Dodawanie/zmiana/usuwanie znaczników służących do kategoryzacji rekordów danych zawartości

W celu klasyfikacji rekordów danych zawartości dodaj znacznik, zmień jego nazwę lub usuń znacznik ustawiony w rekordach danych zawartości.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości, któremu chcesz zmienić znaczniki.
 3. Kliknij Strzałka w prawo, dla [Znacznik] w widoku rekordu danych zawartości.

  Jeśli widok rekordu danych zawartości nie wyświetla się, kliknij Pokaż/Ukryj widok rekordu danych zawartości na pasku narzędzi.

 4. Zmień znaczniki.
  • Aby dodać znacznik

   Kliknij Dodaj znacznik i wprowadź nowy znacznik, po czym naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze.

   Możesz albo wprowadzić znacznik w polu wprowadzania, albo wybrać go z listy.

  • Aby usunąć znacznik

   Kliknij Usuń znacznik, aby usunąć znacznik.

Znaczniki kategoryzujące rekordy danych zawartości uległy zmianie.

WSKAZÓWKA
 • Znacznik można zmienić po wybraniu nazwy znacznika w [Znacznik] w widoku listy folderów i kliknięciu wybranego znacznika.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości, któremu chcesz zmienić znaczniki.
 3. Kliknij Strzałka w prawo, dla [Znacznik] w widoku rekordu danych zawartości.

  Jeśli widok rekordu danych zawartości nie wyświetla się, kliknij Pokaż/Ukryj widok rekordu danych zawartości na pasku narzędzi.

 4. Zmień znaczniki.
  • Aby dodać znacznik

   Kliknij Dodaj znacznik i wprowadź nowy znacznik, po czym naciśnij klawisz [Return] na klawiaturze.

   Możesz albo wprowadzić znacznik w polu wprowadzania, albo wybrać go z listy.

  • Aby usunąć znacznik

   Kliknij Usuń znacznik, aby usunąć znacznik.

Znaczniki kategoryzujące rekordy danych zawartości uległy zmianie.

WSKAZÓWKA
 • Znacznik można zmienić po wybraniu nazwy znacznika w [Znacznik] w widoku listy folderów i kliknięciu wybranego znacznika.