Okno [Opcja pliku PDF]

Okno [Opcja pliku PDF] pojawi się, gdy klikniesz przycisk [Opcja] dla [Ustawienia skanowania] w oknie [Dodaj nowy profil] lub w oknie [Edytuj profile].

Podczas zapisywania zeskanowanych obrazów w formacie PDF (*.pdf) można ustawić, czy obrazy będą konwertowane na pliki PDF z możliwością wyszukiwania oraz liczbę stron dla dokumentu, z którego tworzone są zeskanowane obrazy.

W tej części opisano elementy ustawienia dostępne, gdy dla zeskanowanych obrazów miejscem docelowym zapisu jest folder lokalny lub folder sieciowy. Jeden z folderów lokalnych to folder zsynchronizowany z usługą w chmurze.

UWAGA
  • Nie można skanować dokumentów za pomocą skanera ScanSnap podczas, gdy wyświetla się ono [Opcja pliku PDF].

PDF z możliwością wyszukiwania
Pole wyboru [Konwertuj do pliku PDF z możliwością wyszukiwania]

Pojawia się, kiedy typ dokumentu to [Dokumenty].

Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, tekst na obrazie będzie rozpoznawany w języku określonym w [Język dokumentu] w zakładce [Tytuł] lub w zakładce [Nazwa pliku] w oknie [Ustawienia szczegółowe] i zostanie utworzony plik PDF z możliwością wyszukiwania.

To ustawienie ma wpływ na pole wyboru [Konwertuj do pliku PDF z możliwością wyszukiwania] w zakładce [Format pliku] okna [Ustawienia szczegółowe].

Jeśli wybrano [ABBYY Scan to Searchable PDF] dla [Wyślij do] w Okno [Dodaj nowy profil] lub Okno [Edytuj profile], to pole wyboru zostanie wyłączone.

WSKAZÓWKA
  • Nawet jeśli wybierzesz [ABBYY Scan to Searchable PDF] dla [Wyślij do] w oknie [Dodaj nowy profil] lub w oknie [Edytuj profile], możesz utworzyć plik PDF z możliwością wyszukiwania.

    W takim wypadku z większej liczby języków możesz wybrać język tekstu do rozpoznawania.

Podział na strony PDF

Pojawia się, kiedy typ dokumentu to [Dokumenty].

Utwórz jeden plik PDF ze wszystkich arkuszy

Obrazy ze wszystkich zeskanowanych dokumentów są zapisywane jako jeden plik PDF.

Utwórz plik PDF o określonej liczbie arkuszy

Obrazy zeskanowanych dokumentów są zapisywane według określonej liczby arkuszy, jako pojedynczy plik PDF.

Określ liczbę arkuszy od 1 do 999.

Niezależnie od ustawienia podziału na strony PDF, maksymalna liczba stron dla pliku PDF wynosi 1000.

Tryb wyjściowy
Pole wyboru [Zapisz w formacie PDF/A-1b]

Po zaznaczeniu tego pola wyboru obrazy zeskanowanych dokumentów będą zapisywane w formacie pliku PDF, zgodnym z PDF/A-1b. [Hasło] jest wyłączone podczas tworzenia pliku PDF zgodnego z formatem PDF/A-1b.

Hasło
Pole wyboru [Ustaw hasło dla pliku PDF]

Po zaznaczeniu tego pola wyboru, kiedy zapisujesz zeskanowany obraz w formacie PDF, pojawi się okno, w którym możesz ustawić hasło do otwierania pliku PDF. Hasło może zawierać maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych i symboli.

Pole wyboru [Użyj ustawionego hasła]

Dostępne po zaznaczeniu pola wyboru [Ustaw hasło dla pliku PDF].

Zaznacz to pole wyboru, aby określić takie samo hasło dla wszystkich zeskanowanych obrazów w formacie PDF.

Aby określić hasło, wprowadź maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych i symboli w pole wprowadzania [Hasło] i pole wprowadzania [Potwierdź].

PDF z możliwością wyszukiwania
Pole wyboru [Konwertuj do pliku PDF z możliwością wyszukiwania]

Pojawia się, kiedy typ dokumentu to [Dokumenty].

Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, tekst na obrazie będzie rozpoznawany w języku określonym w [Język dokumentu] w zakładce [Tytuł] lub w zakładce [Nazwa pliku] w oknie [Ustawienia szczegółowe] i zostanie utworzony plik PDF z możliwością wyszukiwania.

To ustawienie ma wpływ na pole wyboru [Konwertuj do pliku PDF z możliwością wyszukiwania] w zakładce [Format pliku] okna [Ustawienia szczegółowe].

Jeśli wybrano [ABBYY Scan to Searchable PDF] dla [Wyślij do] w Okno [Dodaj nowy profil] lub Okno [Edytuj profile], to pole wyboru zostanie wyłączone.

WSKAZÓWKA
  • Nawet jeśli wybierzesz [ABBYY Scan to Searchable PDF] dla [Wyślij do] w oknie [Dodaj nowy profil] lub w oknie [Edytuj profile], możesz utworzyć plik PDF z możliwością wyszukiwania.

    W takim wypadku z większej liczby języków możesz wybrać język tekstu do rozpoznawania.

Podział na strony PDF
Utwórz jeden plik PDF ze wszystkich arkuszy

Obrazy ze wszystkich zeskanowanych dokumentów są zapisywane jako jeden plik PDF.

Utwórz plik PDF o określonej liczbie arkuszy

Obrazy zeskanowanych dokumentów są zapisywane według określonej liczby arkuszy, jako pojedynczy plik PDF.

Określ liczbę arkuszy od 1 do 999.

Niezależnie od ustawienia podziału na strony PDF, maksymalna liczba stron dla pliku PDF wynosi 1000.

Hasło
Pole wyboru [Ustaw hasło dla pliku PDF]

Po zaznaczeniu tego pola wyboru, kiedy zapisujesz zeskanowany obraz w formacie PDF, pojawi się okno, w którym możesz ustawić hasło do otwierania pliku PDF. Hasło może zawierać maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych i symboli.

Pole wyboru [Użyj ustawionego hasła]

Dostępne po zaznaczeniu pola wyboru [Ustaw hasło dla pliku PDF].

Zaznacz to pole wyboru, aby określić takie samo hasło dla wszystkich zeskanowanych obrazów w formacie PDF.

Aby określić hasło, wprowadź maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych i symboli w pole wprowadzania [Hasło] i pole wprowadzania [Potwierdź].