Umożliwianie zarządzania plikami za pomocą ScanSnap Home

W tej części wyjaśniamy sposób importowania pliku do aplikacji ScanSnap Home i przypisania lokalnego lub sieciowego folderu jako folderu do zarządzania w aplikacji ScanSnap Home.

Aby umożliwić zarządzanie plikiem w ScanSnap Home, do dyspozycji są następujące metody.

Import pliku poprzez wykonanie skanowania

Zeskanuj dokument za pomocą skanera ScanSnap i zaimportuj rekord danych zawartości utworzony z zeskanowanego dokumentu do ScanSnap Home. Jednostka importu rekordu danych zawartości będzie się różnić, w zależności od typu dokumentu.

Szczegóły można znaleźć w Importuj jednostki dla dokumentów zeskanowanych za pomocą skanera ScanSnap.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli wybrano [Komputer (Skanuj do pliku)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami] w ustawieniach dla profilu, który jest używany do skanowania dokumentu, rekord danych zawartości skanowanego dokumentu nie będzie zarządzany w aplikacji ScanSnap Home.

  Aby zmodyfikować ustawienia profilu używanego podczas skanowania dokumentu, zapoznaj się z Modyfikowanie ustawień profilu.

 • Jeśli wybrano [Mac (Skanuj do pliku)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami] w ustawieniach dla profilu, który jest używany do skanowania dokumentu, rekord danych zawartości nie będzie zarządzany w aplikacji ScanSnap Home.

  Aby zmodyfikować ustawienia profilu używanego podczas skanowania dokumentu, zapoznaj się z Modyfikowanie ustawień profilu.

 

Przypisywanie folderu

Przypisz folder lokalny lub folder sieciowy jako folder do zarządzania w ScanSnap Home.

Szczegóły można znaleźć w Przypisywanie folderu do zarządzania w aplikacji ScanSnap Home.

Importowanie pliku metodą przeciągnięcia i upuszczenia

Przeciągnij i upuść plik, który nie jest zarządzany w aplikacji ScanSnap Home do widoku listy folderów lub Widok listy rekordów danych zawartości w Okno główne, aby zaimportować plik jako rekord danych zawartości, którego typ dokumentu to [Dokumenty].

Każdym zaimportowanym plikiem zarządza się jako pojedynczym rekordem danych zawartości.

Cel importu

W aplikacji ScanSnap Home można importować wyłącznie pliki. Można wybrać wiele plików i importować je wspólnie w ScanSnap Home. Wybrane pliki zostaną zaimportowane jako kopie, po to, aby pliki w oryginalnych folderach nie zostały usunięte.

Miejsce docelowe importu

Pliki można upuszczać do następujących folderów w folderze [Komputer] w widoku listy folderów w oknie głównym.

 • Folder [ScanSnap Home]

 • Folder, który został przypisany jako folder do zarządzania w ScanSnap Home

Pliki można upuszczać do następujących folderów w folderze [Mac], w widoku listy folderów okna głównego.

 • Folder [ScanSnap Home]

 • Folder, który został przypisany jako folder do zarządzania w ScanSnap Home

 

WSKAZÓWKA
 • Zeskanowany obraz można wyodrębnić z rekordu danych zawartości i umieścić w folderze, który nie jest zarządzany w aplikacji ScanSnap Home jako plik PDF lub JPEG. Wybierz zeskanowany obraz, który chcesz wyodrębnić z widoku listy rekordów danych zawartości, po czym przeciągnij go i upuść do wybranego przez siebie folderu. Możesz również zapisać zeskanowany obraz, wcześniej określając folder, w którym chcesz go zapisać.

  Szczegóły można znaleźć w Zapisywanie zeskanowanego obrazu w określonym folderze.

Importowanie pliku poprzez migrację istniejącej aplikacji oprogramowania

Można migrować i importować pliki w ScanSnap Home dla następującej, istniejącej aplikacji oprogramowania.

 • ScanSnap Organizer

 • CardMinder

 • ScanSnap Receipt

Szczegóły można znaleźć w Migrowanie plików z istniejącej aplikacji oprogramowania do ScanSnap Home.