Modyfikowanie metainformacji

Modyfikuj ręcznie metainformacje w rekordzie danych zawartości, które mają być zarządzane w aplikacji ScanSnap Home.

Metainformacje to informacje zawarte w rekordzie danych zawartości, wyświetlane w widoku rekordu danych zawartości w oknie głównym.

Elementy, którymi zarządza aplikacja ScanSnap Home jako metainformacjami, to:

Metainformacje, zarządzane przez aplikację ScanSnap Home

Podstawowe informacje

 • Typ dokumentu

 • Tytuł

 • Data / godzina skanowania

 • Data modyfikacji

 • Typ pliku

 • PDF z możliwością wyszukiwania (*1)

 • Rozmiar pliku

 • Liczba plików

 • Miejsce docelowe zapisu

 • Hasło (*1)

 • Powiązana aplikacja

Informacje dotyczące dokumentu

 • Notatka

 • Data dokumentu (*2)

Informacje dotyczące wizytówki

 • Nazwa

 • Firma

 • Dział

 • Stanowisko

 • Kod pocztowy

 • Adres

 • Lokalizacja/Region

 • Numer telefonu

 • Numer faksu

 • Telefon komórkowy

 • E-mail

 • Adres URL

 • Notatka

 • Data wizytówki (*2)

Informacje dotyczące rachunku

 • Sprzedawca

 • Rodzaj podatku

 • Kategoria podatkowa

 • Kategoria

 • Data rachunku (*2)

 • Waluta

 • Kwota

 • Podatek

 • Metoda płatności

 • Rodzaj karty

 • Numer karty

 • Komentarz

Informacje dotyczące zdjęcia

 • Notatka

 • Data zdjęcia (*2)

Znacznik

 • Dodaj znacznik

*1:

Pojawia się, kiedy typ dokumentu to [Dokumenty].

*2:

Możesz wybrać kilka rekordów danych zawartości z tym samym typem dokumentu i za jednym razem zmodyfikować elementy metainformacji dla wszystkich wybranych rekordów danych zawartości.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości, którego metainformacje chcesz zmodyfikować.
 3. Kliknij Strzałka w prawo, aby poznać tytuł metainformacji w widoku rekordu danych zawartości.

  Jeśli widok rekordu danych zawartości nie wyświetla się, kliknij Pokaż/Ukryj widok rekordu danych zawartości na pasku narzędzi.

  Wyświetlane tytuły metainformacji różnią się, w zależności od typu dokumentu wybranego rekordu danych zawartości.

 4. Kliknij pole wprowadzania elementu do edycji, aby umożliwić edytowanie metainformacji.
 5. Zmodyfikuj metainformacje.
 6. Naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze.

Metainformacje w rekordzie danych zawartości zostały zmodyfikowane.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli zmienisz metainformacje w celu modyfikacji rezultatów rozpoznawania tekstu, gdy te same rezultaty rozpoznawania tekstu zostaną wykryte w następujących rekordach danych zawartości, metainformacje zostaną automatycznie poprawione.

  • Rekord danych zawartości utworzony z zeskanowanego dokumentu w ciągu ostatnich dwóch tygodni i również zarządzany w aplikacji ScanSnap Home

  • Rekord danych zawartości, który ma być utworzony z nowego dokumentu, który skanujesz

  Szczegóły można znaleźć w Określanie działania w celu automatycznej korekcji metainformacji.

 • Elementy metainformacji, które są wyświetlane w odcieniach szarości, nie nadają się do edycji.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości, którego metainformacje chcesz zmodyfikować.
 3. Kliknij Strzałka w prawo, aby poznać tytuł metainformacji w widoku rekordu danych zawartości.

  Jeśli widok rekordu danych zawartości nie wyświetla się, kliknij Pokaż/Ukryj widok rekordu danych zawartości na pasku narzędzi.

  Wyświetlane tytuły metainformacji różnią się, w zależności od typu dokumentu wybranego rekordu danych zawartości.

 4. Kliknij pole wprowadzania elementu do edycji, aby umożliwić edytowanie metainformacji.
 5. Zmodyfikuj metainformacje.
 6. Naciśnij klawisz [Return] na klawiaturze.

Metainformacje w rekordzie danych zawartości zostały zmodyfikowane.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli zmienisz metainformacje w celu modyfikacji rezultatów rozpoznawania tekstu, gdy te same rezultaty rozpoznawania tekstu zostaną wykryte w następujących rekordach danych zawartości, metainformacje zostaną automatycznie poprawione.

  • Rekord danych zawartości utworzony z zeskanowanego dokumentu w ciągu ostatnich dwóch tygodni i również zarządzany w aplikacji ScanSnap Home

  • Rekord danych zawartości, który ma być utworzony z nowego dokumentu, który skanujesz

  Szczegóły można znaleźć w Określanie działania w celu automatycznej korekcji metainformacji.

 • Elementy metainformacji, które są wyświetlane w odcieniach szarości, nie nadają się do edycji.