Importuj jednostki dla dokumentów zeskanowanych za pomocą skanera ScanSnap

Importując obrazy do aplikacji ScanSnap Home jako rekordy danych zawartości przy pomocy skanowania dokumentów, jednostka importu będzie się różnić w zależności od typu poszczególnych dokumentów, bez względu na format pliku (PDF, JPEG).

Jednostki importu rekordów danych zawartości dla poszczególnych typów dokumentów są następujące.

Typ dokumentu

Importuj jednostkę

Dokumenty

Importuje kilka partii dokumentów zeskanowanych w trybie ciągłym, w formie pojedynczego rekordu danych zawartości.

Wizytówki

 • Skanowanie dwustronne

  Importuje stronę przednią i tylną wizytówki, zeskanowane w trybie ciągłym, w formie pojedynczego rekordu danych zawartości.

 • Skanowanie jednostronne

  Importuje tylko stronę przednią jako rekord danych zawartości. Importuje obraz przedniej strony każdej wizytówki w formie rekordu danych zawartości, gdy wizytówki są skanowane w trybie ciągłym.

Importuje jedną stronę wizytówki w formie pojedynczego rekordu danych zawartości.

Importuje jedną stronę lub obydwie strony wizytówki w formie pojedynczego rekordu danych zawartości.

Rachunki

 • Skanowanie dwustronne

  Importuje stronę przednią i tylną rachunku, zeskanowane w trybie ciągłym, w formie pojedynczego rekordu danych zawartości.

 • Skanowanie jednostronne

  Importuje tylko stronę przednią jako rekord danych zawartości. Importuje obraz przedniej strony każdego rachunku w formie rekordu danych zawartości, gdy rachunki są skanowane w trybie ciągłym.

Importuje jedną stronę rachunku w formie pojedynczego rekordu danych zawartości.

Zdjęcia

 • Skanowanie dwustronne

  Importuje stronę przednią i tylną zeskanowanego zdjęcia, jako oddzielne rekordy danych zawartości.

 • Skanowanie jednostronne

  Importuje tylko stronę przednią jako rekord danych zawartości. Importuje obraz przedniej strony każdego zdjęcia w formie rekordu danych zawartości, gdy zdjęcia są skanowane w trybie ciągłym.

Importuje jedną stronę zdjęcia w formie pojedynczego rekordu danych zawartości.

WSKAZÓWKA
 • Kiedy typ dokumentu to [Dokumenty], można określić liczbę arkuszy do zaimportowania jako jeden rekord danych zawartości w profil.

  Szczegóły można znaleźć Okno [Opcja pliku PDF] w oknie [Ustawienia szczegółowe].

 • Kiedy tworzysz pojedynczy rekord danych zawartości z zeskanowanych obrazów przedniej i tylnej strony dwustronnej wizytówki, w ustawieniach skanowania wybierz [Dwustronnie] dla [Strona skanowania] i zeskanuj przednią, a następnie tylną stronę wizytówki.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dwustronnych wizytówek.

 • Kiedy typ dokumentu to [Dokumenty], można określić liczbę arkuszy do zaimportowania jako jeden rekord danych zawartości w profil.

  Szczegóły można znaleźć Okno [Opcja pliku PDF] w oknie [Ustawienia szczegółowe].

 • Skanując dwustronną wizytówkę, możesz utworzyć pojedynczy obraz, który będzie zawierał obraz tylnej i przedniej strony wizytówki, wstawiając obraz tylnej strony do obrazu przedniej strony w przeglądarce ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Wstawianie wszystkich stron z innego obrazu wielostronicowego.

 • Kiedy typ dokumentu to [Dokumenty], można określić liczbę arkuszy do zaimportowania jako jeden rekord danych zawartości w profil.

  Szczegóły można znaleźć Okno [Opcja pliku PDF] w oknie [Ustawienia szczegółowe].

 • Skanując dwustronną wizytówkę, możesz utworzyć pojedynczy obraz, który będzie zawierał obraz tylnej i przedniej strony wizytówki, wstawiając obraz tylnej strony do obrazu przedniej strony w Podglądzie.