Przypisywanie folderu do zarządzania w aplikacji ScanSnap Home

Przypisz folder lokalny lub folder sieciowy jako folder do zarządzania w ScanSnap Home.

Pliki w folderze, który został przypisany jako folder do zarządzania w ScanSnap Home, są importowane do ScanSnap Home jako rekordy danych zawartości z typem dokumentów [Dokumenty] i można je przenosić lub usuwać w aplikacji ScanSnap Home.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli ustawisz folder sieciowy jako folder do zarządzania w ScanSnap Home, musisz ustanowić połączenie z folderem sieciowym, aby umożliwić dostęp do niego za każdym razem, zanim uruchomisz aplikację ScanSnap Home.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz folder [Komputer] w widoku listy folderów.
 3. Wybierz [Przypisz folder] w menu, które pojawi się po kliknięciu folderu prawym przyciskiem myszy.
 4. Wybierz folder do przypisania w oknie [Wybierz folder], po czym kliknij przycisk [Wybierz folder].

Wybrany folder został przypisany jako folder do zarządzania w ScanSnap Home. Przypisany folder zostanie dodany w folderze [Komputer] w widoku listy folderów, w oknie głównym.

WSKAZÓWKA
 • Aby usunąć folder z aplikacji ScanSnap Home, wybierz [Cofnij przypisanie folderu] w menu, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w folder, aby cofnąć jego przypisanie. Cofnięcie przypisania folderu nie spowoduje usunięcia oryginalnego folderu lokalnego ani folderu sieciowego.

  Kiedy cofniesz przypisanie folderu określonego dla [Zapisz do] w profilu, ustawienie dla [Typ] w profilu zostanie zmienione na [Komputer (Skanuj do pliku)], a rekordy danych zawartości przestaną być zarządzane w aplikacji ScanSnap Home.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Wybierz folder [Mac] w widoku listy folderów.
 3. W menu, które pojawi się, gdy klikniesz folder, jednocześnie przytrzymując klawisz [control] na klawiaturze, wybierz [Przypisz folder].
 4. Wybierz folder do przypisania w oknie wyboru folderu, po czym kliknij przycisk [Wybierz].

Wybrany folder został przypisany jako folder do zarządzania w ScanSnap Home. Przypisany folder zostanie dodany w folderze [Mac] w widoku listy folderów, w oknie głównym.

WSKAZÓWKA
 • Aby usunąć folder z aplikacji ScanSnap Home, wybierz [Cofnij przypisanie folderu] w menu, które pojawi się po kliknięciu folderu, jednocześnie przytrzymując klawisz [control] na klawiaturze, aby cofnąć jego przypisanie. Cofnięcie przypisania folderu nie spowoduje usunięcia oryginalnego folderu lokalnego ani folderu sieciowego.

  Kiedy cofniesz przypisanie folderu określonego dla [Zapisz do] w profilu, ustawienie dla [Typ] w profilu zostanie zmienione na [Mac (Skanuj do pliku)], a rekordy danych zawartości przestaną być zarządzane w aplikacji ScanSnap Home.