Tworzenie cyfrowych albumów na rysunki dziecięce

Skanuj rysunki swojego dziecka i szkicowniki, i zapisuj je jako pliki PDF. Zmiana nazwy zeskanowanego obrazu na szczegółowy tytuł po wykonaniu skanowania, taki jak "Ilustrowany dziennik z pierwszej klasy, latem" umożliwi zorganizowanie zeskanowanych obrazów w cyfrowy album, którym będzie się można cieszyć w dowolnym momencie.

Obraz poglądowy

Obraz poglądowy

W tej części opisano sposób skanowania rysunków dziecięcych przy pomocy opcjonalnego arkusza nośnego, nadawania tytułu w celu nazywania poszczególnych rysunków i organizowania rysunków w album cyfrowy.

W tej części opisano sposób skanowania rysunków dziecięcych przy pomocy arkusza nośnego, nadawania tytułu w celu nazywania poszczególnych rysunków i organizowania rysunków w album cyfrowy.

W tej części opisano sposób skanowania rysunków dziecięcych, nadawania tytułu w celu nazywania poszczególnych rysunków i organizowania rysunków w album cyfrowy.

Zaleca się stosowanie opcjonalnego arkusza nośnego do rysunku, który z łatwością może ulec uszkodzeniu, rysunku który może zabrudzić wnętrze skanera podczas skanowania i rysunku, który ma kształt wielokątny.

Zaleca się stosowanie arkusza nośnego do rysunku, który z łatwością może ulec uszkodzeniu, rysunku który może zabrudzić wnętrze skanera podczas skanowania i rysunku, który ma kształt wielokątny.

Za pomocą skanera ScanSnap można skanować gruby dokument. Szczegóły można znaleźć w Dokumenty, które można skanować przy pomocy skanera ScanSnap.

UWAGA
 • Klient odpowiada za skanowanie rysunku, który z łatwością może ulec uszkodzeniu i rysunku, który może zabrudzić wnętrze skanera.

 1. Przygotuj dokumenty do skanowania za pomocą skanera ScanSnap.

  Przygotuj rysunki dziecka.

 2. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Włączanie skanera ScanSnap

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

 3. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Otwieranie prowadnicy podajnika

  Otwieranie prowadnicy podajnika

 4. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Naciśnięcie przycisku

 5. Przygotuj Profil w ScanSnap Home.
  1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

   Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

    

  2. Kliknij Ikona dodawania profilu, aby wyświetlić Okno [Dodaj nowy profil].
  3. Z listy szablonów wybierz [Rysunki dzieci].

   Domyślnie, obrazy tworzone z zeskanowanego dokumentu są zapisywane w folderze [Rysunki dziecka].

   W przypadku zmiany miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów na nowe, podaj nowe miejsce docelowe zapisu w [Zapisz do] w [Zarządzanie opcjami].

   W razie potrzeby zmień inne ustawienia skanowania.

   Domyślnie, obrazy tworzone z zeskanowanego dokumentu są zapisywane w folderze [ScanSnap Home].

   W przypadku zmiany miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów na nowe, podaj nowe miejsce docelowe zapisu w [Zapisz do] w [Zarządzanie opcjami].

   W razie potrzeby zmień inne ustawienia skanowania.

    

  4. Kliknij przycisk [Opcja] dla [Podawanie] w celu wyświetlenia Okno [Opcja podawania]. Kliknij przycisk [Opcja] dla [Podajnik ręczny] w [Ustawienie trybu podawania] w celu wyświetlenia Okno [Opcja podawania].
  5. Kliknij przycisk [Arkusz nośny], aby wyświetlić okno [Ustawienia arkusza nośnego].
  6. Wybierz [dwa oddzielne obrazy (przód i tył)] w [Zapisz jako] i kliknij przycisk [OK].
   WSKAZÓWKA
   • Kiedy rozmiar zeskanowanego obrazu do zapisania okaże się mniejszy niż rozmiar oryginalnego dokumentu lub część okaże się, że brakuje części obrazu, wybierz [Rozmiar arkusza nośnego] w [Rozmiar papieru], po czym zeskanuj dokument.

  7. Wyczyść pole wyboru [Scal obie strony obrazu] po czym kliknij przycisk [OK].
  8. Kliknij przycisk [Dodaj], aby dodać ten profil do listy profili w oknie skanowania.
 6. Na ekranie głównym panelu dotykowego wybierz profil dodany w kroku 3 z listy profili.
 7. Sprawdź, czy dodany profil w kroku 3 jest zaznaczony na liście profili w oknie skanowania.
 8. Zeskanuj dokument skanerem ScanSnap.

  Do czynności skanowania użyj arkusza nośnego. Przygotuj opcjonalny arkusz nośny.

  Do czynności skanowania użyj arkusza nośnego. Przygotuj arkusz nośny.

  W tym kroku wyjaśniamy proces skanowania dokumentu podstawowego.

  Aby poznać szczegóły dotyczące skanowania różnych dokumentów, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

  W tym kroku wyjaśniamy proces skanowania dokumentu podstawowego.

  Aby poznać szczegóły dotyczące skanowania różnych dokumentów, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

  1. Umieść podkładkę na przedzie skanera ScanSnap.

   Umieść podkładkę tak, aby stykała się ze skanerem ScanSnap.

   Umieszczanie podkładki
  2. Umieść dokument w obszarze skanowania skanera ScanSnap.

   Aby poznać szczegóły dotyczące obszaru skanowania, zapoznaj się z Umieszczanie dokumentu.

   Umieszczanie dokumentu
  3. Naciśnij przycisk [Scan], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

   Skanując wiele rysunków lub rysunek pod różnymi kątami, umieść następny rysunek do skanowania i naciśnij przycisk [Scan].

   UWAGA
   • Podczas skanowania dokumentu nie zakrywaj białych arkuszy na skanerze ScanSnap rękoma ani niczym innym. Odtwarzalność kolorów skanowanego obrazu może ulec naruszeniu.

   • Nie potrząsaj stołem ani biurkiem podczas korzystania ze skanera ScanSnap, ani nie poruszaj dokumentem podczas jego skanowania. Takie działanie może zniekształcić obraz lub spowodować rozmycie koloru.

   WSKAZÓWKA
  4. Naciśnij przycisk [Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentów.
  5. Wybierz sposób, aby zapisać zeskanowane obrazy w oknie ScanSnap Home [ScanSnap Home – Skanowanie obrazu i zapisywanie plików].

   Wybierz sposób zapisania dokumentu, zgodnie z jego rodzajem, a następnie kliknij przycisk [Zapisz ten obraz].

   WSKAZÓWKA
   • Aby poprawić zeskanowany obraz, naciśnij przycisk [Sprawdź/Popraw] w oknie [ScanSnap Home – Skanowanie obrazu i zapisywanie plików].

    Szczegóły można znaleźć w Korekcja zeskanowanego obrazu.

  6. Wysuń przedłużenie i zasobnik na podajniku papieru ADF (pokrywa).

   Wysuwanie przedłużenia

   Wysuwanie przedłużenia

  7. Pociągnij zasobnik do siebie.

   Pociąganie zasobnika do siebie

  8. Wysuń przedłużenie.

   Wysuwanie przedłużenia

  9. Wysuń przedłużenie na podajniku papieru ADF (pokrywa) i otwórz zasobnik.

   Otwieranie zasobnika

  10. Otwórz arkusz nośny, aby związać dokument.

   Zauważ, że przednia część arkusza nośnego do zdjęć posiada czarno-biały wzór u góry i grubą pionową linię w prawym górnym narożniku.

   Umieść środek górnej części rysunku na środku górnej części arkusza nośnego.

   Umieszczanie dokumentu wewnątrz arkusza nośnego

  11. Załaduj arkusz nośny do zdjęć stroną z czarno-białym wzorem jako krawędzią wprowadzającą do skanera ScanSnap.

   Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch końców arkusza nośnego.

   Ładowanie dokumentu do skanera ScanSnap

   Ładowanie dokumentu do skanera ScanSnap

   Ładowanie dokumentu do skanera ScanSnap

  12. Naciśnij przycisk [Scan]. Naciśnij przycisk [Scan].
   WSKAZÓWKA
   • W poniższych przypadkach umieść pusty (biały) arkusz papieru pod spodem dokumentu, podczas jego skanowania:

    • Skanowany obraz nie jest zapisywany z tą samą długością i szerokością co wymiary dokumentu

    • Wokół krawędzi skanowanego obrazu widnieje cień

    • Jeśli umieścisz dokument w arkuszu nośnym, wokół krawędzi odmiennie ukształtowanego przyciętego dokumentu pojawią się czarne linie

     Wkładanie czystego (białego) arkusza papieru pod spód dokumentu

  13. Załaduj dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa).

   Załaduj dokument tekstem do dołu i górą do podajnika, a tyłem skierowanym w swoją stronę (w przypadku kilku dokumentów ostatnia strona powinna się znajdować na górze). Dostosuj liczbę dokumentów tak, aby nie wystawały poza oznaczenia i były przytrzymywane przez prowadnice boczne po załadowaniu.

   Ładowanie dokumentu górą do podajnika
  14. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentów.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać wprowadzone ukosem podczas skanowania.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj każdą z nich pośrodku
  15. Włóż część z czarno-białym wzorem prosto do podajnika ręcznego, przodem arkusza nośnego skierowanym do góry. Włóż część z czarno-białym wzorem prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap, przednią częścią arkusza nośnego skierowaną do góry.

   Upewnij się, że arkusz nośny został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

   Umieszczanie dokumentu za pomocą arkusza nośnego

   UWAGA
   • Podczas skanowania dokument wychodzi z tyłu skanera ScanSnap.

    Zostaw wolne miejsce (mniej więcej długości arkusza nośnego) z tyłu skanera ScanSnap.

   WSKAZÓWKA
   • Możesz skanować dokument z zamkniętym podajnikiem papieru ADF (pokrywa).

   Umieszczanie dokumentu za pomocą arkusza nośnego

   Umieszczanie dokumentu za pomocą arkusza nośnego

   UWAGA
   • Skanowanie arkusza nośnego z otwartą prowadnicą wyjściową skanera ScanSnap powoduje zakleszczenie papieru. Skanuj arkusz nośny z zamkniętą prowadnicą wyjściową.

    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
  16. Naciśnij przycisk [Scan]. Naciśnij przycisk [Scan].
   WSKAZÓWKA
   • W poniższych przypadkach umieść pusty (biały) arkusz papieru pod spodem dokumentu, podczas jego skanowania:

    • Skanowany obraz nie jest zapisywany z tą samą długością i szerokością co wymiary dokumentu

    • Wokół krawędzi skanowanego obrazu widnieje cień

     Wkładanie czystego (białego) arkusza papieru pod spód dokumentu

  17. Naciśnij przycisk [Scan]. Naciśnij przycisk [Scan].
  18. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby rozpocząć skanowanie dokumentu. Naciśnij przycisk [Scan], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

   Aby kontynuować skanowanie, odwróć arkusz nośny i włóż go w sposób opisany w kroku 5 (b). Skanowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dokumentu.

   Aby kontynuować skanowanie, włóż kolejny dokument do skanowania. Skanowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dokumentu.

   UWAGA
   • Upewnij się, że zostaną zeskanowane kolejno strony przednia i tylna arkusza nośnego w takiej kolejności.

  19. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentów. Naciśnij przycisk [Scan], aby dokończyć skanowanie dokumentów.
   WSKAZÓWKA
   • W poniższych przypadkach umieść pusty (biały) arkusz papieru pod spodem dokumentu, podczas jego skanowania:

    • Skanowany obraz nie jest zapisywany z tą samą długością i szerokością co wymiary dokumentu

    • Wokół krawędzi skanowanego obrazu widnieje cień

     Wkładanie czystego (białego) arkusza papieru pod spód dokumentu

 9. Zmień tytuł rekordu danych zawartości utworzonego z zeskanowanego dokumentu.
  1. Wybierz określony przez siebie folder miejsca docelowego zapisu w widoku listy w oknie głównym ScanSnap Home.

  2. Wybierz rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych prac w widoku listy rekordów danych zawartości.

  3. W menu, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekordu danych zawartości, wybierz [Zmień nazwę] i wprowadź szczegółowy tytuł, który opisuje zawartość pracy, w polu wprowadzania.

  1. Wybierz określony przez siebie folder miejsca docelowego zapisu w widoku listy w oknie głównym ScanSnap Home.

  2. Wybierz rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych prac w widoku listy rekordów danych zawartości.

  3. W menu, które pojawi się po kliknięciu rekordu danych zawartości, naciskając klawisz [control] wybierz [Zmień tytuł] i wprowadź szczegółowy tytuł, który opisuje zawartość pracy, w polu wprowadzania.

   

Zeskanowany obraz rysunku jest zapisywany w określonym przez Ciebie folderze, wraz z tytułem, który opisuje zawartość pracy.