Podłączanie dodatkowego urządzenia ScanSnap do komputera

Podłącz dodatkowe urządzenie ScanSnap do komputera. Skaner ScanSnap podłączony do komputera jest zarejestrowany w aplikacji ScanSnap Home. Można zarejestrować do dziesięciu urządzeń ScanSnap. W oknie skanowania możesz przełączać urządzenia ScanSnap, zarejestrowane w aplikacji ScanSnap Home.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli używasz skanera ScanSnap po raz pierwszy, najpierw musisz skonfigurować ustawienia początkowe dla skanera, pobrać i zainstalować oprogramowanie.

  Jeśli używasz skanera ScanSnap po raz pierwszy, najpierw musisz pobrać i zainstalować oprogramowanie.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie skanera ScanSnap po raz pierwszy.

Podłącz dostarczony kabel USB do złącza USB skanera ScanSnap i do portu USB komputera, po czym otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa), aby włączyć skaner.

Podłącz dostarczony kabel USB do złącza USB skanera ScanSnap i do portu USB komputera, po czym otwórz prowadnicę podajnika, aby włączyć skaner.

Podłącz dostarczony kabel USB do złącza USB skanera ScanSnap i do portu USB komputera, po czym naciśnij przycisk [Scan] lub przycisk [Stop], aby włączyć skaner ScanSnap.

Skaner ScanSnap został zarejestrowany w oprogramowaniu ScanSnap Home i możesz teraz wykonywać skanowanie.

Łącząc skaner ScanSnap z komputerem za pomocą kabla USB

Podłącz dostarczony kabel USB do złącza USB skanera ScanSnap i do portu USB komputera, po czym otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa), aby włączyć skaner.

Podłącz dostarczony kabel USB do złącza USB skanera ScanSnap i do portu USB komputera, po czym otwórz prowadnicę podajnika, aby włączyć skaner.

Skaner ScanSnap został zarejestrowany w oprogramowaniu ScanSnap Home i możesz teraz wykonywać skanowanie.

Łącząc skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi

 1. Podłącz skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu.

  Szczegóły można znaleźć w Łączenie skanera ScanSnap z komputerem przy pomocy określonego bezprzewodowego punktu dostępu.

 2. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

   

 3. Wybierz [Dodaj skaner ScanSnap] z listy [Wybierz skaner].

 4. W oknie [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] wybierz model skanera ScanSnap do podłączenia, a następnie kliknij przycisk [Uruchom konfigurację].

 5. W oknie [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Połączenie ze skanerem ScanSnap) wybierz nazwę skanera ScanSnap do połączenia, a następnie kliknij przycisk [Dalej].

  WSKAZÓWKA
  • Po ustanowieniu adresu IP dla skanera ScanSnap możesz połączyć skaner ScanSnap z komputerem, podając adres IP.

  • Podaj adres IP dla skanera ScanSnap, który ma zostać połączony, w oknie, które pojawi się po kliknięciu [Za pomocą adresu IP].

 6. Kiedy pojawi się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Połączenie zostało zakończone), kliknij przycisk [Dalej].

 7. Kiedy pojawi się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Spróbuj tego!), sprawdź zawartość i kliknij przycisk [Zamknij].

Skaner ScanSnap został zarejestrowany w oprogramowaniu ScanSnap Home i możesz teraz wykonywać skanowanie.

WSKAZÓWKA
 • Możesz również podłączyć skaner ScanSnap, klikając przycisk [Dodaj] w [Informacje o skanerze] w zakładce [Skaner] w oknie preferencji. Aby usunąć skaner ScanSnap, którego już nie potrzebujesz, wybierz skaner ScanSnap z listy urządzeń ScanSnap i kliknij przycisk [Usuń]. Zostanie on również usunięty z listy [Wybierz skaner] w oknie skanowania.

  Aby wyświetlić okno preferencji, z menu wybierz [Ustaw] [Preferencje].

 • Możesz również podłączyć skaner ScanSnap, klikając przycisk [Dodaj] w [Informacje o skanerze] w zakładce [Skaner] w oknie preferencji. Aby usunąć skaner ScanSnap, którego już nie potrzebujesz, wybierz skaner ScanSnap z listy urządzeń ScanSnap i kliknij przycisk [Usuń]. Zostanie on również usunięty z listy [Wybierz skaner] w oknie skanowania.

  Aby wyświetlić okno preferencji, na pasku menu wybierz [ScanSnap Home] [Preferencje].

 

Łącząc skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi

 • Kiedy możesz podłączyć kabel USB do komputera

  Użyj narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool do połączenia skanera ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi

  Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 • Kiedy nie możesz podłączyć kabla USB do komputera

  1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

   Jeśli jeszcze nie wyświetliło się okno główne, kliknij Ikona [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

    

  2. Wybierz [Dodaj skaner ScanSnap] z listy [Wybierz skaner].

  3. W oknie [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] wybierz model skanera ScanSnap do podłączenia, a następnie kliknij przycisk [Uruchom konfigurację].

  4. Kiedy wyświetli się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Połącz skaner ScanSnap z komputerem), kliknij [Konfiguracja bez pomocy kabla USB].

  5. Kiedy pojawi się okno [Konfiguracja sieci bezprzewodowej skanera ScanSnap], postępuj według instrukcji w oknie, aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem przy pomocy sieci Wi-Fi.

  6. Kiedy wyświetli się komunikat "Skonfigurowano ustawienia sieci bezprzewodowej dla skanera ScanSnap (Połączenie przez punkt dostępu)." w oknie [Konfiguracja sieci bezprzewodowej skanera ScanSnap], kliknij przycisk [Zakończ].

  7. Kiedy pojawi się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Wybierz tryb uruchamiania), wybierz tryb uruchamiania i kliknij przycisk [Dalej].

  8. Kiedy pojawi się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Połączenie zostało zakończone), kliknij przycisk [Dalej].

  9. Kiedy pojawi się okno [ScanSnap Home – Łączenie ze skanerem ScanSnap] (Spróbuj tego!), sprawdź zawartość i kliknij przycisk [Zamknij].

  Skaner ScanSnap został zarejestrowany w oprogramowaniu ScanSnap Home i możesz teraz wykonywać skanowanie.

  WSKAZÓWKA
  • Możesz również podłączyć skaner ScanSnap, klikając przycisk [Dodaj] w [Informacje o skanerze] w zakładce [Skaner] w oknie preferencji. Aby usunąć skaner ScanSnap, którego już nie potrzebujesz, wybierz skaner ScanSnap z listy urządzeń ScanSnap i kliknij przycisk [Usuń]. Zostanie on również usunięty z listy [Wybierz skaner] w oknie skanowania.

   Aby wyświetlić okno preferencji, z menu wybierz [Ustaw] [Preferencje].

  • Możesz również podłączyć skaner ScanSnap, klikając przycisk [Dodaj] w [Informacje o skanerze] w zakładce [Skaner] w oknie preferencji. Aby usunąć skaner ScanSnap, którego już nie potrzebujesz, wybierz skaner ScanSnap z listy urządzeń ScanSnap i kliknij przycisk [Usuń]. Zostanie on również usunięty z listy [Wybierz skaner] w oknie skanowania.

   Aby wyświetlić okno preferencji, na pasku menu wybierz [ScanSnap Home] [Preferencje].

   

Łącząc skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi

Użyj narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool do połączenia skanera ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

WSKAZÓWKA
 • Mimo połączenia skanera ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi, potrzebujesz kabla USB.