoku dla widoku listy rekordów danych zawartości na pasku narzędzi wybierz Lista podsumowania lub Lista miniatur, aby przełączyć tryb widoku dla widoku listy rekordów danych zawartości na listę podsumowania lub listę miniatur.
 3. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości, którego tytuł chcesz zmienić.
 4. Kliknij rekord danych zawartości, jednocześnie naciskając klawisz [control] na klawiaturze i wybierz [Zmień tytuł] w menu, które się pojawi.
  WSKAZÓWKA
  • Kiedy trybem widoku dla widoku listy rekordów danych zawartości jest lista podsumowania lub lista miniatur, możesz zmienić tytuł rekordu danych zawartości, klikając ten tytuł. Kiedy rodzaj dokumentu rekordu danych zawartości to [Dokumenty], może się pojawić lista z sugestiami tytułów.

 5. Wprowadź tytuł dla rekordu danych zawartości.
 6. Naciśnij klawisz [Return] na klawiaturze.

Zmieniono tytuł rekordu danych zawartości.