Skanowanie dokumentów takich jak zdjęcia i wycinki (za pomocą arkusza nośnego)

Użycie opcjonalnego arkusza nośnego umożliwia skanowanie dokumentów, które mogą łatwo ulec uszkodzeniu, takich jak zdjęcia lub dokumenty o niestandardowych rozmiarach, trudne do załadowania bezpośredniego, jak np. wycinki.

 1. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Włączanie
 2. Skonfiguruj ustawienia dla profilu.
  1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

    

  2. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić Okno [Edytuj profile].
  3. Z listy profili wybierz profil, dla którego chcesz zmodyfikować ustawienia.
   WSKAZÓWKA
   • Tworząc nowy profil, kliknij Dodaj profile.

    Z listy szablonów Okno [Dodaj nowy profil], która pojawia się po kliknięciu Dodaj profile, wybierz profil szablonu i zmodyfikuj ustawienia.

  4. Kliknij przycisk [Opcja] dla [Podawanie] w celu wyświetlenia Okno [Opcja podawania].
  5. Kliknij przycisk [Arkusz nośny], aby wyświetlić okno [Ustawienia arkusza nośnego].
  6. Wybierz [dwa oddzielne obrazy (przód i tył)] w [Zapisz jako] i kliknij przycisk [OK].
  7. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno [Opcja podawania].
  8. Kliknij przycisk [Zapisz], aby zamknąć okno [Edytuj profile].
  9. Na liście profili w oknie skanowania wybierz skonfigurowany przez siebie profil.
 3. Włóż dokument do skanera ScanSnap.
  1. Umieść dokument wewnątrz arkusza nośnego.

   Otwórz arkusz nośny i umieść górną część dokumentu na środku górnej części arkusza nośnego.

   Umieszczanie dokumentu wewnątrz arkusza nośnego
  2. Włóż część wzorem czarno-białym do arkusza nośnego, prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap, stroną skanowania skierowaną do góry.

   Upewnij się, że arkusz nośny został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

   Wkładanie dokumentu do skanera ScanSnap
   Wkładanie dokumentu do skanera ScanSnap
 4. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

  Aby kontynuować skanowanie, włóż kolejny dokument do skanowania. Skanowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dokumentu.

 5. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentów.

Obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu zostaje zapisany w folderze, określonym dla [Zapisz do] w profilu.

WSKAZÓWKA
 • W poniższych przypadkach umieść pusty (biały) arkusz papieru pod spodem dokumentu, podczas jego skanowania:

  • Skanowany obraz nie jest zapisywany z tą samą długością i szerokością co wymiary dokumentu

  • Wokół krawędzi skanowanego obrazu widnieje cień

  • Jeśli umieścisz dokument w arkuszu nośnym, wokół krawędzi odmiennie ukształtowanego przyciętego dokumentu pojawią się czarne linie

   Wkładanie czystego (białego) arkusza papieru pod spód dokumentu
 • Kiedy rozmiar zeskanowanego obrazu do zapisania okaże się mniejszy niż rozmiar oryginalnego dokumentu lub część okaże się, że brakuje części obrazu, wybierz [Rozmiar arkusza nośnego] w [Rozmiar papieru], po czym zeskanuj dokument.

 • Po wybraniu opcji [Automatycznie wykrywa typ dokumentu jako "Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia" i skanuje dokument z odpowiednimi ustawieniami skanowania] dla [Wykrywanie typu dokumentu] w ustawieniach dla profilu, funkcja wykrywania dokumentu może zawieść, jeśli rozmiar obrazu do zapisania będzie mniejszy niż rozmiar dokumentu.

  Jeśli typ zeskanowanego dokumentu różni się od typu dla rekordu danych zawartości wyświetlonego w oknie głównym ScanSnap Home, zmień typ dokumentu rekordu danych zawartości.

 • Po zakończeniu procesu skanowania dokumentów otrzymasz powiadomienie na komputer, dotyczące typu dokumentu dla rekordów danych zawartości i miejsca docelowego zapisu zeskanowanych obrazów.

  Szczegóły można znaleźć w Określanie działań aplikacji ScanSnap Home.

  Po ustanowieniu połączenia z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud zapoznaj się z Określanie działań podczas używania ScanSnap Cloud.

  Szczegóły można znaleźć w Określanie działań aplikacji ScanSnap Home.