Zapisywanie zeskanowanego obrazu w określonym folderze

Obraz w formacie PDF lub JPEG można zapisać w określonym przez siebie folderze.

WSKAZÓWKA
 • Zapisując obraz w określonym folderze nie można nadać nazwy pliku.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. W Widok listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z obrazem, który chcesz zapisać.

  Jeśli zapisujesz wiele obrazów w rekordach danych zawartości, wybierz rekordy danych zawartości przytrzymując klawisz [Ctrl] lub [Shift].

 3. W menu, które pojawi się, gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości, wybierz [Zapisz obraz].
 4. Określ miejsce docelowe zapisu obrazu w oknie [Wybierz folder] i kliknij przycisk [Wybierz folder].

Obrazy będą zapisywane w określonym folderze.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli w rekordzie danych zawartości jest wiele obrazów JPEG, zostanie utworzony folder o tej samej nazwie, co rekord danych zawartości i obrazy będą zapisywane w tym folderze.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. W Widok listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z obrazem, który chcesz zapisać.

  Jeśli zapisujesz wiele obrazów w rekordach danych zawartości, wybierz rekordy danych zawartości przytrzymując klawisz [command polecenie] lub [Shift].

 3. Kliknij rekord danych zawartości, jednocześnie naciskając klawisz [control] i wybierz [Zapisz obraz] w menu, które się pojawi.
 4. Określ miejsce docelowe zapisu dla obrazu w oknie dla wyboru folderu i kliknij przycisk [Zapisz].

Obrazy będą zapisywane w określonym folderze.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli w rekordzie danych zawartości jest wiele obrazów JPEG, zostanie utworzony folder o tej samej nazwie, co rekord danych zawartości i obrazy będą zapisywane w tym folderze.