Konwertowanie rekordów danych zawartości w rekordy z możliwością wyszukiwania

Jeśli nie wykonano rozpoznawania tekstu podczas skanowania dokumentu lub jeśli nie wykonano rozpoznawania tekstu po zmianie ustawień języka dla rozpoznawania tekstu, można ponownie wykonać rozpoznawanie tekstu, aby konwertować rekordy danych zawartości do rekordów z możliwością wyszukiwania za pomocą ScanSnap Home.

Jeśli w [Dokumenty] typem dokumentu jest obraz, a formatem pliku obrazu jest PDF, obraz można konwertować do pliku PDF z możliwością wyszukiwania, wykonując rozpoznawanie tekstu na tekście. Liczba stron dla pliku PDF z możliwością wyszukiwania jest nieograniczona.

Wyłącznie obrazy dokumentów zeskanowane za pomocą skanera ScanSnap można konwertować do rekordów danych zawartości z możliwością wyszukiwania.

WSKAZÓWKA
 • Nawet, jeśli obrazy w formacie PDF są tworzone przy pomocy skanowania dokumentów skanerem ScanSnap, nie będzie można konwertować plików PDF do plików z możliwością wyszukiwania, jeśli w plikach PDF zostanie ustawiona poniższa opcja.

  • Hasło

  • Podpis cyfrowy

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości, który chcesz konwertować do rekordu z możliwością wyszukiwania.

  Konwertując wiele rekordów danych zawartości do rekordów z możliwością wyszukiwania, wybierz rekordy danych zawartości, przytrzymując klawisz [Ctrl] lub [Shift].

 3. W menu, które pojawi się, gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy wybrany rekord danych zawartości, wybierz [Konwertuj zawartość na przeszukiwalną].
  WSKAZÓWKA
  • Pozycje w menu będą wyłączone w następujących przypadkach:

   • Kiedy zostanie wybranych wiele rekordów danych zawartości różnego typu dokumentów

   • Kiedy zostanie wybrany rekord danych zawartości, którego typ dokumentów to [Zdjęcia]

 4. Kiedy wybierzesz język dla rozpoznawania tekstu w oknie wiadomości i konwertujesz obraz do pliku PDF z możliwością wyszukiwania, zaznacz pole wyboru [Osadź informacje tekstowe w pliku PDF].

  Obrazy, które można konwertować do plików PDF z możliwością wyszukiwania to:

  • Typ dokumentu: Dokumenty

  • Format pliku: PDF

 5. Kliknij przycisk [Tak].

Rozpoznawanie tekstu wykonywane jest na tekście, który znajduje się na obrazie, rekord danych zawartości obrazu przybiera formę rekordu z możliwością wyszukiwania w aplikacji ScanSnap Home, a rezultaty rozpoznawania tekstu stosowane są do metainformacji.

Ponadto, gdy obrazy są konwertowane do plików PDF z możliwością wyszukiwania, tekst w plikach przybiera formę tekstu z możliwością wyszukiwania w aplikacji ScanSnap Home, podobnie jak w innych aplikacjach oprócz ScanSnap Home.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości, który chcesz konwertować do rekordu z możliwością wyszukiwania.

  Jeśli konwertujesz wiele rekordów danych zawartości do rekordów z możliwością wyszukiwania, wybierz rekordy danych zawartości, przytrzymując klawisz [command polecenie] lub [Shift].

 3. W menu, które pojawi się po kliknięciu rekordów danych zawartości, jednocześnie przytrzymując klawisz [control] na klawiaturze, wybierz [Konwertuj zawartość na przeszukiwalną].
  WSKAZÓWKA
  • Pozycje w menu będą wyłączone w następujących przypadkach:

   • Kiedy zostanie wybranych wiele rekordów danych zawartości różnego typu dokumentów

   • Kiedy zostanie wybrany rekord danych zawartości, którego typ dokumentów to [Zdjęcia]

 4. Kiedy wybierzesz język dla rozpoznawania tekstu w oknie wiadomości i konwertujesz obraz do pliku PDF z możliwością wyszukiwania, zaznacz pole wyboru [Osadź informacje tekstowe w pliku PDF].

  Obrazy, które można konwertować do plików PDF z możliwością wyszukiwania to:

  • Typ dokumentu: Dokumenty

  • Format pliku: PDF

 5. Kliknij przycisk [Tak].

Rozpoznawanie tekstu wykonywane jest na tekście, który znajduje się na obrazie, rekord danych zawartości obrazu przybiera formę rekordu z możliwością wyszukiwania w aplikacji ScanSnap Home, a rezultaty rozpoznawania tekstu stosowane są do metainformacji.

Ponadto, gdy obrazy są konwertowane do plików PDF z możliwością wyszukiwania, tekst w plikach przybiera formę tekstu z możliwością wyszukiwania w aplikacji ScanSnap Home, podobnie jak w innych aplikacjach oprócz ScanSnap Home.