Usuwanie profilu

Usuń zbędny profil z listy profili.

WSKAZÓWKA
 • Kiedy skaner ScanSnap jest połączony z komputerem, można usunąć profil, który został utworzony za pomocą innego komputera. Jednak, profil nie zostanie usunięty, jeśli skaner ScanSnap będzie połączony z innym komputerem.

  Aby całkowicie usunąć profil, który został utworzony za pomocą innego komputera, usuń profil na komputerze, na którym został on utworzony.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić Okno [Edytuj profile].
 3. Wybierz profil, który ma być usunięty z listy profili.
 4. W menu wybierz [Edytuj] [Usuń].
 5. Zapoznaj się z komunikatem potwierdzenia i kliknij przycisk [Tak].

Wybrany profil został usunięty z listy profili.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić Okno [Edytuj profile].
 3. Wybierz profil, który ma być usunięty z listy profili.
 4. Na pasku menu kliknij [Profil] [Usuń].
 5. Zapoznaj się z komunikatem potwierdzenia i kliknij przycisk [Usuń].

Wybrany profil został usunięty z listy profili.