Tekst na obrazie nie jest prawidłowo rozpoznawany

Kiedy wykonujesz skanowanie za pomocą skanera ScanSnap, jeśli tekst na obrazie nie jest prawidłowo rozpoznawany, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy dla ustawień języka w ustawieniach skanowania ustawiono język użyty w dokumencie?

Zamiast ustawienia opcji [Auto] dla ustawień języka w ustawieniach skanowania, ustaw ten sam język, co język użyty w dokumencie, w następujący sposób:

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

 5. Wybierz zakładkę [Tytuł] i zakładkę [Nazwa pliku] i ustaw ten sam język, co język użyty w dokumencie zamiast ustawienia opcji [Auto].

  Jeśli wybierzesz profil skonfigurowany do ustanowienia łącza z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud, wybierz zakładkę [Format pliku] zamiast zakładki [Tytuł] i zakładki [Nazwa pliku], i ustaw język na taki sam, jak język użyty w dokumencie.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

 5. Wybierz zakładkę [Tytuł] i zakładkę [Nazwa pliku] i ustaw ten sam język, co język użyty w dokumencie zamiast ustawienia opcji [Auto].

  Jeśli wybierzesz profil skonfigurowany do ustanowienia łącza z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud, wybierz zakładkę [Format pliku] zamiast zakładki [Tytuł] i zakładki [Nazwa pliku], i ustaw język na taki sam, jak język użyty w dokumencie.

 

WSKAZÓWKA
WSKAZÓWKA