Zmiana komputera, z którym używany jest skaner ScanSnap

Skonfiguruj skaner ScanSnap do użycia z aplikacją ScanSnap Home w środowisku nowego komputera po wymianie komputera na nowy lub po wykonaniu czystej instalacji na aktualnie używanym komputerze.

Procedura konfiguracji skanera ScanSnap jest następująca:

 1. Czynności przygotowawcze przed skonfigurowaniem skanera ScanSnap

 2. Pobieranie oprogramowania

 3. Instalowanie oprogramowania / Łączenie skanera ScanSnap

 4. Czynności po skonfigurowaniu skanera ScanSnap

1 Czynności przygotowawcze przed skonfigurowaniem skanera ScanSnap

Aby zmienić komputer lub środowisko systemowe komputera, w którym używany jest skaner ScanSnap, musisz poczynić czynności przygotowawcze na komputerze, którego używasz.

 1. Eksportuj profile utworzone w komputerze lub w środowisku systemowym komputera, którego używasz.

  Szczegóły można znaleźć w Importowanie lub eksportowanie profilu.

  Zapisz wyeksportowane profile w folderze znajdującym się w nowym komputerze lub w nowym środowisku systemowym komputera.

 2. Wyeksportuj rekordy danych zawartości zarządzane w oprogramowaniu ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Eksport rekordów danych zawartości.

  Zapisz wyeksportowane rekordy danych zawartości w folderze znajdującym się w nowym komputerze lub w nowym środowisku systemowym komputera.

 3. Odinstaluj aplikację ScanSnap Home.

  Przed odinstalowaniem aplikacji ScanSnap Home dezaktywuj licencję ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Jak odinstalować oprogramowanie.

2 Pobieranie oprogramowania

Pobierz oprogramowanie na komputer z tutaj.

 • Kiedy Twój komputer jest połączony z Internetem

  Kliknij [Pobierz instalator], aby pobrać oprogramowanie.

 • Kiedy Twój komputer nie jest połączony z Internetem

  Na innym komputerze, połączonym z Internetem kliknij [Instalator offline], aby pobrać oprogramowanie z wyprzedzeniem.

  Skopiuj pobrane oprogramowanie na swój komputer.

Pobieranie oprogramowania ScanSnap
3 Instalowanie oprogramowania / Podłączanie skanera ScanSnap
 1. Uruchom instalatora, którego zapisałeś na swoim komputerze.

 2. Kiedy pojawi się okno [ScanSnap Home Setup] (Witamy w programie ScanSnap Home Setup), kliknij przycisk [Dalej], aby rozpocząć instalację oprogramowania.

  Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj według instrukcji.

  Witamy w programie konfiguracji ScanSnap Home Setup
 3. Po zakończeniu instalacji pojawi się okno wyboru modelu do podłączenia. Wybierz model skanera ScanSnap, który chcesz podłączyć, po czym kliknij przycisk [Uruchom konfigurację].

  Wybierz skaner, który chcesz podłączyć i uruchom konfigurację
 4. Kiedy wyświetla się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Połącz skaner ScanSnap z komputerem) postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem za pomocą kabla USB, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  • Nie używaj żadnego innego kabla oprócz dostarczonego, w celu podłączenia skanera ScanSnap. Używanie innych kabli może spowodować usterkę skanera.

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli nie możesz podłączyć kabla USB do komputera, kliknij opcję [Konfiguracja bez pomocy kabla USB] wyświetloną na dole z lewej strony okna [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Połącz skaner ScanSnap z komputerem) i postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem za pomocą sieci Wi-Fi.

   Domyślna nazwa skanera ScanSnap to "NazwaModelu-<Nr seryjny>".

   Aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi, musisz połączyć skaner i komputer z tym samym punktem dostępu bezprzewodowego.

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli nie możesz podłączyć kabla USB do komputera, kliknij opcję [Konfiguracja bez pomocy kabla USB] wyświetloną na dole z lewej strony okna [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Połącz skaner ScanSnap z komputerem) i postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem za pomocą sieci Wi-Fi.

 5. Kiedy wyświetla się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Jak połączyć skaner ScanSnap) postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem za pomocą kabla USB, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  • Nie używaj żadnego innego kabla oprócz dostarczonego, w celu podłączenia skanera ScanSnap. Używanie innych kabli może spowodować usterkę skanera.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie i otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  Włączanie
  Włączanie
  Włączanie
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie i przytrzymaj z prawej strony podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap i otwórz go, aby włączyć zasilanie, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie i otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  Włączanie
  Włączanie
 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie i naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  Włączanie
 10. Kiedy pojawi się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Wybierz tryb uruchamiania), wybierz tryb uruchamiania i kliknij przycisk [Dalej].

 11. Kiedy pojawi się okno "Połączenie zostało zakończone", kliknij przycisk [Dalej].

  Połączenie zostało zakończone
 12. Kiedy pojawi się okno "Skaner ScanSnap został pomyślnie połączony." kliknij przycisk [Zakończ].

  Skaner ScanSnap został pomyślnie połączony
 13. Wyświetli się okno sprawdzenia, czy należy ustawić konfigurację sieci Wi-Fi dla skanera ScanSnap.

  Połączenie Wi-Fi
  UWAGA
  • Aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi, komputer musi być już połączony z bezprzewodowym punktem dostępu, do którego chcesz podłączyć skaner ScanSnap.

  Kliknij przycisk [Tak].

  Kiedy pojawi się kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej, postępuj według instrukcji w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu.

  Połączenie kablem USB

  Kliknij przycisk [Nie].

  Ustawienia Wi-Fi dla skanera ScanSnap można skonfigurować później.

  Szczegóły można znaleźć w Łączenie skanera ScanSnap z komputerem przy pomocy określonego bezprzewodowego punktu dostępu.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 14. Kiedy pojawi się okno [Konfiguracja sieci bezprzewodowej skanera ScanSnap] wybierz, czy skonfigurować ustawienia Wi-Fi dla skanera ScanSnap.

  Połączenie Wi-Fi
  UWAGA
  • Aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi, komputer musi być już połączony z bezprzewodowym punktem dostępu, do którego chcesz podłączyć skaner ScanSnap.

  Kliknij przycisk [Konfiguruj teraz].

  Kiedy pojawi się kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej, postępuj według instrukcji w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu.

  Połączenie kablem USB

  Kliknij przycisk [Później].

  Ustawienia Wi-Fi dla skanera ScanSnap można skonfigurować później.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Kiedy skaner ScanSnap zostanie podłączony prawidłowo, nazwa podłączonego skanera ScanSnap wyświetli się w oknie [Wybierz skaner] w Okno skanowania.

4 Czynności po skonfigurowaniu skanera ScanSnap

Importuj profile i rekordy danych zawartości, które zapisałeś przed skonfigurowaniem skanera ScanSnap, do aplikacji ScanSnap Home nowego komputera lub do nowego środowiska systemowego komputera.

 1. Importuj profile.

  Szczegóły można znaleźć w Importowanie lub eksportowanie profilu.

 2. Importuj rekordy danych zawartości.

  Szczegóły można znaleźć w Importowanie rekordów danych zawartości.

Zaimportowane profile zostaną wyświetlone w oknie skanowania aplikacji ScanSnap Home, a zaimportowane rekordy danych zawartości zostaną wyświetlone w Widok listy rekordów danych zawartości Okno główne.