Konwersja zeskanowanego obrazu do pliku PDF z możliwością wyszukiwania (używając ScanSnap Cloud)

Jeśli obraz jest w formacie pliku PDF, można go konwertować do pliku PDF z możliwością wyszukiwania, wykonując rozpoznawanie tekstu na zawartym w nim tekście.

Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

 1. Wyświetl Okno główne (używając ScanSnap Cloud) oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Kliknij Chmura, który wyświetli się obok przycisku [Scan] w górnej części okna głównego, aby przełączyć widok okna głównego.
 3. W Widok listy rekordu danych zawartości (używając ScanSnap Cloud) wybierz rekord danych zawartości z obrazem, który ma zostać przekonwertowany do pliku PDF z możliwością wyszukiwania.

  Konwertując wiele obrazów do plików PDF z możliwością wyszukiwania, przytrzymaj klawisz [Ctrl] lub [Shift] i wybierz rekordy danych zawartości z obrazami.

 4. W menu, które pojawi się, gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy wybrany rekord danych zawartości, wybierz [Konwertuj do pliku PDF z możliwością wyszukiwania].

Tekst na obrazie zostanie rozpoznany, a plik PDF z możliwością wyszukiwania zostanie zapisany.

 1. Wyświetl Okno główne (używając ScanSnap Cloud) oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Kliknij Chmura, który wyświetli się obok przycisku [Scan] w górnej części okna głównego, aby przełączyć widok okna głównego.
 3. W Widok listy rekordu danych zawartości (używając ScanSnap Cloud) wybierz rekord danych zawartości z obrazem, który ma zostać przekonwertowany do pliku PDF z możliwością wyszukiwania.

  Konwertując wiele obrazów do plików PDF z możliwością wyszukiwania, przytrzymaj klawisz [command polecenie] lub [Shift] i wybierz rekordy danych zawartości z obrazami.

 4. W menu, które pojawi się po kliknięciu rekordów danych zawartości, jednocześnie przytrzymując klawisz [control] na klawiaturze, wybierz [Konwertuj do pliku PDF z możliwością wyszukiwania].

Tekst na obrazie zostanie rozpoznany, a plik PDF z możliwością wyszukiwania zostanie zapisany.