Importowanie lub eksportowanie profilu

Profil używany podczas skanowania dokumentu przy pomocy skanera ScanSnap można importować lub eksportować.

Możesz wyeksportować profil, a następnie przekazać go znajomemu lub członkowi rodziny, albo możesz importować profil używany na innym komputerze lub na innych urządzeniach ScanSnap.

WSKAZÓWKA
 • Nie możesz importować profilu, jeśli został utworzony na komputerze, którego system operacyjny różni się od systemu operacyjnego komputera, na którym chcesz używać tego profilu.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić Okno [Edytuj profile].
 3. Wybierz [Edytuj] [Importuj/Eksportuj profile] w menu, aby wyświetlić okno [Import/Eksport].
 4. Importuj lub eksportuj profil, wykonując jedną z następujących czynności:
  WSKAZÓWKA
  • Jeśli importujesz profile, które są powiązane z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud, zaimportuj je korzystając z następującej procedury dla "Importując profil w innym skanerze ScanSnap do skanera ScanSnap będącego obecnie w użyciu".

  • Importując profil w innym skanerze ScanSnap do skanera ScanSnap, który jest obecnie w użyciu

   1. Wybierz [Konwertuj profile w innym skanerze do obecnie używanego skanera] i kliknij przycisk [Dalej].

   2. Dla [Skaner źródłowy] w oknie [Import/Eksport] (Konwertuj profile w innym skanerze do skanera, który jest obecnie w użyciu), wybierz skaner ScanSnap dysponujący profilem, który chcesz importować.

    Kiedy w aplikacji ScanSnap Home zarejestrowanych jest kilka skanerów ScanSnap, możesz przełączyć się na ten skaner, z którego chcesz importować profil.

   3. Zaznacz okno wyboru obok profilu, który chcesz importować i kliknij przycisk [Importuj].

    Dla [Skaner docelowy] wyświetli się skaner ScanSnap wybrany w oknie [Wybierz skaner].

    Kiedy w aplikacji ScanSnap Home zarejestrowanych jest kilka skanerów ScanSnap, możesz przełączyć się na ten skaner, z którego chcesz importować profil.

  • Importując profil, który jest używany na innym komputerze

   1. Wybierz [Eksportuj profile w obecnie używanym skanerze do pliku i udostępnij je innym skanerom lub innym użytkownikom].

   2. Wybierz [Importuj z pliku] i kliknij przycisk [Dalej].

   3. Aby wyświetlić okno [Otwórz], kliknij przycisk [Przeglądaj] w oknie [Import/Eksport] (importuj profile).

   4. Wybierz profil, który chcesz importować i kliknij przycisk [Otwórz].

   5. W oknie [Import/Eksport] (Importuj profile) zaznacz pole wyboru obok profilu, który chcesz importować i kliknij przycisk [Importuj].

    Dla [Skaner docelowy] wyświetli się skaner ScanSnap wybrany w oknie [Wybierz skaner].

    Kiedy w aplikacji ScanSnap Home zarejestrowanych jest kilka skanerów ScanSnap, możesz przełączyć się na ten skaner, z którego chcesz importować profil.

    WSKAZÓWKA
    • Jeśli ustawienia profilu zostaną zmodyfikowane zgodnie ze środowiskiem komputera, z którego zaimportowano profil, zmiany można będzie sprawdzić w oknie [Import/Eksport]. Ustawienia profilu można zmodyfikować w oknie [Edytuj profile], które pojawi się po kliknięciu przycisku [Otwórz okno [Edytuj profile]].

     Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu.

  • Eksportując profil

   1. Wybierz [Eksportuj profile w obecnie używanym skanerze do pliku i udostępnij je innym skanerom lub innym użytkownikom].

   2. Wybierz [Eksportuj do pliku] i kliknij przycisk [Dalej].

   3. W oknie [Import/Eksport] (Eksportuj profile) zaznacz pole wyboru obok profilu, który chcesz eksportować i kliknij przycisk [Eksportuj].

    Dla [Skaner] wyświetli się skaner ScanSnap, który został wybrany w oknie skanowania [Wybierz skaner].

    Kiedy w aplikacji ScanSnap Home zarejestrowanych jest kilka skanerów ScanSnap, możesz przełączyć się na ten skaner, z którego chcesz wyeksportować profil.

   4. W oknie [Zapisz jako] określ miejsce docelowe zapisu profilu, który chcesz eksportować i nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk [Zapisz].

Kiedy import profilu dobiegnie końca, wyświetli się komunikat "Import został zakończony.". Zaimportowany profil został dodany na dole listy profili w oknie skanowania.

Kiedy eksport profilu dobiegnie końca, wyświetli się komunikat "Eksport został zakończony.".

WSKAZÓWKA
 • Jeśli model, z którego chcesz importować profil, różni się od modelu wyświetlanego dla [Wybierz skaner] w oknie skanowania, do którego chcesz importować profil, ustawienia specyficzne dla modelu (z którego chcesz importować profil) w profilu zostaną zmienione na dostępne ustawienia dla modelu (do którego chcesz importować profil).

 1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić Okno [Edytuj profile].
 3. Wybierz [Profil] na pasku menu [Importuj/Eksportuj profile], aby wyświetlić okno [Import/Eksport].
 4. Importuj lub eksportuj profil, wykonując jedną z następujących czynności:
  WSKAZÓWKA
  • Jeśli importujesz profile, które są powiązane z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud, zaimportuj je korzystając z następującej procedury dla "Importując profil w innym skanerze ScanSnap do skanera ScanSnap będącego obecnie w użyciu".

  • Importując profil w innym skanerze ScanSnap do skanera ScanSnap, który jest obecnie w użyciu

   WSKAZÓWKA
   • Modele skanera ScanSnap, których profil można importować do ScanSnap, którego używasz w swoim komputerze są następujące:

    • ScanSnap iX1600

    • ScanSnap iX1500

    • ScanSnap iX1400

    • ScanSnap iX1300

    • ScanSnap iX500

    • ScanSnap iX100

    • ScanSnap S1300i

    • ScanSnap S1100i

    • ScanSnap S1100

   • ScanSnap SV600 to jedyny model skanera, którego profil można importować do ScanSnap, którego używasz na swoim komputerze.

   1. Wybierz [Konwertuj profile w innym skanerze do obecnie używanego skanera] i kliknij przycisk [Dalej].

   2. Dla [Skaner źródłowy] w oknie [Import/Eksport] (Konwertuj profile w innym skanerze do skanera, który jest obecnie w użyciu), wybierz skaner ScanSnap dysponujący profilem, który chcesz importować.

    Kiedy w aplikacji ScanSnap Home zarejestrowanych jest kilka skanerów ScanSnap, możesz przełączyć się na ten skaner, z którego chcesz importować profil.

   3. Zaznacz okno wyboru obok profilu, który chcesz importować i kliknij przycisk [Importuj].

    Dla [Skaner docelowy] wyświetli się skaner ScanSnap wybrany w oknie [Wybierz skaner].

  • Importując profil, który jest używany na innym komputerze

   WSKAZÓWKA
   • Modele skanera ScanSnap, których profil można importować do ScanSnap, którego używasz w swoim komputerze są następujące:

    • ScanSnap iX1600

    • ScanSnap iX1500

    • ScanSnap iX1400

    • ScanSnap iX1300

    • ScanSnap iX500

    • ScanSnap iX100

    • ScanSnap S1300i

    • ScanSnap S1100i

    • ScanSnap S1100

   • ScanSnap SV600 to jedyny model skanera, którego profil można importować do ScanSnap, którego używasz na swoim komputerze.

   1. Wybierz [Eksportuj profile w obecnie używanym skanerze do pliku i udostępnij je innym skanerom lub innym użytkownikom].

   2. Wybierz [Importuj z pliku] i kliknij przycisk [Dalej].

   3. Kliknij przycisk [Przeglądaj] w oknie [Import/Eksport] (Importuj profile), aby wyświetlić okno wyboru profilu, który chcesz importować.

   4. Wybierz profil, który chcesz importować i kliknij przycisk [Otwórz].

   5. W oknie [Import/Eksport] (Importuj profile) zaznacz pole wyboru obok profilu, który chcesz importować i kliknij przycisk [Importuj].

    Dla [Skaner docelowy] wyświetli się skaner ScanSnap wybrany w oknie [Wybierz skaner].

    WSKAZÓWKA
    • Jeśli ustawienia profilu zostaną zmodyfikowane w zależności od środowiska komputera, z którego zaimportowano profil, po zaimportowaniu profilu wyświetli się komunikat. Możesz sprawdzić zmiany, klikając [Sprawdź szczegóły].

     Ustawienia profilu można zmodyfikować w oknie [Edytuj profile] po kliknięciu przycisku okno [Zamknij].

     Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu.

  • Eksportując profil

   1. Wybierz [Eksportuj profile w obecnie używanym skanerze do pliku i udostępnij je innym skanerom lub innym użytkownikom].

   2. Wybierz [Eksportuj do pliku] i kliknij przycisk [Dalej].

   3. W oknie [Import/Eksport] (Eksportuj profile) zaznacz pole wyboru obok profilu, który chcesz eksportować i kliknij przycisk [Eksportuj].

    Dla [Skaner] wyświetli się skaner ScanSnap, który został wybrany w oknie skanowania [Wybierz skaner].

    Kiedy w aplikacji ScanSnap Home zarejestrowanych jest kilka skanerów ScanSnap, możesz przełączyć się na ten skaner, z którego chcesz wyeksportować profil.

   4. W oknie wyboru miejsca docelowego eksportu profilu określ miejsce docelowe zapisu profilu, który chcesz eksportować i nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk [Zapisz].

Kiedy import profilu dobiegnie końca, wyświetli się komunikat "Import został zakończony.". Zaimportowany profil został dodany na dole listy profili w oknie skanowania.

Kiedy eksport profilu dobiegnie końca, wyświetli się komunikat "Eksport został zakończony.".

WSKAZÓWKA
 • Jeśli model, z którego chcesz importować profil, różni się od modelu wyświetlanego dla [Wybierz skaner] w oknie skanowania, do którego chcesz importować profil, ustawienia specyficzne dla modelu (z którego chcesz importować profil) w profilu zostaną zmienione na dostępne ustawienia dla modelu (do którego chcesz importować profil).