Określanie języka rozpoznawania tekstu dla każdego typu dokumentu

Określ język dla rozpoznawania tekstu w przypadkach innych niż za pomocą skanowania dokumentów skanerem ScanSnap, opisanych poniżej.

 • Importując plik z folderu lokalnego lub sieciowego do aplikacji ScanSnap Home

 • Zmieniając typ dokumentu rekordu danych zawartości w aplikacji ScanSnap Home

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. Określ język rozpoznawania tekstu dla każdego typu dokumentu w zakładce [Język].
  • Język, Kraj/Region rachunku (Język)

   Określ język tekstu do rozpoznania.

   Jeśli chcesz dodać inny język, którego nie ma na liście, wybierz [Wybierz inny język] i zainstaluj pakiet OCR.

   Dla języków zawartych w pakiecie OCR, zapoznaj się z Pakiet OCR (Windows).

   WSKAZÓWKA
   • Po wybraniu [Nie rozpoznawaj tekstu] rekord danych zawartości z zeskanowanego dokumentu zostanie importowany do ScanSnap Home pod następującymi warunkami:

    • Kiedy typ dokumentu to [Dokumenty], nie będą utworzone pliki PDF z możliwością wyszukiwania, ani nie będzie wyodrębniony tytuł lub podsumowanie składające się z trzech wierszy

    • Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], informacje zawarte na wizytówce nie zostaną wyodrębnione

    • Kiedy typ dokumentu to [Rachunki], informacje zawarte na rachunku nie zostaną wyodrębnione

    Po zaimportowaniu rekordów danych zawartości do ScanSnap Home, można ponownie wykonać rozpoznawanie tekstu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

    Szczegóły można znaleźć w Konwertowanie rekordów danych zawartości w rekordy z możliwością wyszukiwania.

  • Waluta domyślna

   Ta pozycja ustawienia dotyczy wyłącznie [Rachunki].

   Określ walutę do użycia w przypadku niepowodzenia rozpoznania waluty jako tekstu.

   Domyślnym ustawieniem jest waluta automatycznie pozyskiwana z ustawień regionalnych (informacji o kraju i regionie) Twojego komputera.

   Aby określić swoją walutę, kliknij przycisk [Dostosuj], po czym wprowadź trzyliterowy kod alfabetyczny waluty w oknie, które się pojawi. Zaleca się używać kodów waluty zdefiniowanych w normie ISO 4217.

   Można określić tylko walutę dla dostosowanej waluty.

 4. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno preferencji.

Kiedy typ dokumentu to [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki], język rozpoznawania tekstu będzie ustawiony.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. Określ język rozpoznawania tekstu dla każdego typu dokumentu w zakładce [Język].
  • Język, Kraj/Region rachunku (Język)

   Określ język tekstu do rozpoznania.

   WSKAZÓWKA
   • Po wybraniu [Nie rozpoznawaj tekstu] rekord danych zawartości z zeskanowanego dokumentu zostanie importowany do ScanSnap Home pod następującymi warunkami:

    • Kiedy typ dokumentu to [Dokumenty], nie będą utworzone pliki PDF z możliwością wyszukiwania, ani nie będzie wyodrębniony tytuł lub podsumowanie składające się z trzech wierszy

    • Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], informacje zawarte na wizytówce nie zostaną wyodrębnione

    • Kiedy typ dokumentu to [Rachunki], informacje zawarte na rachunku nie zostaną wyodrębnione

    Po zaimportowaniu rekordów danych zawartości do ScanSnap Home, można ponownie wykonać rozpoznawanie tekstu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

    Szczegóły można znaleźć w Konwertowanie rekordów danych zawartości w rekordy z możliwością wyszukiwania.

  • Waluta domyślna

   Ta pozycja ustawienia dotyczy wyłącznie [Rachunki].

   Określ walutę do użycia w przypadku niepowodzenia rozpoznania waluty jako tekstu.

   Domyślnym ustawieniem jest waluta automatycznie pozyskiwana z ustawień regionalnych (informacji o kraju i regionie) Twojego komputera.

   Aby określić swoją walutę, kliknij przycisk [Dostosuj], po czym wprowadź trzyliterowy kod alfabetyczny waluty w oknie, które się pojawi. Zaleca się używać kodów waluty zdefiniowanych w normie ISO 4217.

   Można określić tylko walutę dla dostosowanej waluty.

 4. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno preferencji.

Kiedy typ dokumentu to [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki], język rozpoznawania tekstu będzie ustawiony.