Dodawanie aplikacji, którą chcesz uruchomić

Oprócz aplikacji domyślnie oferowanych przez ScanSnap Home, możesz dodać 10 wybranych przez siebie aplikacji, w zależności od sposobu, w jaki zamierzasz używać rekordów danych zawartości.

W przypadku dodanych aplikacji możesz zmieniać ustawienia takie, jak wyświetlanie nazwy i formatu pliku, w jakim chcesz uruchamiać daną aplikację lub usuwać niektóre ustawienia.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. Kliknij przycisk [Dodaj lub usuń] na liście [Lista aplikacji] w zakładce [Aplikacja], aby wyświetlić okno [Ustawienia aplikacji].
 4. Kliknij przycisk [Dodaj], aby wyświetlić okno [Ustawienia aplikacji].
 5. Kliknij przycisk [Przeglądaj] w [Ścieżka do _aplikacji], aby wyświetlić okno [Wybierz aplikację].
 6. Wybierz plik wykonywalny (*.exe) dla aplikacji do dodania i kliknij przycisk [Otwórz].
 7. Określ [Wyświetl nazwę] dla aplikacji do dodania.
 8. W oknie [Dostępny format plików] ustaw format pliku, w jakim chcesz uruchomić wybraną aplikację.

  Jeśli wybierzesz [Dane wizytówki] w [Dostępny format plików], określ [Wizytówki] dla [Wykrywanie typu dokumentu] w ustawieniach dla profilu do używania zeskanowanych obrazów przy pomocy dodanej aplikacji.

 9. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno [Ustawienia aplikacji] oraz okno [Ustawienia aplikacji].
 10. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno preferencji.

Aplikacja, którą chcesz uruchomić, została dodana.

Możesz uruchomić dodaną aplikację w następujący sposób:

WSKAZÓWKA
 • Możesz dodać aplikację, którą chcesz uruchomić, wybierając [Dodaj lub usuń] w [Wyślij do] w oknie [Dodaj nowy profil] lub w oknie [Edytuj profile].

 • Aby zmienić ustawienia dla dodanej aplikacji lub usunąć aplikację, wybierz aplikację z [Lista dostępnych aplikacji] w oknie [Ustawienia aplikacji] po czym kliknij przycisk [Ustaw] lub przycisk [Usuń].

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. Kliknij przycisk [Dodaj lub usuń] na liście [Lista aplikacji] w zakładce [Aplikacja], aby wyświetlić okno [Ustawienia aplikacji].
 4. Kliknij przycisk [Dodaj], aby wyświetlić okno [Ustawienia aplikacji].
 5. Kliknij przycisk [Przeglądaj] w [Ścieżka do _aplikacji], aby wyświetlić okno wyboru aplikacji, którą chcesz dodać.
 6. Wybierz plik wykonywalny (*.app) dla aplikacji do dodania i kliknij przycisk [Otwórz].
 7. Określ [Wyświetl nazwę] dla aplikacji do dodania.
 8. W oknie [Dostępny format plików] ustaw format pliku, w jakim chcesz uruchomić wybraną aplikację.

  Jeśli wybierzesz [Dane wizytówki] w [Dostępny format plików], określ [Wizytówki] dla [Wykrywanie typu dokumentu] w ustawieniach dla profilu do używania zeskanowanych obrazów przy pomocy dodanej aplikacji.

 9. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno [Ustawienia aplikacji] oraz okno [Ustawienia aplikacji].
 10. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno preferencji.

Aplikacja, którą chcesz uruchomić, została dodana.

Możesz uruchomić dodaną aplikację w następujący sposób:

 • [Wyślij do] w Okno [Dodaj nowy profil] i Okno [Edytuj profile]

 • Szybkie menu

 • [Wyślij do] w menu, które się pojawi po kliknięciu rekordu danych zawartości, przytrzymując klawisz [control] na klawiaturze w oknie głównym.

WSKAZÓWKA
 • Możesz dodać aplikację, którą chcesz uruchomić, wybierając [Dodaj lub usuń] w [Wyślij do] w oknie [Dodaj nowy profil] lub w oknie [Edytuj profile].

 • Aby zmienić ustawienia dla dodanej aplikacji lub usunąć aplikację, wybierz aplikację z [Lista dostępnych aplikacji] w oknie [Ustawienia aplikacji] po czym kliknij przycisk [Ustaw] lub przycisk [Usuń].